Register

Registeret omfatter personnavn og geografiske navn. I den grad det har vært mulig, er personenes fødsels- og dødsår satt til i parentes. Initialer som benyttes ved henvisninger til korrespondanse m.m. er satt i hakeparenteser bak navnet. Kortfattede biografiske opplysninger er også tatt med for en del personers vedkommende. Enkle tall henviser til sidenummer i hoveddelen (ennå ikke satt inn), mens datoer etter navn viser til den kronologiske oversikten. Komponistnavn ved konserter er ikke tatt med her, da disse har et eget register. Forfatternavn til skuespill der Halvorsen har dirigert musikken, er som hovedregel utelatt.

 

Abel, Frk. (—), sanger i Bergen: 1899: 4/5.

Abraham, Max [MA] (1831—1900), tysk musikkforlegger, innehaver av C.F. Peters Musikverlag i Leipzig fra 1863:

Achté, Emmy f. Strömer (1850—1924), finsk sanger (mezzo-sopran) og pedagog, søster av Sofie Bonnevie: 1878: 22/3.

Ackté, Aino [eg. Achté] (1876—1944), finsk sanger, datter av Emmy A.:

Adam, Adolphe (1803—56), fransk komponist:

Adams, James B. (—), engelsk 1700-tallskomponist:

Adams, Thomas (1785—1858), engelsk organist og komponist:

Ahlström, Jacob Niclas (1805—57), svensk komponist, kapellmester, organist og pedagog:

Alary, Jules (1814—91), fransk komponist av operaer, et oratorium og pianostykker:

Albani [Lajeunesse], Emma (1847—1930), fransk-kanadisk sanger og pianist: 1888: 30/4.

Albeniz, Isaac Manuel (1860—1909), spansk komponist og pianist:

d’Albert, Eugen (1864—1932), britisk-tysk pianist og komponist: 1887: 13/1, 15/1. 1902: 25/10 [russ. dato 12/10].

Alberti (—), komponist av musikk innen den lettere sjangeren:

Albertini, Raphael Diaz (—), fiolinist: 1887: 8/12.

Albrecht, Eugen Maria [Jevgenij Karlovitsj] (1844—94), russisk fiolinist og komponist av tysk avstamming, inspektør for de keiserlige teatrene i St. Petersburg fra 1877, primarius i ulike ensembler i St. Petersburg kammermusikkforening:

Albrecht, Melanie (—), tysk pianist: 1886: 9/5.

Albrechtson (—):

Aleksander II (1818—81), russisk tsar og storfyrste over Finland 1855—81:

Aleksander III (1845—94), russisk tsar og storfyrste over Finland 1881—94:

Aleksandrov, Gregorij Aleksandrovitsj (1847—1910), russisk mesen, forærte Halvorsen en Rogeri-fiolin i 1891, innehaver av utfartsstedet Akvarium i St. Petersburg fra åpningen i 1886 til sin død:

Alexander Friedrich, Landgraf von Hessen (1863—1945), blind tysk greve (bosatt i Holstein), kunstmesen, komponist og organist, nevø av Danmarks dronning Louise (1817—98):

Alexandra (1844—1925), danskfødt britisk dronning (1901—10), gift med Edward VII, mor til Norges dronning Maud: 1908: 29/4, 30/4.

Alfthan, Sigrid (1867—?), finsk sanger, elev ved HMI 1886—90: 1890: 24/3.

Alfvén, Hugo (1872—1960), svensk komponist og dirigent: 1918: 25/4, 25/4. 1919: 13/6.

Alletter (—), komponist av Najadernes Dans:

Allum, Aksel (1863—?), kornettist som i likhet med Halvorsen var medlem av Borgervæpningens musikkorps og en messingkvartett. Var en tid ansatt i utenlandske orkestre. Sønn av en «Stabshornblæser» i Drammen, bror av Halvdan A.

Allum, Halvdan Emil (1865—?), kornettist som i likhet med Halvorsen var medlem av Borgervæpningens musikkorps og en messingkvartett. Virket seinere som «Musiksergent» i Kristiania. Sønn av en «Stabshornblæser» i Drammen, bror av Aksel A.

Allum, Hans (1777—1848), lærer, dikter av viser på Vestfold-dialekt:

Allum, Marie (—), sanger i Drammen: 1877: 6/12.

Alme, Hanchen [Anne Johanne] f. Vaagaard (1846—1936), venninne av Nina Grieg:

Alme, Waldemar (1890—1967), organist, pianist og pedagog: 1918: 28/9.

Alnæs, Eyvind (1872—1932), komponist, organist, pianist og dirigent: 1905: 14/1, 17/1, 26/2. 1909: 14/8, 4/12. 1910: 13/3, 14/3. 1911: 18/3, 19/3. 1914: 7/2, 1/6. 1927: 6/5.

d’Ambrosio: Pseudonym for Halvorsen ( Serenata, Verk 143 nr. 2 og Intermezzo, Verk 149):

d’Ambrosio, Alfredo (1871—1914), italiensk fiolinist og komponist:

Andersen, Aksel (1864—1943), fløytist i NTO, gift med Dagny A.: 1906: 8/12, 9/12. 1909: 20/2. 1914: 1/2. 1918: 13/1, 14/4, 22/10. 1926: 6—30/3.

Andersen, Astri (—), pianist: 1900: 11/2.

Andersen, Dagny (—), harpist i NTO, gift med Aksel A.: 1901: 28/9. 1903: 21/6. 1918: 13/1.

Andersen, Elisabeth Constanse Hals (1869—1957), pianist, datter av fiolinisten Elisabeth Hals, elev av bl.a. Agathe Backer Grøndahl, seinere av Leschetizsky i Wien, hyppig solist ved Harmoniens konserter i Bergen: 1893: 2/12. 1894: 8/3. 1895: 9/2, 28/5, 26/10, 3/12. 1896: 28/1, 18/2, 25/2, 12/3, 11/4, 18/4, 21/4, 4/6. 1897: 14/10, 17/10, 11/12. 1898: 10/2, 12/2, 19/2. 1899: 14/1, 29/1, 13/5. 1900: 27/2. 1903: 15/6.

Andersen, Halvor (1825—?), Halvorsens fadder, vaktmester ved Drammens arresthus / distriktsfengsel 1845—70, ble ikke reengasjert da det nye distriktsfengselet ble tatt i bruk 1870, men førte sak mot både kommune og stat og ble tilkjent erstatning av høyesterett 1876:

Andersen, Hildur (1864—1956), pianist, pedagog og foredragsholder: 1900: 24/11. 1901: 19/1. 1904: 23/1. 1905: 18/3. 1907: 5/1. 1910: 5/3.

Andersen, Joachim (1847—1909) dansk dirigent, fløytist og komponist, stifter av Palæ-konsertene: 1895: 10/2, 17/2. 1896: 26/1, 18/10, 21/10, 25/10. 1898: 26/12. 1901: 1/12. 1902: 26/1, 2/2. 1903: 1/2, 15/2, 1/11. 1905: 12/11. 1906: 25/11. 1908: 8/3, 22/3.

Andersen, Karsten (1920—97), fiolinist, dirigent og pedagog:

Andersen, Knut Strøm [KSA] (f. 1941), organist (bl.a. i Strømsø kirke), musikkpedagog, kordirigent m.m., grunnlegger av Johan Halvorsen Stiftelsen i 1994:

Andersen, Magnus (1859—?), tannlege i Bergen, gift med Elisabeth Hals A.:

Andersen, Oscar (—):

Andersen-Wingar, Alfred (1869—1952), fiolinist, komponist og dirigent, spilte i CTO 1890—99, dirigerte Musikforeningen i Bergen høsten 1899, fiolinist i NTO 1901—05, dirigerte populære orkesterkonserter i Calmeyergatens Missionshus 1911—19: 1899: 20/3.

Anderson, Knut (—), dansk musiker:

Anderssen, Chr. Garmann Garmann-Anderssen

Anker, Nini (Nicoline) Roll (1873—1942), forfatter:

Anker, Øyvind (1904—89), universitetsbibliotekar og musikkforsker:

Anker-Poulsen, I. [IAP] (—):

Ansorge, Konrad (1862—1930), tysk pianist, komponist og pedagog: 1886: ?/12.

Appelgren, Mathilde (—), svensk sanger i Askers operetteselskap: Div. forestillinger m.m. 82/83

Arbo, Jens (1885—1944), musikkskribent og jurist, musikkstudier (cello) i Tyskland 1911—14, musikkanmelder i Musbl 1916—24, TT 1918—19, Nat 1919—24 og Mbl 1924—42, redigerte FSOs programblad 1919—22:

Arditi, Luigi (1822—1903), italiensk operadirigent og komponist:

Arenskij, Anton (1861—1906), russisk komponist og pedagog:

Armstrong, William (1868—1936), amerikansk komponist, organist, musikkritiker og pedagog:

Arne, Thomas Augustine (1710—78), engelsk komponist:

Arnesdatter, Kari (f. 1737, d. etter 1801), Halvorsens oldemor, i 2. ekteskap gift med Halvor Jacobsen i Botne:

Arnesen (—), glassmester i Drammen under Halvorsens oppvekst:

Arnesen, Elsa [EA] (f. 1909): Pianopedagog i Drammen, datter av H.A.:

Arnesen Hans (1887—1962): Elektriker og korpsdirigent i Drammen, nabo med Halvorsens familie under oppveksten:

Artôt de Padilla, Lola Padilla

Artz, Carl Maria (1887—?), tysk komponist og dirigent, ledet byorkesteret i Stavanger 1919—20:

Arvesen, Arve (1869—1951), fiolinist og pedagog, gav konserter over hele Skandinavia. Medelev av Halvorsen både hos Gudbr. Bøhn og ved MK i Leipzig, studerte deretter i Paris og Brüssel. Konsertmester i Helsingfors’ filh. selskap 1894—95, Åbo 1895—97 og Musikforeningen / Harmonien i Bergen 1900—03, pedagog i Göteborg 1903—05, Kra. / Oslo 1905—28, direktør for MK i Bergen 1928—51, mangeårig venn og nabo av Halvorsen: 1899: 25/2, 21/3, 25/11, 9/12. 1902: 13/4. 1904: 19/2, 3/3, 27/11. 1906: 25/1. 1912: 7/2, 26/2 ff. 1913: 8/3, 15/3, 11/7 ff., 20/9. 1914: 11/2, 20/3, ?/?, 12/6, 10/11. 1915: 7/2, 17/4, 8/6, 9/6, 10/6, 13/6, 16/6, (18/6), 20/6, 22/6, 24/6, 26/6, 27/6, 29/6, 30/6, 2/7, 4/7, 5/7, 1/8, 3/8, 4/8, 27/9, 30/9. 1917: 6/5, 7/5, 8/5, 9/5, 11/5, ca. 13/5. 1919: 19/6. 1921: 4/9, 5/9, 11/9. 1923: 13/9, 16/9. 1924: 17/5. 1925: 14/12. 1926: 17/5. 1929: 17/5.

Arvesen, Olaus (1830—1917), pedagog (opprettet og drev Sagatun Folkehøiskole på Hamar fra 1864), journalist (redaktør for HSt 1866—72 og OplA 1872—1906) og politiker (V), far til Arve A.:

Aschan, Adolf Ossian [OA] (1860—1939), finsk kjemiker, professor ved Universitetet i Helsingfors:

Asheim, Håkon (f. 1962), hardingfelespiller og folkemusikkforsker, fra 1999 vit. ass. ved Norsk Folkemusikksamling:

Askenase, Stefan (1896—1985) polsk pianist: 1928: 9/12, 10/12.

Asker, Sigvart (1849—1931), operettedirektør, varietédirektør etc., var direktør for Kra. Tivoli 1879—82, ledet et svensk operetteselskap 1882—83, etablerte konsertsalong i «Dramatikken» i Kristiania 1883—90, do. i Arbeiderforeningens lokaler i Bergen 1890, som etter en ombygging til «amfitheatralsk Salon» i 1895 ble kalt «Eldorado», men gikk konkurs 1896 ; seinere var han igjen virksom i Kristiania, bl.a. som direktør for teateret i «Nordre samfund» på Sagene 1907: 1882—83: Passim.

Asmundsen, Sigurd (1871—1934), skuespiller, sanger og komponist, ansatt ved NT 1899—1934, tok initiativet til å stifte Norsk Skuespillerforbund: 1900: 7—28/5. 1903: 23/421/8. 1904: 4—31/5, 24/81/12. 1905: 22/1, 11/53/6. 1907: 8—31/5. 1909: 22/416/10. 1910: 29/527/8. 1911: 3/523/9. 1912: 20/810/9. 1913: 3—6/6. 1914: 1/511/6.

Aspestrand, Sigwardt (1856—1941), komponist:
• Sjømandsbruden

Asplund, Zelmica (—), svensk pianist: 1904: 27/11.

Atterberg, Kurt (1887—1974), svensk komponist, administrator (bl.a. Musikaliska akademiens sekretær 1940—53), dirigent og musikkritiker (i StT 1919—57):

Auber, Daniel François (1782—1871), fransk komponist, særlig kjent for opéra-comique:

Aubert, Franciska (###): 1877: 7/9.

Audran, Edmond (1842—1901), fransk komponist:

Auer, Leopold von [LA] (1845—1930), ungarsk fiolinist, professor ved MK i St. Petersburg 1868—1917. Regnes gjerne som grunnlegger av den «russiske» skolen, var lærer for bl.a. K. Parlow og J. Heifetz. Bosatt i Kra. en periode under 1. verdenskrig, deretter i USA og Tyskland: 1902: 25/10 [russ. dato 12/10]. 1915: Våren.

Augener, William (1854—1904), engelsk forlegger, ledet fra 1878 trykkeriavdelingen i faren George Augeners (1830—1915) musikkforlag Augener & Co. i London:

Augundsson, Torgeir [kalt Myllarguten el. Myllaren] (f. 1799 el. 1801, d. 1872), hardingfele-spellemann fra Telemark:

Aulin, Tor [TA] (1866—1914), svensk fiolinist, dirigent og komponist:

Aza, Vital (—), spansk forfatter:

«B Natural» (—), pseudonym for skribent i Aberdeen:

«B.V.» (—), signatur for musikkritiker i LMK:

Baale, Isidor van (—), fiolinist i Harmonien i Bergen: 1921: 6/2, 17/5.

Bach, Johann Sebastian (1685—1750), tysk komponist, organist og pedagog:

Bache, Isak [IB] (1877—1945), komponist:

Backer, Harriet (1845—1932), maler, søster av Agathe B. Grøndahl: 1904: April.

Backer-Grøndahl, Agathe Grøndahl

Backer-Grøndahl, Anders (1879—47), musikkhandler og forlegger, sønn av Agathe B.G. og O.A. Grøndahl:

Backer-Grøndahl, Fridtjof (1885—1959), pianist og komponist, sønn av Agathe B.G. og O.A. Grøndahl: 1903: 19/9. 1905: 14/10, 22/10. 1907: 26/1, 14/9, 15/9, 22/9, 29/9. 1909: 23/1, 13/2, 14/2. 1910: 15/1, 23/1. 1911: 4/2. 1912: 24/2. 1914: 5/6, 31/10. 1917: 10/2, 18/2, 25/2, 22/10. 1918: 12/3. 1919: 8/2, 17/5. 1926: 13/9.

Backer-Grøndahl, Nils (1877—1975), kirurg, direktør for Bergens kommunale sykehus (Haukeland) 1927—48, sønn av Agathe B.G. og O.A. Grøndahl:

Bär, Hr. [g-na Bera] (—), pianist i St. Petersburg: 1891: 17/6.

Bagge (—), svensk oversetter:

Bakaleinikov, Vladimir (1885—1953), russisk-amerikansk komponist, dirigent og bratsjist, professor ved MK i St. Petersburg/Petrograd 1913—20, medlem av Petersburgkvartetten ; utvandret til USA, der han ble dirigent og komponist (særlig filmmusikk) i Hollywood fra 1937: 1914: 20/3, 3/4.

Bakke, Sigrid (###), sanger, tilknyttet Opera Comique i Kra. 1918—21: 1914: 17/514/6.

Balfe, Michael William (1808—70), irsk komponist og sanger:

Balokovic, Zlatko (1895—?), kroatisk-amerikansk fiolinist: 1927: 2/10, 3/10, 6/10.

Bang, Angelita Blikstad (1891—?), sanger: 1916: 22/1.

Bang, Christian (—) og Gerda (1847—?), omgangsvenner av Johan og Annie Halvorsen i Bergen:

Bang, Elling [Holst] (1887—1969), komponist og fiolinist, musikkritiker i Nat (1924—27), Dbl (1927—33) og VG (1945—49), sønn av CB og GB:

Banner, Michael (—), fiolinist: 1898: 12/11.

Bargiel, Woldemar (1828—97) tysk komponist og pedagog, halvbror av Clara Schumann:
• Pianotrio i F-dur, op. 6: 16.11.91

Barleben, Carl (—), fiolinist, medstudent av Halvorsen i Leipzig: 1886: 26/11.

Barratt, Mary Due

Barth, Heinrich (1847—1922), tysk pianist: 1886: 28/10.

Bartók, Béla (######), ungarsk komponist, pianist, folketonesamler og pedagog:

Basilier-Magelssen, Ida (1846—1928) finsk sanger, bosatt i Norge fra 1878, sangpedagog ved MK i Kra. 1890—1915: 1878: 30/1. 1887: 13/10, 16/10. 1888: 22/5.

Baskin, V. (—), musikkritiker i PbG :

Bauer, Harold (1873—1951), engelsk pianist av tysk avstamming: 1912: 26/12.

Baum, C. (—), kapellmester for Askers operetteselskap og konsertsalong 1882—83 (passim):

Baumann, Fru (—), sanger i Leipzig: 1886: 14/10. 1887: 15/12. 1888: 16/2.

Bayer, Joseph (1852—1913), østerriksk komponist og dirigent:

Becce (—), komponist av et dramatisk forspill (muligens et pseudonym, kanskje for Halvorsen):

Beck, Ellen (1879—1953) dansk sanger og pedagog: 1907: 26/1, 6/4.

Becker, Albert (1834—99), tysk komponist og musikkteoretiker, underviste ved Scharwenkas MK i Berlin fra 1881, dirigent for Berliner Domchor:

Becker, Hans (1860—1917), tysk fiolinist og pedagog, annenfiolinist i Brodsky-kvartetten fra 1885, bror av Hugo B.: April 1886—mars 1888: Passim.

Becker, Hugo (1863—1941), tysk cellist, bror av Hans B.: 1904: 13/11. 1905: 8/11, 11/11.

Beethoven, Ludwig van (1770—1827), tysk komponist og pianist:
• Fiolinkonsert: 2.4.87, 16.4.87 (1.
 sats)

Behrens, Conrad (1836—1905), svensk sanger (baryton): 1877: 10/9.

Bellini, Vincenzo (1801—35), italiensk komponist:

Bemberg, Herman (1859—1931), fransk komponist:

Benatzky, Ralph (1887—1957), østerriksk komponist, framfor alt av operetter:

Bendel, Franz (1833—74), tsjekkisk pianist og komponist:

Benestad, Finn (f. 1929), musikkforsker, professor ved Universitetet i Oslo 1965—98:

Bennich, A. (###), pianist: 1900: 11/7.

Bentsen, Thyra (—), dansk pianist: 1903: 19/9.

Bentzen, Thora Hals-Olsen

Berber, Felix (1871—1930), tysk fiolinist, medstudent av Halvorsen i Leipzig: 1887: 16/12. 1888: 14/2.

Berckenhoff, Mathieu (1888—1966), sanger, musikkforfatter og -administrator, ansatt ved Opéra comique i Kra. 1918—20, sekretær/intendant for FSO 1922—31, deretter direktør for TONO:

Berèny, Henri (—), ungarsk dirigent: 1897: 1—15/10.

Berg, Adolf (1877—1930), kontrabassist i NTO 1911—19 og FSO 1919—30, formann i Norsk musikerforbund 1916—26: 1918: 2/2, 18/2.

Berg, Erik: Pseudonym for Halvorsen ( Drømmen til Radioland, Verk 155):

Berg, Jean (1845—1926), skuespiller og sanger, debuterte i Bergen 1870, ansatt ved NT 1899—1901: 1900: 30/1020/11. 1901: 28/218/5.

Berg, Mathilde (—), dansk skuespiller:

Berg-Hansen, Johannes (1882—1970), forretningsmann og sanger (bass-baryton), dirigent for Guldbergs Akademiske Kor fra 1924 og A Cappella fra 1934: 1917: 1/12. 1920: 18/4. 1925: 26/11.

Berge, Rikard (1881—1969), folkeminnegransker:

Berger, Francesco (1834—1933), sekretær i Londons «Royal Philharmonic Society» 1884—1911:

Berggreen, Andreas Peter (1801—80), dansk komponist, organist, pedagog og folketonesamler/-utgiver:

Bergh, Ludvig [LBe] (1865—1924), sanger og skuespiller ved CT/NT 1894—1909, teatersjef ved DNS 1909—24: 1892: 15/10. 1900: 7—28/5, 17/5. 1901: 9—31/5, 24/9, 26/9. 1902: 16/2, 2—29/12. 1903: 1/128/8, 25—29/5, 20/6, 21/6. 1904: 23—31/5, 24/81/12. 1905: 22/1, 26/424/5, 11/53/6, 10/6, 10/12, 26/12. 1906: 14/58/6. 1907: 8—31/5.

Bergh, Mais (—), sanger: 1897: 5/12, 11/12. 1898: 12/2.

Bergh, Sigurd (1880—?), fostersønn av Marie og Christian Nedberg:

Bergh, Øivind (1909—87), fiolinist og dirigent, ledet Kringkastingsorkesteret (NRK) 1946—76:

Bergström, Carl Axel (1864—1907), svensk militærmusiker, komponist og bratsjist (bl.a. i Aulinska kvartetten), medstudent av Halvorsen ved MK i Sth.: 1884: 22/3, 11/10, 6/12, 15/12. 1885: 19/3, 9/5.

Bériot, Charles-Auguste de (1802—70), belgisk fiolinist og komponist:

Berkova, Svetlana (—), russisk filolog, engelsk-lærer ved Universitetet i St. Petersburg:

Berlioz, Hector (1803—69), fransk komponist:

Berndt, August (—), svensk teatermann, scenisk leder for Askers operetteselskap inntil 1882:

Berntsen, Jens (1867—1945) sanger (bassbaryton), pedagog og kordirigent, fast ansatt ved NT 1901—04: 1900: 30/5, 1/6, 30/1020/11. 1901: 5/1, 13/1, 20/1, 28/218/5, 23/3, 9—31/5, 24/11, 1/12. 1902: 9/3, 7/510/11. 1903: 23/421/8, 25—29/5, 18/6, 19/6, 2—29/12. 1904: 1/16/2, 16/4, 25/47/5, 4—31/5, 9—14/5, 17/5. 1905: 26/424/5. 1929: 6/6.

Berwald, Frantz (1796—1868), svensk komponist, fiolinist og pedagog, arbeidet også en tid som glassverksdisponent:

Beuge, Simon van (1874—?), nederlandsk cellist, spilte i Berlin-filharmonien, som besøkte Kristiania 1896, var deretter noen år virksom i Kristiania: 1899: 24/11, 9/12.

Beyer, Frants Diecke (Dekke) Cappelen [FB] (1851—1918), bergensk jurist og dispasjør, likningssjef i Bergen 1892—1915, E. Griegs nærmeste venn, også nær venn av og forlover for Halvorsen ; dyktig amatør-pianist, -hardingfelespiller, folketonesamler og -komponist, formann i styret for Harmonien 1896—99 og 1902—13, æresmedlem 1913: 1886: 1/1. 1894: 3/3, 17/5. 1896: 16—17/5. 1897: 16—17/5. 1898: 16/5, 28/7.

Beyer, Marie [Majsen] f. Smith (1852—1929), gift med Frants B.:

Bidenkap, Gabrielle (1874—1913), sanger: 1902: 7—30/5, 2—29/12. 1903: 1/128/8, 2—29/12. 1904: 1/16/2, 17/5.

Bie, Emil (1819—1900), residerende kapellan i Bragernes kirke 1863—79:

Binder, Fru (—), Halvorsens hybelvertinne i Leipzig:

Bing, Just (1866—1954), litteraturhistoriker, statsarkivar i Bergen 1903—33, gift med M.B.:

Bing, Mimi [Marie] f. Grieg (1872—1941), Annie Halvorsens søster, gift med J.B.:

«Bis», signatur for musikkritiker i Hbl Wasenius

Bisaccia, Hr. (—), italiensk pianist: 1888: 30/4.

Bishop, Henry Rowley (1786—1855), engelsk komponist og dirigent:

Bizet, Georges (1838—75), fransk komponist:

Bjarne, Ragnvald (?—1964), sanger og kordirigent, stiftet i 1927 guttekoret Olavsguttene, som han ledet til sin død: 1914: 21/2.

Bjelke-Andersen, Olga (1857—1940), komponist bosatt i Drammen

Bjerke, Alexandra f. Grieg (1875—?), søster av Annie Halvorsen, gift med elektroingeniør Asbjørn Bjerke (1872—1934):

Bjerke, Siegwart (?—1904), fiolinist: 1883: 24/11.

Bjerke, Thekla f. Nathan (1862—1931), pianist og pedagog, gift med Siegwart B.:

Bjørndal, Arne [ABj] (1882—1965), hardingfelespiller og folkemusikkforsker: 1928: 9/2. 1929: 17/2.

Bjørnson, Bjørn [BBjr] (1859—1942), skuespiller, instruktør ved CT 1884—93 og Dagmarteatret i Kbh. 1894—96, teatersjef for NT 1899—1907 og 1923—27, også virksom som filminstruktør, sønn av Bjørnstjerne B.: 1899: 20/3. 1919: 15/11 ff. 1927: 8/5, 1/12 ff.

Bjørnson, Bjørnstjerne [BB] (1832—1910), forfatter: 1910: 3/5.

Blech, Leo (1871—1958), tysk dirigent og komponist, med få avbrudd kapellmester ved den keiserlige/statlige operaen i Berlin 1906—37, deretter bl.a. virksom i Riga 1938—39 og Stockholm 1941—49: 1926: 4/2.

Blikstad, Angelita Bang

Blodek, Moritz (—), ungarsk- eller tsjekkiskfødt cellist, bratsjist og gambespiller, 1. cellist i CTO på 1860- og 70-tallet, spilte fra 1874 også i «Kunstnerkvartetten», levde fra 1878 stort sett et tilbaketrukket liv i Hardanger, men reiste på enkelte turneer: 1877: 28/2, 11/10, 6/12. 1878: 31/3. 1886: 16/3.

Blom, Christian (1782—1861), skipsreder og kjøpmann i Drammen, ivrig amatørmusiker og komponist, bl.a. av melodien til «Sønner av Norge»:

Blom, P. (—), komponist av Fantasie norvégienne (muligens et pseudonym, kanskje for Halvorsen):

Blomberg, Göran [GB] (—), arkivar ved Stockholms stadsarkiv:

Blon, Franz von (1861—1945), fiolinist og dirigent, komponist av operetter, marsjer etc.:

Blumenthal, Oscar (1852—1917), tysk forfatter, teaterkritiker i Btbl, direktør for Lessingteateret i Berlin 1888—98:

Boccherini, Luigi (1743—1805), italiensk komponist og cellist, hovedsakelig virksom i Madrid:

Bode, Lola (—), sanger, medstudent av Halvorsen ved MK i Leipzig: 1887: 15/3. 1888: 17/2.

Bode (—), komponist av Pierrot Bonds:

Böhme-Köhler, Fru (—), sanger i Leipzig: 1886: 1/11.

Bohm (—) komponist av «Husar attaque» (muligens et pseudonym, kanskje for Halvorsen):

Boieldieu, François Adrien (1775—1834), fransk komponist

Boito, Arrigo (1842—1918), italiensk komponist og librettist:

Bolland, Robert (1847—?), fiolinist i Gewandhausorkesteret, fra 1881 også fiolinlærer ved MK i Leipzig, annenfiolinist i Petri-kvartetten: Sept. 1886—mars 1888: Passim.

Bolstad, Per Sigurd (1899—1931), fiolinist: 1921: 25/5.

Bonamy, Emile (—), komponist av Jomfru Askepott (muligens et pseudonym, kanskje for Halvorsen):

Bonard, Emile: Pseudonym for Halvorsen ( Marche chevaleresque, Verk 135):

Bonheur (—), komponist av «Love’s golden dream» (muligens et pseudonym, kanskje for Halvorsen):

Bonicontro, komponist av «Chanson napolitaine» (muligens et pseudonym, kanskje for Halvorsen):

Bonnevie (—), dirigent: 18.2.32, 21.2.32

Bonnevie, Sofie f. Strömer (1853—1944) finsk sanger, søster av Emmy Achté, bosatt i Norge fra 1875, pedagog i Kra. fra 1875: 1890: 5/2.

Borch, Gaston (1871—1926) fransk-norsk cellist, dirigent og komponist, elev av Massenet og Svendsen. Kapellmester ved Fahlstrøms Theater i Kra. 1897—98, cellist i Harmonien og dirigent for Musikforeningen i Bergen 1898—99, deretter virksom i USA. Ledet Skandiabiografens orkester i Sth. etter 1. verdenskrig: 1899: 14/1, 29/1.

Borchers, Gustav (—), sanger, medstudent av Halvorsen i Leipzig: 1887: 16/12.

Borg, (Alfred) Oscar f. Johannesen (1851—1930), komponist, dirigent, fløytist, fiolinist, organist og pedagog, dirigerte fra 1881 1. Akershusiske infanteribrigades musikkorps i Halden, foruten div. amatørkor og -korps i byen:

Borgen, Helga Marie (1874—?), Halvorsens kusine

Borgen, Johan (1902—79), forfatter og journalist:

Borgen, Maren (—), Halvorsens kusine

Borgen, Tilla [Karen Otilie] f. Hansen (f. 1834, d. etter 1900), Halvorsens tante:

Borgen, Tollef Martin (1835—?), gift med Halvorsens tante Tilla B., politibetjent, seinere «Bytjener» i Drammen:

Borgstrøm, Amalie f. Müller (1868—1913), pianist, gift med Hjalmar B. 1904: 1901: 23/2.

Borgstrøm, Hjalmar f. Jensen [HjB] (1864—1925), komponist, medstudent av Halvorsen i Leipzig, orkestermusiker og organist i Berlin 1890—1903, deretter bosatt i Kra., bl.a. som musikkritiker i VG 1907—13 og Afp 1913—25: 1912: 10/2, 19/10. 1914: 1/6, 7/6. 1917: 1/12. 1925: 13/9, 20/9.

Borgström, Leonard [LB] (1832—1907), konsul og «kommerseråd» i Helsingfors, ivrig amatørfiolinist som i mange år ledet en amatør-strykekvartett, formann i styret for Helsingfors musikförening 1882—91, donerte og testamenterte store pengebeløp til driften av HMI

Borodin, Aleksander (1833—87), russisk komponist, lege og kjemi-professor:

Bose, Fritz von (—), pianist, medstudent av Halvorsen ved MK i Leipzig: 1887: 15/3.

Bosse, Alma Fahlstrøm

Bosse, Dagmar Möller

Bosse, Harriet (1878—1961), norsk-svensk skuespiller, søster av Alma Fahlstrøm og Dagmar Möller, gift med August Strindberg 1901—04: 1918: 28/4.

Boullard, Marcus (—), fransk komponist av musikk i den lettere sjangeren:

Bournonville, Antoine Auguste (1805—79), franskdansk ballettmester og koreograf:

Bozi (—) komponist av «Les nuits de bois» (muligens et pseudonym, kanskje for Halvorsen):

Brachel, Christian (1874—1957), trompetist i NTO under hele Halvorsens virke som kapellmester 1899—1929 med unntak av 1919—20, ellers virksom som militærmusiker og pedagog, bror av Th.A.B.:

Brachel, Thomas A. (—), ventilbasunist og regissør (notearkivar) i NTO ; fikk i 1929 den tvilsomme ære å tilintetgjøre mange av Halvorsens manuskripter i en stor ovn i NT, under streng overvåking av komponisten selv, bror av C.B.:

Brahms, Johannes (1833—97), tysk komponist og pianist: 1888: 1/1, 2/1.

Brainard (—) komponist av Postage Waltzer (muligens et pseudonym, kanskje for Halvorsen):

Bramsen, Henry (1875—1919), dansk cellist, elev av J. Klengel, bror av Karen Bramsen, gift med Marta Sandal: 1902: 13/11. 1903: 1/2, 15/2.

Bramsen, Karen (—), dansk fiolinist, søster av Henry B.: 1899: 18/11. 1900: 27/2. 1902: 13/11. 1903: 1/2, 15/2.

Bramsen, Marta Sandal

Brandes, Edvard (1847—1931), dansk forfatter, orientalist og politiker, redaktør av Pol rundt århundreskiftet, bror av Georg B.:

Brandes, Georg (1842—1927), dansk filosof, kritiker og litteraturhistoriker, bror av Edvard B.:

Brandt, Marianne [Bischof, Marie] (1842—1921), østerriksk sanger (dramatisk alt): 1886: 2/10.

Brandt, Sverre (1880—1962), opprinnelig overrettssakfører, sekretær/forretningsfører ved Trondhjems nationale Scene 1909—19, forretningsfører/ økonomidirektør ved NT 1919—48 ; dessuten virksom som forfatter, mest kjent for eventyrskuespillet Reisen til julestjernen (1924) med musikk av Halvorsen:

Brandt-Rantzau, Rolf (1883—1955), pianist: 1903: 11/10. 1906: 17/11. 1913: 19/1. 1915: 11/9. 1925: 26/11.

Bratsberg, Bjørgvin (—), tenorsaksofonist i Drammen Parkmusikkorps, forfatter av korpsets historikk:

Bredberg, C. (—), svensk fiolinist, medstudent av Halvorsen ved MK i Sth.: 1884: 22/3. 1892: 19/11.

Brehmer, Reidar (###), dirigent: 1926: 22/4.

Breiby, Ole (###), pianist: 1876: 8/12, 10/12.

Breien Bræin

Breil, Joseph Carl (1870—1926), amerikansk tenorsanger, dirigent og komponist:

Briloso (—), italiensk (?) musiker: Bristow, Lucy (—), sanger: 1886: 19/5.

Brock, Hella f. Siegmund-Schultze (f. 1919), tysk musikkforsker og Grieg-biograf, virksom i Leipzig: 1917: 22/9.

Brodal, Hans (—), sanger: 1917: 22/9.

Brodsky, Adolf [AB] (1851—1929), russisk fiolinist, utdannet ved MK i Wien 1860—66, var 1883—91 fiolinlærer ved MK i Leipzig, der han fra 1884 ledet sin egen strykekvartett og 1886—88 var Halvorsens fiolinlærer. Etter et opphold i New York 1891—94 var han fra 1895 direktør for Manchester College of Music: April 1886—mars 1888: Passim. 1906: 14/8. 1907: 9/9.

Brodsky, Anna f. Skadowsky [AnB] (—), Adolf B.s kone: 1906: 14/8.

Broman, Natanael (1887—1966), svensk pianist og komponist, musikksjef ved Radiotjänst 1925—51: 1916: 3/11.

Brony, Otta (###), engelsk ( ? ) sanger: 1900: 11/7.

Brosbøll, Carl (1816—1900), dansk forfatter, skrev under pseudonymet Carit Etlar:

Bruch, Max (1838—1920), tysk komponist,pianist og dirigent: 1886: 2/12. 1887: 24/2.

Brun, Johanne g. Christensen (1882—1935), skuespiller ansatt ved NT fra 1902—29, datter av Johannes B.: 1904: 24/81/12. 1905: 22/1.

Brun, Johannes (1832—90), skuespiller, knyttet til Chra. Theater 1857—90: 1876: 9/3, 8/12, 10/12. 1877: 4/8, 6/12.

Brun, Olga Pommerenck (—), pianist: 1903: 15/3. 1905: 11/3.

Brunchorst, Jørgen (1862—1917), botaniker, konservator ved Bergens museum fra 1886, direktør samme sted 1901—06, utgav en rekke vitenskapelige og populærvitenskapelige avhandlinger. Formann i styret for DNS 1890—91 og 1893—95. Også aktiv politiker i Venstre og Samlingspartiet, stortingsmann 1895—97 og 1903—06, arbeidsminister 1907—08, deretter diplomat i Stockholm og Roma:

Brustad, Bjarne (1895—1978), komponist, fiolinist i FSO 1919—22, solobratsjist samme sted 1928—44, komposisjonslærer ved MK i Oslo 1937—61: 1914: 6/6. 1919: 11/10, 23/11. 1920: 24/1. 1934: 30/9.

Brüel, Ludvig (—), dansk sanger: 1892: 3/11.

Bryhn, Borghild Langaard

Brünings-Sandvik, Ruth (###), danser: 1924: 17/5. 1927: 30/1.

Bræin, Edvard (1849—1927), kornettist og fiolinist fra Fåberg, kafémusiker i Stockholm og Helsingfors 1872—78, trompetist ved Den Keiserlige Opera i St. Petersburg 1878—1902, vendte tilbake til Norge 1917, grandonkel av komponisten Edvard Fliflet B.:

Brækstad, Hans Lien (1845—1915), journalist og forfatter bosatt i London fra 1877, bl.a. som korrespondent for Mbl :

Brøgger, Kristian Fredrik (1878—1949), jurist og skribent av populærhistoriske bøker:

Brønnø, Ole Andersen (1880—1946), organist, dirigent, komponist, dikter, maler, fotograf m.m. i Brønnøysund

Braaten, Oscar (1881—1939), forfatter:

Buch, Sophus Andreas (1854—94), fra 1882 leder av «Selskabet for de norske Fiskeriers Fremme» i Bergen:

Bucht, Bergliot Krohn [BKB] (f. 192QQQ), norskfødt arkivar ved KTA:

Bügenhott, Ed. van (—):

Bülow, Hans von (1830—94), tysk pianist og dirigent: 1886: 15/10, 16/10, 18/10, 19/10.

Bull, Alexander (1839—1914), impresario og fiolinist bosatt i Paris, sønn av Ole B.:

Bull, Edvard Isak Hambro (1845—1925), lege, virket bl.a. som teaterlege ved CT/NT 1890—1925, formann i NTs styre 1908—11, far til J.P.B.:

Bull, Francis (1887—1974), litteraturforsker, professor ved UiO, i en årrekke medlem av styret for NT, bror av J.P.B.: 1927: 30/1.

Bull, Henrik (1864—1953), arkitekt, bl.a. for Nationaltheatret, nevø av Ole B., sønn av stadskonduktør Georg Andreas Bull (1829—1917), gift med skuespilleren Mette Bull f. Wang [i 1. ekteskap [1897—1905) gift med operasangeren Jens Berntsen] (1876—1946), som var ansatt ved NT 1899—1918:

Bull, Johan Peter (1883—1960), teatermann tilknyttet NT 1908—41 og 1945—50, til å begynne med som sceneinstruktør, året etter også som konsulent for og oversetter av utenlandsk litteratur, fra 1918 dessuten teaterets sekretær og inspektør ; formann i Christiania Theaterhistoriske Forening 1922—49, grunnla Teatermuseet i Oslo (Annie Halvorsens tremenning, sønn av Edvard I.H.B., bror av bl.a. Francis B. og historieprofessor Edvard B.):

Bull, Ole (1810—80), fiolinist og komponist:

Bull, Sverre Hagerup (1892—1976), bankmann, forfatter, musikkritiker (bl.a. i Mbl 1924—30 og Dbl 1930—39) og komponist (delvis under pseudonymet Finn Helle), utgiver av det populære oppslagsverket Musikkens verden:

Bull, Trine f. Gløersen (1889—1956), skuespiller og sanger ansatt ved NT 1912—20 og 1925—33, gift med forfatteren Olaf Bull 1915—25: 1910: 6/107/12. 1911: 29/1. 1913: 10/122/4. 1918: 30/12. 1919: 1/126/4.

Burén, Axel Otto [AOB] (1842—1923), svensk kammerherre, operasjef i Sth. 1892—1907:

Burgin, Richard (1892—1981), polsk-amerikansk fiolinist og dirigent, elev av L. Auer, konsertmester i Helsingfors Symfoni-/Stadsorkester 1912—16, Stockholms konsertförenings orkester 1916—19, FSO 1919—20 og Boston Symphony 1920—62, assisterende dirigent samme sted fra 1927, fiolinprofessor ved Florida State University 1963—72: 1919: 1/11, 19/11, 22/11.

Burgmein Ricordi

Busch, Adolf (1891—1952), tysk fiolinist:

Busch, Bertha (—), sanger: 1888: 22/1.

Busch, Fritz (1890—1951), tysk dirigent:

Buschmann, Otto (1876—?), tyskfødt cellist, ansatt som solocellist i Musikforeningen / Harmonien i Bergen 1899—1902 og NTO 1902—19, spilte i Halvorsens strykekvartett 1915—19 og FSO 1919—24: 1902: 26/10. 1903: 13/6, 14/6, 18/6, 19/6, 21/6, 23/6. 1904: 30/10. 1907: 7/3. 1908: 25/9. 1912: 17/11. 1914: 6/6. 1915: 10/10, 26/11. 1916: 12/1, 22/2, 29/2, 17/3, 27/3, 19/10, 16/11. 1917: 11/1, 15/2, 14/3, 27/3, 28/3, 2/5, 3/5, 4/5, 6/5, 7/5, 8/5, 11/5, 16/9, 22/10, 19/11. 1918: 2/2, 4/2, 5/2, 18/2, 3/3, 4/3, 18/3, 22/10, 26/11. 1919: 21/1, 11/4.

Busoni, Ferruccio [FBu] (1866—1924), italiensk pianist, komponist og musikkteoretiker, Halvorsens kollega ved HMI 1889—90: 1886: ?/12. 1887: 23/2. 1889: 30/9, 4/11, 9/12. 1890: 17/2, 3/3, 13/4, 20/4, 28/4, 5/5, 30/5. 1896: 26/1.

Bye, Erik (1883—1953), sanger (baryton): 1913: 3/57/9, 20/9, 21/9. 1914: 19/83/9. 1917: 29—30/12. 1918: 1/126/2.

Bye, Aase (1904—91), skuespiller ved NT 1923—74, bl.a. kjent som den første Sonja i Reisen til Julestjernen 1924 : 1924: 23—31/12. 1925: 1/126/4. 1927: 26—31/12. 1928: 1/13/3.

Bødtker, Carl Fredrik Johannes d.y. (1886-1980), ingeniør og radiomann, som «Onkel Bødtker» ledet han Lørdagsbarnetimen i radio 1924—34:

Bødtker, Sigurd (1866—1928), Norges første profesjonelle teaterkritiker (signaturen «S.B.»), bl.a. virksom i Mbl 1896, VG 1897, TT 1910—21 og 1924—28 og Afp 1921—24:

Bøgh, Erik Nicolai (1822—99), dansk journalist, forfatter og visedikter, skrev en rekke lystspill for Casino-teatret i Kbh., der han en periode var direktør:

Bøgh, Johan (1848—1933), kunsthistoriker, initiativtaker til gjenopprettelsen av DNS 1876, der han var teatersjef 1880 og 1881—84, initiativtaker til og direktør for Vestlandske kunstindustrimuseum i Bergen 1889—1931:

Bøgh, Vollert (1855—1909), lege, hadde styreverv for Musikforeningen i Kristiania og var en aktiv støttespiller for Iver Holter i alle år, både ved etableringen av det faste orkesteret i 1889 og da Holter forgjeves forsøkte å bli kapellmester ved NT vinteren 1899. Satt også i NTs representantskap og var en ivrig forkjemper for operaens plass ved NT:

Bøhn, Gudbrand (1839—1906), fiolinist og pedagog, Halvorsens fiolinlærer ca. 1880—81, primarius i «Kunstnerkvartetten», konsertmester i Musikforeningen / CTO 1871—99, NTO 1899—1900: 1877: 28/2, 4/8, 7/9, 11/10, 6/12. 1878: 31/3. 1899: 20/3.

Børresen, Hakon [HB] (1876—1954), dansk komponist, elev av Johan Svendsen:

Cahier, madame Charles f. Sarah Layton Walker (1870—1951), amerikansk sanger (alt): 1908: 11—17/6. 1920: 17/5.

Campenhout, François van (1779—1848), belgisk fiolinist, sanger og komponist:

Cappelen, Christian (1845—1916), organist og komponist, virket i Strømsø kirke 1868—82, Bragernes kirke 1882—87 og deretter i Vår Frelsers Kirke i Kra., underviste fra 1890 i kirkesang og liturgi ved Universitetet, var noen år dessuten musikkritiker i VG : 1877: 4/8, 6/12. 1878: 31/3. 1882: 27/3. 1887: 15/5. 1899: 20/3.

Cappelen, Ragnhild Sophie f. Thrane (1839—1917), sanger, gift med C.C.: 1877: 4/8.

Carley, Lionel [LC] (f. 1936), engelsk embetsmann, historiker og musikkforsker (Delius-spesialist):

Carlsen, Carsten (1892—1961), pianist og komponist, kapellmester ved Chat noir 1914—38 og NT 1938—41: 1919: 30/3.

Carlsson, Hr. (—), svensk cellist, medstudent av Halvorsen ved MK i Sth.: 1884: 22/3.

Carlton (—) komponist av en ikke nærmere angitt marsj (muligens et pseudonym, kanskje for Halvorsen):

Carmen Sylva Elisabeth Ottilie Luise

Carré, Madame (—), fransk sanger (sopran), gift med Albert C. (1852—1938), som var direktør for Opéra-Comique i Paris 1898—1912:

Carreño, Theresa (1853—1917), venezuelansk pianist og komponist: 1903: 24/10, 25/10.

Carus, Frk. (—), sanger i Leipzig: 1887: 15/12.

Casals, Pablo (1876—1973), spansk (katalansk) cellist og dirigent: 1915: Våren.

Castegreen, Hilda Sjöberg

Cazaneuve (—) komponist av Rondo tzigane (muligens et pseudonym, kanskje for Halvorsen):

Cecchetti (—) komponist av Hollandsk dans (muligens et pseudonym, kanskje for Halvorsen):

Cederlund, John (—), svensk dirigent: 1908: 16/12.

Cetti, Frederik Adolf (1835-?), dansk skuespiller og sanger av italiensk avstamming, stod bak div. omreisende teaterselskaper, gav forestillinger på Christiania Folketheater 1880—81 (passim):

Charpentier, Gustave (1860—1956), fransk komponist:

Chausson, Erneste (1855—99), fransk komponist

Cherubini, Luigi (1760—1842), italiensk komponist, fra 1788 virksom i Paris:

Chevillard, Camille Paul Alexandre (1859—1923), fransk dirigent og komponist: 1903: 4/10.

Chopin, Fryderik [Frédéric] (1810—49), polsk komponist og pianist, fra 1830 bosatt i Paris:

Christensen, Agnes Elisabeth f. Simonsen (1874—?), skuespiller ved DNS 1895—99 og NT 1899—1907, gift med Halfdan C. 1896—1905, ble flyttet til Sverige i 1907, da hun ble gift med Siegfried Johnsson:

Christensen, Gyda f. Andersen (1872—1964), skuespiller, sceneinstruktør og koreograf ved NT 1899—1920, instruktør ved Deutsches Theater i Berlin 1915—18, ansatt ved Centralteatret 1920—28 og Det Nye Teater 1928—45, tidvis som teatersjef. I 1. ekteskap g. Monrad Krohn, dernest med Halfdan C. 1905—22 og C.J. Hambro fra 1945: 1900: 7—28/5, 30/1020/11. 1901: 28/218/5, 9/1025/11. 1902: 2—29/12. 1903: 1/128/8, 23/421/8. 1904: 4—31/5, 24/81/12. 1905: 22/1. 1908: 1/1019/12. 1909: 2/123/3. 1910: Ca. 1/3. 1911: 16—31/12. 1912: 1—28/1, 26/2 ff., 17/5, 19/5, 25/5. 1913: 10/122/4. 1914: 8/6. 1915: 17/57/6.

Christensen, Halfdan (1873—1950), skuespiller og instruktør, ansatt ved DNS 1896—99, deretter tilknyttet NT, der han var teatersjef 1911—23 og 1930—33, gift med Agnes C. 1896—1905, Gyda C. 1905—22 og deretter Gerda Ring: 1902: 2—29/12. 1903: 1/128/8.

Christian II Kristian II

Christie, Anna Kielland

Christophersen, Thora (—), sanger: 1902: 8/3.

Clausen, Henrik Klausen

Clausen, Otto (###), sanger: 1909: 6/1130/12. 1910: 12/111/5.

Clarens (—):

Cleve, Berit f. Winderen [BC] (1878—1964), pianist, elev av Teresa Carreño, gift med Halfdan C. 1902: 1902: 18/10, 16/11. 1909: 2/10. 1910: 12/3. 1917: 1/7, 17/11, 19/11. 1919: 11/4.

Cleve, Halfdan [HC] (1879—1951), komponist, pianist og pedagog, elev av bl.a. brødrene Scharwenka, bosatt i Berlin 1898—1910, underviste ved MK i Oslo 1926—50, gift med Berit C. 1902: 1910: 12/3. 1915: 1/4. 1917: 1/7. 1919: 4/1.

Conradi, Johan Gottfried (1820—96), dirigent, komponist og pedagog:

Coppola, Piero (1888—?), italiensk pianist, dirigent og komponist, kapellmester ved Opéra Comique i Kra. 1918—21: 1916: 7/10, 8/10.

Corelli, Archangelo (1653—1713), italiensk komponist og fiolinist:

Cornelius, Peter (1865—1934), dansk sanger (tenor), engasjert ved Det kgl. Theater i Kbh. 1892—1924: 1912: 5—14/12. 1917: 29/9.

Costé, J. (—), komponist av operetten Kulhandlerne:

Crémieux, Hector (—), fransk komponist og librettist (bl.a. til Offenbachs Orphée aux enfers)

Crøger, Olea (1801—55), folkemusikksamler og sanglærer i Telemark:

Csillag, Hermann (—), ungarsk fiolinist, Halvorsens forgjenger som fiolinlærer ved HMI 1887—89

Cudraka Sudraka

Cummings, Norman (—), pianist, medstudent av Halvorsen ved Leipzig-konservatoriet: 1888: 10/2.

Czibulka, Alphons (1842—94), ungarsk pianist og komponist:

Dahl, Albert (—), dansk fiolinist og dirigent, virket i Trondhjem fram til 1882, kapellmester ved DNS 1882—93, samtidig fiolinist i Harmonien: 1885: 17/11, 19/11, 6/12. 1886: 25/2.

Dahl, Balduin (1834—91), dansk komponist og dirigent, ledet Tivoli-konsertene i Kbh. fra 1874:

Dahl, Elise (—), pianist: 1878: 30/1, 22/3.

Dahl, Gustav Adolf [«Doffen»] (1855—87), forfatter, musikk- og teaterkritiker i BT og Bp (signaturen G.A.D.), ivrig deltaker i amatørteater, revyer etc.:

Dahl, Julius (—), cellist i NTO, deretter i FSO 1919—33: 1915: 26/11. 1916: 2/1, 19/10. 1917: 15/2. 1918: 26/11.

Dahl, Robert [Bobben] (—), sanger: 1930: 28/10.

Dahle, Gunnar (1902—88), hardingfelespiller fra Tinn, sønnesønn av Knut D., bror av Johannes D.:

Dahle, Johannes (1890—1980), hardingfelespiller fra Tinn, sønnesønn av Knut D., bror av Gunnar D.:

Dahle, Knut [KD] (1834—1921), hardingfelespiller fra Tinn, elev av Håvard Gibøen: 1901: 17—26/11.

Dahlhaus, Carl (1928—89), tysk musikkforsker:

Dahlström, Fabian (f. 1930) finsk musikkforsker og -pedagog:

Dameck, Hjalmar von (1864—1927), dansk fiolinist, hovedsakelig virksom i Tyskland og USA: 1888: 4/3.

Daniel, W. (—), amatørcellist i Aberden: 1889: 6/3, 8/3, 15/3.

Danning, Christian (1867—1925), dansk dirigent og komponist, Halvorsens etterfølger som dirigent for Musikselskabet Harmonien i Bergen, fra 1/3 1900 også kapellmester ved DNS, kapellmester ved Fahlstrøms Theater i Kra. 1907—11, deretter bosatt i Odense: 1899: 18/11. 1906: 14/1 ff., 12/11 ff. 1907: 6/1 ff.

Darbow, Erica Johanne f. Michelsen (1891—1972), sanger: 1913: 8/11, 9/11.

Darjes, Andrea (1853—?), Halvorsens kusine:

Darjes, Anna (1839—?), Halvorsens kusine:

Darjes, Carl-Henric (g. 1795, d. før 1865), gift med Halvorsens tante Grethe D.:

Darjes, Gina (1842—?), Halvorsens kusine, drev egen industriforretning i Drammen:

Darjes, Grethe [Margrethe] f. Hansen (f. 1815 el. 1816, død mellom 1900 og 1910), Halvorsens tante:

Darjes, Harda (1855—?), Halvorsens kusine:

Darjes, Otto (1849—?), Halvorsens fetter:

Darjes, Tarbora (—), Halvorsens kusine (trolig identisk med Andrea eller Harda):

David, Félicien (1810—76), fransk komponist, den viktigste representant for «eksotismen»:

David, Ferdinand (1810—73), tysk fiolinist og pedagog, underviste fra 1843 ved MK i Leipzig:

David, Frk. (—), sanger i Leipzig: 1887: 15/12.

Davidov, Karl (1838—89), russisk cellist, komponist og pedagog: 1887: 3/2.

Davidsen, Ingvald (1871—1919), soloklarinettist i Musikforeningen, CTO og fra 1899 i NTO ; også virksom som fløytist og pedagog (underviste ved Kra. MK fra 1905 til sin død): 1900: 6/1, 14/1. 1903: 26/6. 1906: 8/12, 9/12. 1908: 2/2. 1912: 27/10. 1915: 24/1, 12/12. 1917: 28/10. 1918: 18/2.

Davidson, Rolf (1925—2000), svensk musikkforsker og pedagog, rektor ved Bergen Musikk-konservatorium 1971—90:

Davies, Fanny (1861—1934), engelsk pianist, elev av Clara Schumann: 1887: 20/11. 1888: 5/1.

Dayas, William Humphrey (1863—1903), amerikansk pianist og komponist, elev av Liszt, lærer ved HMI 1890—94, deretter virksom i Düsseldorf, Wiesbaden, Köln og ved Musical College i Manchester: 1890: 29/9, 13/10, 3/11, 17/11, 8/12. 1891: 2/2, 16/2, 19/2, 2/3, 20/4, 28/4, 29/4, 15/5, 19/10, 26/10, 2/11, 23/11, 6/12. 1892: 1/2, 8/2, 22/2, 11/4, 2/5.

Debussy, Claude (1862—1918), fransk komponist, pianist og musikkritiker

Delbruch (—) komponist (muligens et pseudonym, kanskje for Halvorsen):

Delibes, Léo (1836—91), fransk komponist, organist og pedagog:

Delius, Frederick (til 1902 Fritz) [FD] (1862—1934), engelsk komponist bosatt i Frankrike fra 1888: 1887: 24/12. 1888: 18/1.

Delius, Jelka (Helene) f. Rosen [JD] (1868—1935), tysk maler bosatt i Frankrike, gift med Frederick D.:

De Lys, Edith (1885—1961), amerikansk sanger (sopran): 1912: 20/810/9.

Depret (—) komponist av valsen Sourire d’avril (muligens et pseudonym):

Devold, Sophus Marius (—), sanger: 1915: 11/9.

Diar (—) komponist av La Mariposa (muligens et pseudonym):

Dierich, Karl (1852—1928), tysk sanger (tenor) og pedagog: 1888: 9/2.

Dietrichson, Sigurd (1876—?), fiolinist, elev av Halvorsen i Bergen rundt midten av 1890-tallet, studerte deretter i Leipzig og Kbh., før han 1898—99 var konsertmester / fiolinpedagog i «Musikforeningen» i Bergen:

Dittersdorf, Karl Ditters von (1739—99), østerriksk fiolinist og komponist:

Dobrowen, Issay (1894—1953), russiskfødt dirigent, pianist, komponist og operaregissør, kunstnerisk leder for FSO 1927—30: 1928: 17/5. 1930: 17/5, 25/9.

Dohnányi, Ernst [Ernö) von (1877—1960) ungarsk pianist, komponist, dirigent og pedagog, professor ved musikkhøyskolen i Berlin 1905—15: 1907: 27/10. 1908: 31/10, 1/11. 1909: 30/10, 31/10. 1911: 14/1, 15/1.

Dolai (—) komponist av valsen Mirage (muligens et pseudonym):

Donizetti, Gaetano (1797—1848), italiensk komponist:

Doppler, Albert Franz (1821—83), polskfødt østerriksk-ungarsk fløytist, dirigent og komponist:

Drachmann, Holger (1846—1908), dansk forfatter og maler, Halvorsen skrev musikk til hans skuespill Gurre og Prinsessen og det halve Kongerige:

Dreyfus, Alfred (1859—1935), fransk offiser som i 1894 ble uskyldig anklaget og dømt for høyforræderi, en dom som i 1899 ble opprettholdt til tross for at bevismidlene var forfalsket, frikjent 1906 ; D.-saken medførte en voldsom polarisering av fransk opinion:

Dreyschock, Felix (1860—1906), tysk pianist og pedagog

Drigo, Riccardo (1846—1930), italiensk komponist, virksom i St. Petersburg 1878—1917:
• «Pierrot og Pierrette» fra Harlekins Millioner (1900): 17.5.13, 25.5.13, 1.10.13, 17.5.1916

Droucker, Sandra (1876—1944), russisk-norsk pianist: 1908: 14/3, 15/3.

Dubois, François Clément Théodore (1837—1924), fransk komponist, organist og pedagog, professor ved Paris MK:

Dubois, Ph.: Pseudonym for Halvorsen ( Intermezzo lyrique, Verk 135): 11.9.21 ff.

Due, Henrik (1891—1966), fiolinist og pedagog, ansatt i FSO 1922—42, opprettet i 1927 Barratt Dues Musikkinstitutt i Oslo sammen med sin kone Mary Barratt D.:

Due, Mary Barratt (1888—1969), pianist og pedagog, opprettet i 1927 Barratt Dues Musikkinstitutt i Oslo sammen med sin mann Henrik D.: 1916: 22/1, 12/3. 1918: 19/1, 27/1. 1920: 14/2.

Duncker, Dora (1855—1916), tysk forfatter, særlig kjent for sine historiske romaner, skrev librettoen til Sindings opera Der heilige Berg:

Dunkler, Franz d.e. og d.y. (—), nederlandske komponister og militærmusikkdirigenter, d.e. virksom i Haag 1829—49, d.y. samme sted 1849—78

Dvoák, Antonin (1841—1904), tsjekkisk komponist:

Dybsand, Hilde Nikoline Hambro (f. 1987):

Dybsand, Ludvig Hambro (f. 1993):

Dybwad, Elisabeth f. Krohn (1869—1949), skuespiller og sanger (sopran): 1899: 18/3. 1901: 9/1025/11. 1902: 2—29/12. 1903: 1/128/8.

Dybwad, Johanne f. Juell (1867—1950), skuespiller og instruktør, ansatt ved Christiania Theater 1888—99, ved NT 1899—1947, gift med Vilhelm D. 1892—1916: 1902: 9/3. 1904: 8/10, 9/10. 1912: 7/11. 1916: 29/5.

Dybwad, Vilhelm (1863—1950), advokat og forfatter, gift med Johanne D. 1892—1916, med Bokken Lasson 1916. Skrev librettoen til Halvorsens operette Mot Nordpolen (anonymt): 6.4.11 ff.

Dysten, Ludovica Levy

Dyveke (ca. 1490—1517), datter av Sigbrit Willums, kong Kristian IIs elskerinne:

Edgren, Anna Charlotte [ACE] (1849—92), svensk forfatter:

Edström, Anna (—), svensk sanger (mezzosopran): 1919: 23/55/6.

Edward VII (1841—1910), britisk konge m.m. 1901—10, farr til Norges dronning Maud: 1908: 29/4, 30/4.

Egeberg, Emma Juel

Egge, Anna f. Svenson (1869—?), sanger:, gift med P E. 1900: 20/10.

Egge, Peter (1869—1959), forfatter og dramatiker:

Eggen, Erik (1877—1957), pedagog og musikkforsker:

Ehrström, Otto (1891—1978), finsk musikkskribent:

Eibenschütz, José (1872—1952), tysk fiolinist, dirigent og komponist, dirigent for Hamburg filharmoniske orkester 1908—21, FSO 1921—27 og Norddeutsche Rundfunk i Hamburg 1928—33, da han emigrerte til USA ; dirigerte i Skandinavia og Russland 1938—46, da han vendte tilbake til Tyskland: 1921: 4/9, 5/9. 1922: 26/8, 17/10, 12/11. 1923: 1/1, 12/1, 13/5, 9/10, 8/11. 1924: 17/3, 22/8, 5/9. 1925: 22/2, 18/3, 17/5, 20/9, 1/10, 22/11. 1926: 5/4.

Eide, Egil (1868—1946), skuespiller ved CT/NT fra 1898—1938, gift med Kaja E. Norena: 1918: 26/5, høsten. 1919: 5/10, 6/10.

Eide, Kaja Norena

Eilenberg, Richard (1848—1925), tysk komponist

Eklund, Hr. (—), svensk cellist, medstudent av Halvorsen ved MK i Sth.: 1885: 19/3.

Ekman, A. (—), svensk cellist, medstudent av Halvorsen ved MK i Sth.: 1885: 19/3.

Ekman, Ida f. Morduch (1875—1942), finsk sanger, gift med Karl E. Elev ved HMI 1891—92: 1902: 5/3.

Ekman, Karl (1869—1947), finsk pianist, dirigent, pedagog og musikkforfatter, gift med Ida E. Elev ved HMI 1889—92, direktør for HMI 1907—11, musikkritiker i Hbl 1912—30: 1890: 3/3. 1891: 23/3. 1892: 28/3. 1921: 26/5.

Ekroos, Ilta [Anna Mathilda] f. Lagus (1847—1928), finsk sanger, opptrådte bl.a. ved Den Finske opera på 1870-tallet, gift med Viktor E. 1871. Halvorsens 6 sange til tekster av Bjørnson er tilegnet henne: 1890: 16/2, 20/4, 14/12. 1891: 4/1.

Ekroos, [Carl] Viktor (1844—?), magistratssekretær, «vicehäradshövding» i Helsingfors, ivrig amatørfiolinist, styremedlem i HMI 1888—92, gift med Ilta E. 1871. Halvorsens «Suite für Violine und Piano» er tilegnet ham:

Eldegard, Sigurd [SE] (1866—1950), skuespiller og sanger, ansatt ved NT 1901—17 og 1921—31, teatersjef for Det Norske Teatret 1918—20, forfatter av skuespillet Fossegrimen, som Halvorsen skrev musik til: 1900: 30/10—20/11. 1901: 28/218/5. 1902: 2—29/12. 1903: 1/128/8. 1906: 26—30/12. 1907: 1/130/12. 1908: 1/119/12. 1909: 2/123/3. 1913: 12—30/12. 1914: 1/119/6. 1915: 6—12/12. 1916: 1/114/9, 14—29/12. 1917: 1/124/4.

Eldegard, Sjur Ingebrigtsen (—), spellemann fra Årdal i Sogn, far til Sigurd E.

Elgar, Edward (1857—1934), engelsk komponist:

Elisabeth Ottilie Luise (1843—1916), kunstelskende dronning av Romania, født som prinsesse av det tyske fyrstedømmet Wied ved Rhinen, forfatter under pseudonymet Carmen Sylva:

Elischer-Verhulst, Fru (—), sanger: 1887: 27/2.

Ellgen, Einar (1897—1951), komponist og sanger (baryton):

Elling, Catharinus (1858—1942), komponist, folkemusikkgransker, organist og pedagog: 1898: 1/7, 2/7.

Elsta, Fanny (1899—1978), sanger (alt):

Elster, Kristian d.y. (1881—1947), forfatter, litteratur- og teaterkritiker, bl.a. i Afp og Nat:

Embretsen, Ida Singer

Endregaard, Jacob (1881—1984), sanger: 1905: 15/10. 1908: 13/12.

Engel, Carl Ludwig (1778—1840), tyskfødt arkitekt virksom i Helsingfors:

Engel, Reingold [Reinhold] Fjodorovitsj (—), dirigent i St. Petersburg: 1891: 14/6, 17/6.

Enna, August (1859—1939), dansk komponist:

Eriksen, Jan [JE] (f. 1942), programsekretær i NRK, skrev i 1970 en hovedoppgave om Halvorsen to første symfonier og har også ellers arbeidet aktivt med å fremme Halvorsen og musikken hans, bl.a. som styemedlem i Johan Halvorsen-Stiftelsen:

Eriksen, O.E. (—), organist i Korskirken i Bergen: 1894: 4/1, 9/1.

Eriksen, Olaf (—), bratsjist i NTO, spilte i Johan Halvorsen-kvartetten 1915—19, deretter i FSO 1919—25: 1908: 25/9. 1914: 6/6. 1915: 26/11. 1916: 12/1, 22/2, 29/2, 17/3, 27/3, 19/10, 16/11. 1917: 11/1, 15/2, 14/3, 27/3, 28/3, 2/5, 3/5, 4/5, 6/5, 7/5, 8/5, 11/5, 22/10, 19/11. 1918: 2/2, 4/2, 5/2, 18/2, 3/3, 4/3, 18/3, 22/10, 26/11. 1919: 21/1, 11/4.

Ernst, Heinrich Wilhelm (1814—65), østerriksk fiolinvirtuos og komponist:

Esdaile, S. (—), skotsk hornist: 1889: 26/3.

Esmann, Gustav Frederik (1860—1904), dansk forfatter og journalist, teaterkritiker i Pol:

D’Esterre-Keeling, Eleonore (—), pianist: 1888: 15/1.

Etlar, Carit Brosbøll

Evensen (—), blikkenslager i Drammen:

Evripedes (ca. 480—406 f. Kr.), gresk tragediedikter:

Fahlstrøm, Alma f. Bosse (1863—1946), skuespiller og instruktør, amatørpianist, søster av Dagmar Möller og Harriet Bosse. Sammen med sin mann Johan F. drev hun bl.a. Centralteatret 1897—99 og Fahlstrøms teater i Kra. 1903—11: 1887: 1/10. 1897: 13/428/5. 1898: 7—19/6.

Fahlstrøm, Johan (1867—1938), skuespiller, teaterleder, maler og billedhogger. Sammen med sin kone Alma F. drev han bl.a. Centralteatret 1897—99 og Fahlstrøms teater i Kra. 1903—11. Utførte en byste av Halvorsen 1924: 1897: 13/428/5. 1898: 7—19/6.

Fahrbach, Philipp d.e. (1815—85) og d.y. (1843—94), østerrikske komponister og militærkapellmestere, ledet danseorkester i Wien:

Falkenberg, Carl Fredrik (f. 1959), cand. philol., musiker:

Faltin, Richard (1835—1918), tyskfødt finsk dirigent, pianist, organist, komponist og pedagog. Underviste i musikk ved Helsingfors universitet 1870—96 (professor emeritus 1896), organist i Nikolaikirken (nåv. domkirke) 1870—13, tidvis kapellmester ved den finske operaen 1870—80, orgellærer ved HMI 1882—1907: 1891: 19/2.

Farkas Miska (—) komponist av csardasen «Ilona» (muligens et pseudonym):

Farmer, Henry George (1882-1956), irskfødt britisk musikkforsker, ekspert på arabisk musikk:

Fauré, Gabriel (1845—1924), fransk komponist
• Berceuse: 16.4.87
• Fiolinsonate

Fazer, Edvard Alexander (1861—1943), finsk pianist og impresario, bror av K.G.F. Grunnla Fazers konsertbyrå i 1890, operasjef i Helsingfors 1911—38:

Fazer, Konrad Georg (1864—1940), finsk musikkhandler som ved sitt oppkjøp av Anna Melans musikkforretning i 1897 grunnla Helsingfors nya musikhandel (nå Fazer Musik), bror av E.A.F.:

Fesch, Willem de (1687—1761), flamsk organist, fiolinist og komponist, virksom i London fra 1731:

Fetras (—) komponist (muligens et pseudonym):

Finck, Henry T. [HTF] (1854—1926), amerikansk musikkforsker, -kritiker og Grieg-biograf:

Finck, Herman (1872—1939), engelsk dirigent og komponist:

Fiorillo, Federigo (1755—? [etter 1823]), italiensk fiolinist og komponist:

Fischer, Peter Vogt [PVF] (1863—1938), impresario i Kristiania:

Fjeldstad, Øivind (1903—83), dirigent:

Fjord, Hildur  Thue

Fladmoe, Arvid (1915—93), dirigent:

Flagstad, Karen Marie (1904—92), sanger, søster av K.F.:

Flagstad, Kirsten (1895—1962), sanger og operasjef: 1913: 12—30/12. 1914: 1/119/6, 12/98/12. 1915: 4—7/2, 31/820/9.

Flodin, Karl (1858—1925), finsk pianist, komponist og musikkskribent, elev av Richard Faltin. Svært innflytelsesrik musikkritiker i NP under signaturen «K». Bosatt i Buenos Aires 1908—21: 1890: 5/2, 16/2, 20/4, 14/12. 1891: 4/1.

Flotow, Friedrich von (1812—83), tysk komponist, hovedsakelig av operaer (mest kjent for Martha):

Foght, Chr. Wilhelm (—), dansk skuespiller, leder for teaterselskap som gav forestillinger ved CFT 1879—80: 1876: Nov. 1877: Febr. 1878: 5—24/5, 24/113/12. 1879: 7/12, 9—12/12, 14—21/12, 26—30/12. 1880: 1—18/1, 20—25/1, 27/120/2, 22/2, 25—26/2, 29/2, 26—30/12.

Fohström-von Rode, Alma (1856—1936), finsk sanger: 1887: 17/2.

Fokin, Michail [Fokine, Michel] (1880—1942), russisk ballettdanser, koreograf og pedagog, gift med V.F.: 1919: 28/1, 2/2, 12/2.

Fokina, Vera (1886—1958), russisk ballettdanser og pedagog, gift med M.F.: 1919: 28/1, 2/2, 12/2.

Folkesen, Fru (—), forfatter av eventyrkomedien Tornerose, som Halvorsen skrev musikk til 1898—99 (Verk 35).

Forner, Johannes (—), tysk musikkforsker og peagog, prorektor ved HML:

Forsell, John [JF] (1868—1941), svensk sanger (baryton) og pedagog, ansatt ved Kungl. Teatern 1896—1911, operasjef samme sted 1924—39: 1900: 11/7. 1901: 24—26/9. 1904: 25/47/5, 4—10/5, 9—14/5. 1911: 28/10, 29/10. 1914: 17/10, 18/10. 1918: 20/51/6, 26/5.

Foss, Erica (—), sanger: 1918: 19/1.

Foss, O. (—), kaptein i Bergen, musikkritiker i BAT:

Foss, Ragna Johanne f. Jensen [g. Vaage] (1882—1937), sanger (sopran), fast ansatt ved NT 1908—12, men opptrådte der som solist også utenom denne perioden: 1903: 25—29/5, 2—29/12. 1904: 1/16/2, 4—31/5, 9—14/5, 17/5. 1905: 26/424/5, 11/53/6. 1908: 8/103/11. 1909: 9/816/10, 6/1130/12. 1910: 12/111/5, 29/527/8, 12—30/12. 1911: 1/123/8, 6/430/5, 3/523/9 (?), 7—30/12. 1912: 2/16/2, 19—23/5, 20/810/9, 28/9, 5—14/12. 1913: 10/122/4 og 3—6/6. 1914: 1/511/6, 14—29/12. 1915: 1—21/1. 1919: 23/55/6.

Fossum, Anna f. Løvstad [seinere g. Sverre] (1877—1963), sanger, elev av Gina Oselio: 1906: 26—30/12. 1907: 1/12/4.

Franck, César (1822—90), belgisk-fransk komponist og organist:

Franck, Hr. (—), tysk sanger: 1887: 24/2.

Francken, Arnold (—), hornist: 1918: 18/2.

Frank, Betty (—), sanger ansatt ved den tyske operaen i Praha: 1902: 7—30/5.

Franken, Jean (—), hornist i NTO: 1905: 26/2.

Franz, Robert (1815—92), tysk organist, dirigent og komponist:

Frederiksen, Fanny (—), dansk pianist: 1901: 1/12.

Frederiksen, Frederik (—), dirigent og fiolinist, medstudent av Halvorsen i Leipzig, virket en tid i Göteborg, seinere som assistent for Emile Sauret i England og USA: 1892: 19/11. 1896: 20/11. 1900: 11/7. 1904: 7/7.

Freitag, Franz (—), fagottist i Leipzig: 1886: 17/10.

Friedheim, Arthur (—), pianist i Leipzig: 1886: ?/5, 9/10, 14/11.

Friedländer, Thekla (—), tysk sanger (sopran): 1887: 15/12.

Friedman, Ignaz (1882—1948), polsk pianist og komponist: 1915: 16/10. 1917: 6/1, 11/1.

Friedrich, Landgraf von Hessen  Alexander

Friend (—) komponist av Wana (muligens et pseudonym):

Fries, August Christian Johannes (1821—1913), tyskfødt dirigent, fiolinist, bratsjist og pedagog, virksom i Bergen 1842—47, 1858—73 og fra 1878 (virket i Boston i mellomliggende år). Dirigent for Harmonien 1859—62 og 1864—73, konsertmester samme sted fra 1878 inntil Halvorsen overtok høsten 1885: 1885: 26/11. 1894: 1/11.

Fritzsch, Ernst W. (1840—1902), tysk musikkforlegger (bl.a. av Johan Svendsens tidlige verk), redaktør av MW i Leipzig:

Frogg, Odd (1901—34), skuespiller ved NT:

Fröding, Gustaf (1860—1911), svensk forfatter:

Frølich, Else f. Thaulow (—), sanger, datter av Frits T., gift med nedenstående: 1907: 4/49/6.

Frølich, Louis de La Cruz (—), dansk sanger født i Gibraltar (bass), professor i sang ved MK i Geneve, gift med E.F.: 1903: 7/3. 1906: 27/9.

Fucik, Julius (1872—1916), tsjekkisk komponist og militærmusiker:

Furtwängler, Wilhelm (1886—1954), tysk dirigent og komponist, dirigent for Berliner Philharmoniker 1922—54: 1929: 5/6, 7/6.

Fykerud, Lars (1860—1902), hardingfele-spellemann

Fønss, Johannes (1884—1964), dansk sanger (bass): 1916: 8/4.

Gade, Fredrik Georg (1830—1905), forretningsmann, konsul og politiker (V) i Bergen, stortingsrepresentant 1883—85, medlem av Bergen bystyre 1880—95, fungerte ofte som kunstmesén:

Gade, Jacob (1879—1963), dansk komponist og kapellmester:

Gade, Niels Wilhelm (1817—90), dansk komponist, organist og dirigent:

Gandrup, Victor (1891—1966), dansk fiolinist og Svendsen-biograf:

Ganne, Louis (1862—1923), fransk komponist og dirigent:

Garborg, Arne (1851—1924), forfatter:

Garborg, Hulda f. Bergersen [HG] (1862—1934), forfatter:

Gareltman (—) komponist av Zapateado (muligens et pseudonym):

Garmann-Anderssen, Christian (1853—1934), lege i Ullensvang:

Garnaas, Knud Nilsen (1862—?): Soldat i brigaden ved Akershus 1880—82, f. i Nes i Hallingdal, oppvokst på Sokna:

Gaukstad, Øystein (1912—96), musikkforsker og -bibliotekar, leder for NMS 1943—81.

Gehrmann, Hermann (1861—1916), musikkritiker, komponist og pianist, medstudent av Halvorsen ved MK i Leipzig: 1887: 15/3.

Geloso, Albert (—), fiolinist: 1908: 11/4.

Genée, Richard (1823—95), tysk komponist og librettist, mest kjent for operetter:Gentzsch, Traugott (—), klarinettist i Leipzig: 1886: 17/10.

Georges, Alexandre (1850—1938), fransk komponist:

Geyer, Stefi (1888—1956), ungarsk-sveitsisk fiolinist: 1910: 13/3, 14/3.

Gibøen, Haavard (1809—73), hardingfelespiller fra Møsstrand, Knut Dahles viktigste læremester, elev av Knut Lurås og «Myllarguten»:

Giertsen, Børre [BG] (1851—1905), skipsreder, konsul og leder av Bergens skogselskab, omgangsvenn av Halvorsen i Bergen, gift med Nancy G.:

Giertsen, Nancy f. Smith (1859—1911), søster av Marie Beyer og Christen Smith, gift med Børre G.:

Gill, Mr. (—), bekjent av Halvorsen i Aberdeen:

Gillet, Ernest (1856—1940), fransk cellist og komponist, hovedsakelig av salongstykker:

Giordano, Umberto (1867—1948), italiensk komponist:

Gjems, Hr. (—), sanger: 1892: 25/9.

Gjems-Selmer, Tordis (—), sanger: 1915: 14/11.

Glaser, Ernst (1904—79), tyskfødt norsk fiolinist, konsertmester i FSO 1928—58: 1928: 6/12. 1934: 15/3.

Glazunov, Aleksander (1865—1936), russisk komponist:

Glende, Ludvig (—), fiolinist og bratsjist i NTO, deretter i FSO 1919—25: 1915: 26/11. 1916: 19/10, 16/11. 1918: 26/11.

Gleiss, Emilie (—), tysk sanger: 1887: 12/3.

Gleissberg, Alfred (—), oboist, medstudent av Halvorsen ved MK i Leipzig: 1888: 24/2.

Glinka, Michail (1804—57), russisk komponist:

Glosimot, Olaf (1785—1858), folketonesanger og eventyrforteller m.m. fra Seljord, viktig kilde for Ivar Aasen, Magnus B. Landstad, O. Crøger og L.M. Lindeman:

Gluck, Christoph Willibald (1714—87), tysk komponist:

Gmür, Rudolf (—), sveitsisk sanger, gift med nedenstående: 1895: 27/8, 29/8, 1/9.

Gmür-Harloff, Amalie (1864—1900), sanger bosatt i Tyskland, datter av Wilhelm Harloff, gift med Rudolf Gmür: 1895: 27/8, 29/8, 1/9. 1897: 2/9. 1898: 29/6, 1/7, 2/7.

Godard, Benjamin (1849—95), fransk komponist

Godfrey, Dan (1868—1939), engelsk dirigent: 1903: 4/10.

Goldmark, Karl (1830—1915), østerriksk-ungarsk komponist:

Goldschmidt, Gustav (—), klarinettist, medstudent av Halvorsen ved MK i Leipzig: 1888: 17/2.

Goltermann, Georg (1824—98), tysk cellist, dirigent og komponist:

Gomnæs, Fredrik Wilhelm (1868—1925), komponist, cellist og dirigent: 1914: 5/6.

Goplen, Ragna (?—1900), pianist (debut 1874) og pedagog, elev av O. Winter-Hjelm og A.B. Grøndahl: 1887: 1/5, 12/5. 1892: 17/9, 29/9, 30/9, 2/10, 4/10, 30/10, 3/11.

Gossec, François Joseph (1734—1829), belgisk-fransk komponist, elev av Rameau.

Gounod, Charles (1818—93), fransk komponist

Grainger, Percy Aldridge (1882—1961), australsk pianist, komponist og folkemusikksamler: 1910: 5/2, 24/9, 25/9.

Gram, Peder [PG] (1881—1956), dansk komponist, dirigent, musikkteoretiker og pedagog: 1926: 11/10.

Gran, Clara (1876—), pianist og pedagog: 1907: 3/11.

Greef, Artur de (1862—1940), belgisk pianist og komponist:

Greer (—) komponist av Flapperette (muligens et pseudonym):

Gresvik Grevstad, Ingebjørg (1908—2000), pianist: 1927: 6/5.

Grétry, André Ernest Modeste (1741—1813), belgisk-fransk komponist, komponerte den melodien som av Johan Nordahl Brun ble gitt teksten «For Norge, Kjæmpers Fødeland» og ble Norges første nasjonalsang:

Gretsjaninov, Aleksander (1864—1956), russisk komponist bosatt i Paris 1925—39, deretter i USA:

Grevillius, Nils (1893—1970), svensk fiolinist og dirigent: 1915: 7/2. 1927: 1/5.

Grieg, Agnes (1869—?), Annie Halvorsens søster, bosatte seg på Java etter århundreskiftet:

Grieg, Alexandra (søster av AH) Bjerke

Grieg, Annie Halvorsen

Grieg, Benedicte Ingeborg (1838—1918), klaverpedagog i Kristiania, Annie Halvorsens tante, søster av Edvard og John Grieg:

Grieg, Edvard [EG] (1843—1907), komponist, pianist og dirigent: 1887: 10/12, 24/12. 1888: 18/1, 29/1. 1892: 17/11. 1894: 16/10, 18/10, 20/10, 21/10. 1898: 26/6, 29/6, 30/6, 1/7, 2/7. 1899: 3/9. 1900: 21/4, 22/4. 1903: 15/6, 16/6. 1904: 8/10, 9/10. 1905: 3/11. 1906: 6—9/8, 2/11, 3/11, 24/12. 1907: 10/1, 4/9, 9/9, 14/10, 15/10, 22/10, 29/10. 1908: 11/4, 25/9.

Grieg, Eli (9/619/9 1878), tidlig avdød søster av Annie Halvorsen:

Grieg, Elisabeth Kimbell (1845—1927), tilsynslærer i Kristiania, Annie Halvorsens tante, søster av Edvard og John Grieg:

Grieg, Haakon (1876—?), Annie Halvorsens bror:

Grieg, Ingo (1886—1917), Annie Halvorsens bror:

Grieg, Joachim [JG] (1849—1932), bergensk skipsmekler, konsul og politiker, tremenning av Edvard og John Grieg, bror av boktrykker John Grieg, medlem av styret for DNS fra 1893, formann i den første musikkomiteen ved den store norske musikkfesten i Bergen i 1898: 1914: 14/3.

Grieg, John (1840—1901), konsul, forretningsmann, bankbokholder, cellist og musikkritiker i Bergen, Halvorsens svigerfar, bror av Edvard G.: 1885: 17/11, 19/11, 6/12. 1886: 25/2, 16/3. 1893: 16/12, 26/12. 1894: 3/3, 8/3, 24/11. 1895: 10/1, 9/2, 25/4, 27/4, 28/5, 3/12. 1896: 28/1, 18/2, 12/3, 16—17/5. 1897: 16/1, 13/3, 16—17/5, 7/9, 9/9, 11/9, 14/10, 17/10, 24/10, 11/12. 1898: 19/2, 28/7. 1899: 4/5, 13/5. 1901: 10/10.

Grieg, John (1856—1905), boktrykker og forlagsbokhandler i Bergen, tremenning av Edvard og konsul John Grieg, bror av Joachim G., formann i musikkomiteen ved den store norske musikkfesten i Bergen i 1898:

Grieg, Maren (1837—1905), klaverpedagog i Bergen og Kristiania, Annie Halvorsens tante, søster av Edvard og John Grieg:

Grieg, Marie [Fanny Emma Caroline Marie] f. Ehrhardt (1845—1931), Halvorsens svigermor, opprinnelig fra Dresden der hennes far var direktør for kunstakademiet, bodde etter ektemannens død i Kra. 1901—11, var ellers bosatt i Bergen fra 1866 til sin død: 1906: 2/11.

Grieg, Mathilde (25/428/6 1881), tidlig avdød søster av Annie Halvorsen:

Grieg, Mimi (søster av AH) Bing

Grieg, Nina f. Hagerup [NG] (1845—1935), sanger og pianist, gift med Edvard G.: 1887: 24/12. 1892: 17/11. 1898: 26/6. 1905: 3/11. 1906: 6—9/8, 3/11, 24/12. 1907: 4/9. 1912: Juni. 1914: 14/3. 1919: Våren. 1925: 26/11. 1929: 31/5.

Grieg, Nordahl (1902—43), forfatter og journalist:

Grieg, Ole Bull (1883—1942), journalist og skuespiller, Annie Halvorsens bror:

Grieg, Signe (1868—1960), skuespiller ved DNS 1887—88 og 1892—97, CT 1888—89, Centralteatret 1897—99 og NT 1899—1927, søster av Annie Halvorsen, gift med Ludvig Müller 1895—1910:

Grieg Halvorsen, Rolf [1], Stein og Aase:
Halvorsen

Grieg-Halvorsen, Rolf [2] [RGHjr] (f. 1928), Johan Halvorsens sønnesønn, sønn av R.G.G. [1]:

Grimm, Hr. (—), cellist i Askers operetteselskap: 1883: 1/2.

Grip, Herman (—), svensk skuespiller: 1885: 1/4.

Groven, Eivind (1901—77), komponist og folkemusikkgransker:

Grue, Frk. Inga (—), sanger: 1899: 14/1.

Grünfeld, Albert (1852—1924), böhmisk pianist og komponist, virksom i Praha, Berlin og Wien, bror av H.G.:

Grünfeld, Heinrich (1855—1931), böhmisk cellist, fra 1876 virksom i Berlin, bror av A.G.:

Gruppe, Rudolf (—), klarinettist, medstudent av Halvorsen ved MK i Leipzig: 1887: 15/3. 1888: 10/2.

Grüner-Hegge, Odd (1899—1973), dirigent og komponist, musikkritiker i Dbl fra ca. 1925, kapellmester for FSO fra 1931, kunstnerisk leder samme sted 1945—61, sjef for Den Norske Opera 1960—69: 1933: 27/2. 1934: 30/9. 1935: 7/3.

Grøndahl, Agathe Backer (1847—1907), pianist og komponist, gift med Olaus A.G.: 1877: 28/2. 1887: 1/10. 1888: 12/5, 22/5. (1891: 5/9.) 1898: 29/6, 30/6. 1900: 24/2. 1901: 23/3. 1907: 4/6, 8/6.

Grøndahl, Fridtjof Backer Backer-Grøndahl

Grøndahl, Olaus Andreas (1847—1923), kordirigent, sangpedagog, musikkteoretiker og komponist, gift med Agathe Backer G.; ledet en rekke kor i Kra. fra 1870-åra fram til 1912, var i en periode rundt 1908 også engasjert som kordirigent ved NT: 1899: 20/3. 1900: 4/8. 1904: 16/4. 1923: 31/12. 1924: 7/1.

Grønn, Ogman (—), pianist: 1901: 26/10.

Grønvold, Aimar Mow [AG] (1846—1926), musikkhistoriker og embetsmann (ekspedisjonssekretær i arbeidsdepartementet 1885—1906, deretter kongelig kabinettsekretær) ; komposisjonselev av Johan Svendsen, musikkritiker i Aftenbladet 1867—81 og Afp 1881—86 (ofte med signaturen F.): 1899: 20/3.

Grønvold, Didrik Hegermann [DG] (1855—1928), forfatter og adjunkt bosatt i Bergen 1882—95, i Kristiansand 1895—1901 og deretter på Hamar ; musikk- og teaterkritiker i Bp, formann i styret for Harmonien 1892—95 (studerte opprinnelig musikk ved MK i Leipzig, men gav opp etter ett år):

Gudbrandsen, Johan B. (—),

Gude, Hans (1825—1903), maler:

Gudehus, Heinrich (1845—1909), tysk sanger (tenor), særlig kjent for sine Wagner-roller: 1886: 25/11. 1887: 24/2.

Günthermann (—) komponist av en Lied ohne Worte:

Guii, Hr. Strange (—), sanger: 1906: 17/2.

Guilbert, Yvette (1867—1944), fransk visesanger: 1898: 7/4.

Guilmant, Alexandre (1837—1911), fransk organist og komponist:

Guiraud, Ernest (1837—92), amerikansk-fransk komponist og pedagog:

Gulbranson, Ellen f. Nordgren (1863—1947), svensk-født sanger og pedagog, bosatt i Norge etter å ha giftet seg med oberstløytnant Hans G. 1890, sang bl.a. Brünnhildes rolle i Nibelungenringen ved alle Wagner-festspill i Bayreuth i perioden 1896—1914: 1894: 16/10, 18/10, 20/10, 21/10. 1896: 26—29/7. 1898: 26/6, 1/7, 2/7, 3/7. 1902: 25/1, 30/1, 2/2. 1903: 22/1, 27/1. 1906: 27/2, 3/3, 4/3, 20/10. 1908: 11/4, 7/11. 1910: 12/3. 1911: 11/2, 18/2, 23/3, 19/11, 26/11. 1912: 20/1. 1914: 21/2, 14/3, 5/6. 1917: 27/10.

Gulbranson, Kiss [Ellen Louise Frances Emilia], g. Melbye (1892—?), sanger, datter av E.G.: 1919: 8/2.

Guldahl, Jenny (—), sanger og pedagog: 1906: 25/6.

Gulli, Luigi (1859—1918), italiensk pianist: 1903: 14/11.

Gulowsen, Lona Gyldenkrone

Gumbert, Ferdinand (1818—96), tysk komponist, sanger og musikkskribent:

Gumpert, Friedrich (1841—1906), tysk hornist og pedagog, virksom i Leipzig: 1886: 17/10, 27/11.

Gundersen, Borghild g. Thomsen (—), sanger (sopran): 1908: 29/5, 31/5, 2/6, 3/6.

Gundersen, Laura (1832—98), skuespiller ved CT: 1894: 16/10, 18/10, 20/10, 21/10.

Gunnerud (—), innehaver av klesforretning i Drammen:

Gura, Eugen (1842—1906), bøhmisk sanger (bariton): 1886: 21/10.

Gustavson, Oscar (1877—1959), fiolinist, ansatt i bl.a. NTO 1900—10 og FSO 1934—43: 1909: 21/3. 1917: 30/9.

Gyldenkrone, Lona Gulowsen (1848—1934), sanger, debut 1871, seinere omfattende turnévirksomhet i Europa (bl.a. med Wieniawski 1878—79), ansatt ved hoffoperaen i Schwerin 1879—82, fra 1882 sangpedagog (og baronesse) i København: 1887: 2/4.

Händel, Georg Friedrich (1685—1759), tyskfødt komponist, for det meste virksom i London fra 1711:

Hänlein (—), hornist i Askers operetteselskap: 1883: 16/1.

Hafgren, Erik Johan (—), svensk teaterdirektør med base i teateret i Møllergata 1871—76:

Hagen, Olav Tryggve [OTH] (—):

Hagerup, Adelina f. Falck (1813—1907), dansk skuespiller, instruktør og teaterdirektør, kom til Norge ca. 1840 med Werlighs (sin første manns) teaterselskap, som hun drev videre i noen år etter hans død i 1841, elevinstruktør ved Ole Bulls norske teater i Bergen 1850 ; gift med Herman H. i 2. ekteskap, mor til Nina Grieg:

Hagerup, Herman D. (1816—1900), matkontrollør ; Nina Griegs far og Edvard Griegs onkel:

Hagerup, Tonny [Antonie] [TH] (1844—1939), søster av Nina Grieg: 1929: 31/5.

Hagman, Carl (1874—1940), sanger (tenor), fast ansatt ved NT 1901—04 og 1908—12: 1900: 7—28/5, 30/1020/11. 1901: 28/218/5, 23/3, 9—31/5, 24/9, 26/9, 9/1025/11, 22/12. 1902: 22/2, 9/3, 7/510/11, 16/11, 21/12, 30/12. 1903: 22/1, 27/1, 23/421/8, 25—29/5, 13/9. 1904: 25/47/5, 4—31/5, 9—14/5. 1905: 26/47/5. 1908: 17/6, 8/103/11, 7/11, 2—30/12. 1909: 1/113/4, 22/49/9, 6/1130/12. 1910: 12/111/5, 29/527/8. 1911: 3/523/9, 7—30/12. 1912: 2/16/2. 1913: 11/1, 16—30/12. 1914: 1—28/1.

Haines, Frederik (—), pianist, medstudent av Halvorsen ved Leipzig-konservatoriet: 1888: 10/2.

Halévy, Jacques Fromental (1799—1862), fransk komponist og pedagog:

Halir, Karl (1859—1909), tsjekkisk fiolinist, på slutten av 1880-tallet konsertmester i Weimar, fra 1894 konsertmester ved operaen og professor ved MH i Berlin, 1888 gift med Thérèse Zerbst: 1887: 15/11. 1888: 6/1.

Hallé, Charles [eg. Halle, Karl] (1819—95), tysk-engelsk pianist og dirigent: °11.2.89

Hallé, Wilma [Vilemina] f. Neruda (1838—1911), tsjekkisk-engelsk fiolinist, i 1. ekteskap gift med den svenske komponisten Ludvig Norman, i 2. ekteskap gift med Charles H.

Hallén, Anders (1846—1925), svensk komponist, dirigent og kritiker:

Hallström, Ivar (1826—1901), svensk komponist og pianist:

Hals, Elisabeth f. Münzer (1845—?), bøhmiskfødt fiolinist, mor til Elisabeth H. Andersen, oppholdt seg ofte ved Sandefjord kurbad de somrene Halvorsen var engasjert der:

Hals, Karl (1822—98), grunnla med sin bror Peter H. (1831—71) Brødrene Hals’ klaverfabrikk og musikkforlag (se videre undr Sigurd H.):

Hals, Sigurd [SH] (1859—1931), sammen med sin bror Thor H. (1852—1924) innehaver av Brødrene Hals’ pianofabrikk 1888—1925 og musikkforlag 1888—1908, da det ble overtatt av Norsk Musik-Forlag:

Hals-Andersen, Elisabeth Andersen

Hals-Olsen, Thora Magdalene g. Bentzen (1880—1972), danser og pedagog, tilknyttet NT som danser og danseinstruktør 1908—09, drev seinere egen ballettskole i Kra. og Sandvika, datter av OO, datterdatter av Karl Hals: 1908: 8/103/11, 8/12.

Halstead, Philip (1866—1940), engelsk pianist og pedagog, medstudent av Halvorsen i Leipzig: 1887: 16/12.

Halvorsen, Annie [Anna] f. Grieg [AH] (1873—1957), datter av Marie og John Grieg, gift med Johan Halvorsen 28/6 1894: 1904: April. 1907: 30/3. 1912: 26/2 ff.

Halvorsen, Bernt Halvor (1816—68), politibetjent og slutter [ofte omtalt som «fengselsbestyrer»], Johan Halvorsens far:

Halvorsen, Birgit f. Ihlen [BIh] (—), Johan Halvorsens svigerdatter (gift med hans sønn Rolf 1926):

Halvorsen, Haldis f. Michelsen (1889—1936), sanger, ansatt ved Opéra Comique i Kra. 1918—21, gift med Leif H.: 1918: 5/1. 1920: 14/3, 15/3.

Halvorsen, Jacob (f. 1877, 1879 el. ca. 1885, død 1830), Johan Halvorsens farfar, i sin ungdom «National Soldat», seinere snekker i Holmestrand:

Halvorsen, Jacobine (1818—33), tidlig avdød tante av Johan Halvorsen:

Halvorsen, Jacobine Augusta (1858—63), tidlig avdød søster av Johan Halvorsen:

Halvorsen, Hanna [Johanne] f. Hansen [HH] (1821—80), Johan Halvorsens mor:

Halvorsen, Leif (1887—1959), fiolinist, dirigent, komponist og pedagog, gift med sangeren Halldis H. Spilte periodevis i NTO 1904—17, annenfiolinist Johan Halvorsen-kvartetten 1915—17 (med unntak av et studieopphold hos Leopold Auer i St. Petersburg høsten 1916), musikkritiker i TT 1917—18, kapellmester ved Opéra-Comique i Kra. 1918—21, dir. for div. kor: 1907: 3/11. 1910: 29/1. 1911: 17/9, 24/9. 1914: 1/6, 31/10. 1915: 13/2, 26/11. 1916: 12/1, 13/2, 22/2, 29/2, 17/3, 27/3, 20/4, 24/4. 1917: 3/2, 15/2, 14/3, 27/3, 28/3, 2/5, 3/5, 4/5, 6/5, 7/5, 8/5, 11/5. 1918: 5/1. 1922: 22/1.

Halvorsen, Nicolai (1860—1922), skuespiller, tilknyttet DNS 1876—87, CT 1887—99, Centralteatret 1899—1901 og NT 1901—22: 1902: 2—29/12. 1903: 1/128/8.

Halvorsen, Nina Grieg [NGH] Raventos

Halvorsen, Olaf (###), sanger: 1918: 14/4.

Halvorsen, Petra Wilhelmine f. Ovesen (f. 1773 el. 1774, død 1851), Johan Halvorsens farmor:

Halvorsen, Rolf Grieg [1] [RGH] (1900—1946), Johan Halvorsens eldste sønn, innehaver av Silkehuset etter sin onkel R.H.H., gjorde en uvurderlig innsats for Halvorsen-forskningen gjennom å systematisere og renskrive farens erindringer, etterlatte avisutklipp og brev til familien, omkom i en flyulykke:

Halvorsen, Rolf Grieg [2] Grieg-Halvorsen:

Halvorsen, Rolf Hakon [RHH] (1861—1926), Johan Halvorsens bror, grosserer, startet som visergutt e.l. i Gunneruds klesforretning i Drammen, reiste i 1886 til Kristiania og fikk arbeid hos Steen og Strøm, før han på slutten av 1890-tallet grunnla «Silkehuset», som snart ble Kristianias ledende moteforretning ; her var han innehaver til sin død: 1906: 24/12. 1910: 23—28/3. 1912: 26/2 ff.

Halvorsen, Stein Grieg [SGH] (f. 1909), Johan Halvorsens yngste sønn, skuespiller ved NT 1928—80: 1928: 1/5 ff. 1930/31: 23/10 ff., 26/12 ff.

Halvorsen, Vibeke f. Falk (f. 1938), skuespiller og lektor, gift med SGH:

Halvorsen, Aase Grieg [AaGH] (1895—1978), Johan Halvorsens eldste datter: 1914: 11/2, våren. 1915: 27/9, 30/9.

Hambourg, Mark (1879—1960), russisk-engelsk pianist og komponist: 1908: 11/4.

Hambro, Camilla (f. 1966), musikkforsker, blokkfløytist og pedagog:

Hambro, Carl Joachim (1885—1964), redaktør av Mbl 1913—20, deretter stortingspolitiker (H): 1914: 8/6.

Hambro, Edward Isak (1851—1936), jurist, høyesterettsdommer 1910—21, ordfører i Musikforeningens representantskap fram til 1919, satt deretter i den første programkomiteen for FSO:

Hambro, Gyda Christensen

Hamburg, Bruno (1877—?), tyskfødt trombonist, virket i NTO 1899—1919, deretter i FSO:

Hammer, Birger (1883—1958), pianist fra Bergen, elev av Martin Knutzen, mange år virksom som pedagog ved musikkakademiet i Berlin: 1907: 19/1. 1914: 14/3.

Hammer, M. (—), juveler i Bergen, medlem av styret for Harmonien 1891—99:

Hamsun, Knut (1859—1952), forfatter, Halvorsen skrev musikk til hans skuespill Dronning Tamara 1904:

Hannevig, Christoffer (1884—1950), forretningsmann, skipsmekler og mesen:

Hannikainen, Arvo (1897—1942), finsk fiolinist, dirigent og pedagog, konsertmester i Helsingfors stadsorkester 1923—42: 1924: 1/1.

Hansen, Adolf (1852—1911), komponist, klarinettist, fiolinist og dirigent. Musiker i 2. brigades musikkorps, bl.a. under Halvorsens elevtid 1879—80, kapellmester ved Tivoli i Kra. 1885—92, fra 1892 instruktør ved Bergenske Brigades Musikkorps, spilte også førstefiolin i Harmoniens orkester: 1893: 23/11, 26/11. 1897: 13/3, 31/10.

Hansen, Alfred Wilhelm (1854—1923), dansk musikkforlegger, sønn av Jens W.H., videreførte sammen med broren Jonas farens forlag og grunnla dets filial i Leipzig 1887:

Hansen, Asger Wilhelm (1889—QQQ), dansk musikkforlegger, sønn av Alfred W.H., overtok sammen med broren Svend (1890—1960) driften av W. Hansens musikkforlag i 1920:

Hansen, Carl (—), sanger: 1901: 9—31/5, 24/9, 26/9.

Hansen, Catharina (—), bergensk sanger: 1885: 15/12, 17/12. 1886: 17/1, 11/2, 14/2, 16/3.

Hansen, Dagmar Walle Walle-Hansen

Hansen, Fru (—), Halvorsens mormor, f. Kollen

Hansen, Hans (1882—1940), fiolinist, pedagog og komponist, spilte i NTO til 1919 og FSO 1919—40, spilte 2. fiolin i Buschmanns kvartett, seinere i Johan Halvorsen-kvartetten høsten 1916 og 1917—19: 1908: 25/9. 1911: 1/10. 1914: 6/6. 1915: 26/11. 1916: 12/1, 19/10, 16/11. 1917: 11/1, 22/10, 19/11. 1918: 4/2, 5/2, 18/2, 3/3, 4/3, 18/3, 22/10, 26/11. 1919: 21/1, 11/4.

Hansen, Harald (###), pianist: 1920: 15/9.

Hansen, Hr. (—), Halvorsens morfar

Hansen, Jens Wilhelm (1821—1904), dansk musikkforlegger, opprinnelig gravør og koppertrykker, grunnla Wilhelm Hansens musikkforlag i 1857:

Hansen, Johan (—), Halvorsens onkel:

Hansen, Johan Daniel Irgens (1854—95), journalist og teatermann, instruktør og teatersjef ved DNS 1890—95:

Hansen, Jonas Wilhelm (1850—1919), dansk musikkforlegger, sønn av Jens W.H., videreførte sammen med broren Alfred farens forlag:

Hansen, Kaja Norena

Hansen, Lone Wilhelm (1929—95), dansk musikforlegger, datter av Svend W.H.:

Hansen, Lovise (—), Halvorsens tante

Hansen, Marius (###), dansk fiolinist: 1908: 22/3. 1913: 2/11.

Hansen, Oluf (—), Halvorsens onkel:

Hansen, Wilhelm Hansen, Jens Wilhelm

Hanson, Agnes Hvoslef

Hanssen, Johannes (1874—1967), militærmusiker, komponist og pedagog, spilte fra 1901 i 2. brigades/divisjons musikkorps i Kristiania/Oslo, som han dirigerte 1926—34 og 1945—46: 1928: 18/1.

Hansson, Agnethe Elisabeth Schibsted (1868—1951), skuespiller ved CT 1891—93, Karl Johan-teatret 1893—95, DNS 1895—98 og 1907—09, Centralteatret 1909—11, NT 1899—1907 og 1911—33, gift med Olaf H. 1896: 1896: 4/6.

Hansson, Olaf Mørk (1856—1912), skuespiller, etter hvert også sceneinstruktør ved CT 1878—83 og 1886—93, teatersjef for Karl Johan-teatret 1893—95, DNS 1895—99 og 1907—09, sceneinstruktør ved NT 1899—1907 og Centralteatret 1909—11, gift med Agnethe S.H.:

Harloff, Albert (—), skipsreder i Bergen, cellist i Harmonien i Bergen fra 1871, sønn av W.H.:

Harloff, Amalie Gmür-Harloff

Harloff, Wilhelm (1828—1911), tyskfødt bergensk musikkpedagog, musikkhandler, kantor, oboist og cellist, kom til Bergen med Schwarzenbacher-kapellet i 1851: 1885: 17/11, 19/11, 25/12. 1886: 25/2. 1896: 28/1. 1897: 16/1, 13/3.

Harmens, Marie (—), bergensk sanger: 1893: 23/11, 26/11. 1896: 9/2. 1897: 7/3.

Harrison, Beatrice [Baba] (1893—1965), engelsk cellist, søster av May H.: 1912: 12/10.

Harrison, May (1891—1959), engelsk fiolinist, søster av Beatrice H.: 1912: 12/10.

Hartmann, Emil (1836—98), dansk komponist og organist: 1887: 7/12.

Haslem, Betty (###): 1877: 7/9.

Haslerud, Christian (1834—1921), komponist og pedagog, underviste ved musikkonservatoriet i Kra. 1897—1917, gav ut musikkbladet Norsk Tonekunst 1907:

Hauptmann, Moritz (1792—1868), tysk komponist og musikkteoretiker:

Hauptner, Thuiskon Emil [Theodor] (1821—89), tysk komponist, sangpedagog og dirigent:

Hauser, Miska (1822—87), ungarsk fiolinist og komponist:

Hausmann, Robert (1852—1909), tysk cellist, professor ved MH i Berlin, medlem av J. Joachims strykekvartett 1879—1907: 1888: 1/1.

Haydn, Joseph (1732—1809), østerriksk komponist og kapellmester:

Heber, Judith (1880—1919), komponist og pianist: 1911: 30/9.

Hedenskou, Kitty (1871—1958), sanger, pedagog og pianist, underviste ved MK i Kristiania 1902—46: 1918: 17/2.

Hedin, Hr. (—), svensk sanger tilknyttet Askers operetteselskap: 1883: 16/1, 17/5, 10/11, 18/11, 24/11.

Hedmondt, Charles [Christian Emanuel] (1857—1940), amerikansk sanger (tenor) og pedagog: 1887: 15/11, 24/11.

Heiberg, Anton [AHe] (1878—1947), instruktør ved NT 1903—05, teatersjef og instruktør ved DNS 1905—1907, bror av Gunnar H.:

Heiberg, Gunnar (1857—1929), forfatter, sceneinstruktør ved DNS 1884—88, Halvorsen skrev musikk til hans skuespill Folkeraadet: 1927: 18/11.

Heiberg, Johan Ludvig (1791—1860), dansk forfatter, teatersjef og kritiker, skapte den danske vaudevillen:

Heiberg, Johanne Luise f. Pätges (1812—90), dansk ballettdanser, skuespiller og forfatte av tysk avstamming, komponerte delvis selv musikken til sine vaudeviller, gift med ovenstående 1831
En Søndag paa Amager: 21.10.97 ff.

Heide, Harald (1876—1956), fiolinist, dirigent og komponist, fiolinist og fiolinpedagog i «Musikforeningen» i Bergen 1898—99, spilte i NTO 1899—1902, kapellmester ved DNS 1907—19 og 1925—26, dirigent for Harmonien i Bergen 1907—47: 1899: 24/11, 9/12. 1901: 17/2, 10/3. 1903: 26/9. 1904: 17/1, 3/3, 26/12. 1908: 20/4 ff. 1914: 10/11. 1917: 21/1 ff. 1919: 23/11. 1920: 17/5, 9/12. 1921: 17/5, 13/12, 20/12. 1923: 8/4, 9/4, 15/4, 17/5, 13/9, 16/9. 1924: 10/1. 1925: 8/2, 17/5, 15/12 ff. 1926: 4/2, 5/2, 17/5, 22/6. 1927: 6/3, 7/4, 17/5, 23/10. 1928: 19/2, 17/5. 1929: 17/5, 14—28/6, 6/10, 13/10. 1930: 17/5, 12/10. 1931: 15/3. 1932: 11/2. 1933: 16/3, 29/5.

Heifetz, Jascha (1901—87), russiskfødt fiolinist, elev av L. Auer, oppholdt seg med ham i Kristiania 1916—17, før de utvandret til USA:

Heintze, Wilhelm (1849—95), svensk organist, komponist, dirigent og pedagog:

Heintzsch, Hr. (—), bratsjist i Leipzig: 1887: 15/1.

Helgeland, Sjur (1858—1924), hardingfelespiller og komponist: 1898: 28/7, 30/7.

Helliesen, Henrik Michael (1856—1933), advokat, NTs økonomiske forretningsfører 1899—1919 (styremedlem 1891—99 og 1919—): 1899: 20/3.

Hellmesberger, Joseph (1828—93), østerriksk fiolinist og komponist:

Hellriegel, Emil (—), fiolinist, medstudent av Halvorsen i Leipzig: 1886: 26/11.

Hemme, F. (###—###), dansk fiolinist: 1903: 1/11.

Hennig, Hr. (—), sanger i Leipzig: 1887: 15/12.

Hennum, Johan Edvard (1836—94), dirigent og cellist, kapellmester ved Chra. Theater 1866—94: 1892: 17/9, 25/9.

Henriksen (—), slakter og amatørtubaist i Drammen under Halvorsens oppvekst:

Henriksen, Gustav Øhrn

Henriques, Fini (1867—1940), dansk fiolinist, dirigent og komponist, elev av Johan Svendsen: 1896: 21/10, 25/10. 1908: 22/3. 1918: 25/4, 25/4. 1929: 31/5.

Henriques, Robert (1858—1914), dansk cellist, dirigent og komponist, musikkritiker og medredaktør i VLK:

Hensche, Alfred Klabund

Henselt, Adolf von (1814—89), tysk pianist og komponist:

Hentze, Max (1866—?), tyskfødt trombonist, virket i NTO 1899—1919, deretter i FSO til 1927:

Herckling (—):

Hermann, Friedrich (1828—1907), tysk fiolinist, pedagog, og komponist, Halvorsens lærer i kammermusikk ved MK i Leipzig 1886—87:

Hermann, Hans (1870—1931), tysk komponist, kontrabassist og pedagog, kontrabassist i St. Petersburg under Halvorsens besøk der i 1891: 1891: 17/6.

Hérold, Louis Joseph Ferdinand (1791—1833), fransk komponist, hovedsakelig av operaer og balletter:

Herold, Vilhelm (1865—1937), dansk sanger (tenor): 1900: 7—28/5, 30/5, 1/6. 1906: 14/58/6. 1912: 16—23/5, 31/58/6. 1913: 12/12, 14/12. 1914: 13—19/6.

Hertz, Alfred (1872—1942), tysk-amerikansk dirigent, ledet San Francisco Symphony Orchestra 1915—29:

Hertz, Henrik (1797 el. 98—1870), dansk forfatter:

Herz, Ida (—), svensk musiker: 1892: 19/11.

Herzog, Emilie (1859—1923), sveitsisk sanger (koloratursopran) og pedagog: 1886: 9/12.

Herzogenberg, Heinrich (1843—1900), østerriksk komponist og pedagog, nær venn av Brahms, virksom i Leipzig 1872—85, deretter professor i komposisjon ved MH i Berlin:

Hetland, Jens (###): 1918: Høsten.

Heyerdahl, Anders (1832—1918), fiolinist og komponist fra Aurskog:

Higgins, Lizzie (—), pianist, medstudent av Halvorsen ved MK i Leipzig: 1888: 24/2.

Hildebrand, Franz N. [Nikolaievitsj] (1852[?]—98), danskfødt bratsjist bosatt i St. Petersburg fra 1862, virksom i de keiserlige teatrenes orkester, var med på å grunnlegge St. Petersburg kammermusikkforening, der han var meget aktiv som kvartettspiller (må ikke forveksles med broren Richard H., som også virket i St. Petersburg i perioden 1870—1902):

Hiller, Ferdinand (1811—85), tysk dirigent, pedagog og komponist:

Hilliel, Frk. (—), engelsk pianist: 1896: 20/11.

Hinke, Gustav (—), oboist i Leipzig: 1886: 27/11.

Hinrichsen, Henri [HHi] (1868—1942), innehaver av Peters musikkforlag i Leipzig fra 1900:

Hiorth, Adam (1879-1961), høyesterettsadvokat i Kristiania/Oslo 1914—54, dessuten forfatter av studenterviser og barnekomedien Peik og stortrollet (1922), med musikk av Halvorsen:

Hislop, Joseph (1887—1977), skotsk sanger (tenor) og pedagog: 1919: 23/55/6.

Hjellemo, Ole (1873—1938), militærmusiker, komponist, folketonesamler, pedagog og fiolinist (bl.a. i NTO): 1914: 7/6.

Hlavac, Voicek (1849—1911), tsjekkisk dirigent og komponist bosatt i St. Petersburg fra 1888:

Höpfner, Carl (—), fiolinist, medstudent av Halvorsen i Leipzig: 1886: 11/12. 1887: 23/2.

Hoff, Gunda f. Holt (1885—###), pianist, gift med Sigurd H.: 1917: 7/10.

Hoff, Halvard (1884—1925), skuespiller og sanger, ansatt bl.a. ved DNS 1911—16 og NT 1916—24: 1917: 17/5, 29—30/12. 1918: 1/11/6, 17/5, 30/12. 1919: 1/126/4, 23/55/6.

Hoff, Sigurd (1889—1955), sanger og pedagog, tilknyttet Opera Comique i Kra. 1918—21, gift med Gunda H.: 1917: 7/10.

Hofmann, Heinrich Karl Johann (1842—1902), tysk pianist og komponist:

Holberg, Ludvig (1684—1754), forfatter, moralfilosof og historiker, født i Bergen, virksom i København ; Halvorsen skrev musikk til hans skuespill Barselstuen (Suite ancienne) og Mascarade:

Holmes, Alfred (1837—76), engelsk fiolinist og komponist, bror av H.H.:

Holmès, Augusta (1847—1903), fransk komponist og pianist av irsk avstamming:

Holmes, Henry (1839—1905), engelsk fiolinist og komponist, bror av Alfred H.:

Holmsen, Borghild (1865—1938), pianist, komponist, pedagog (ved Bergen MK) og musikkritiker (bl.a. i Urd, ArbB og BArb, brukte signaturen Musika) ; medstudent av Halvorsen i Leipzig, der hun under veiledning av S. Jadassohn komponerte en fiolinsonate, studerte på 1890-tallet komposisjon med Albert Becker i Berlin: 1887: 26/11.

Holst, Frk. Margrethe (—), pianist: 1899: 25/2.

Holst-Jensen, Joachim (1880—1963), skuespiller, tilknyttet Centralteatret 1911—19 og 1920—26, NT 1919—20 og 1929—53: 1918: 26/5.

Holstad, Jens (1889—1961), skuespiller ved NT 1918—22: 1919: 30/3.

Holter, Iver [IH] (1850—1941), komponist, dirigent og musikkritiker ; dirigent for Harmonien i Bergen 1882—84 og 1885—86, for Musikforeningen i Kra. 1886—1911: 1885: 20/10, 15/12, 17/12. 1886: 12/1, 11/2, 14/2, 6/4, 8/4, 17/4. 1887: 2/4, 16/4. 1892: 15/10. 1898: 26/6, 27/6. 1900: 4/8. 1909: 4/12. 1910: 29/1. 1911: 20/6, 23/6. 1914: 1/6, 7/6. 1921: 25/5.

Holth, Olaf (—}, sanger: 1903: 25—29/5. 1904: 9—14/5.

Homeyer, Paul Joseph Maria (1853—1908), tysk organist, orgel- og teorilærer ved MK i Leipzig: 1886: 9/9, 4/11. 1888: 26/1.

Horneman, Christian Frederik Emil [CFEH] (1840—1906), dansk komponist og dirigent, studiekamerat og nær venn av Edvard Grieg (fram til 1895):

Hornemann, Elma (—), dansk sanger: 1903: 19/9.

Hostrup, Jens Christian (1818—92), dansk prest og forfatter, særlig kjent for sine komedier:

Houens legat for norske kunstnere og vitenskapsmenn, opprettet etter donasjon av forretningsmannen Anton Christian Houen (1823—94):

Hougen, Embret [Engebret] (1826—91), skolemann født i Sel, fra 1859 klokker og folkeskolestyrer i Tønsberg, var med på å utarbeide folkeskoleloven fra 1871, skrev div. skole- og leilighetssanger:

Hougaard (—), forfatter:

Hubermann, Bronislaw (1882—1947), polsk fiolinist: 1919: 28/12, 29/12. 1921: 25/5.

Huldt-Nystrøm, Hampus (1917—95): Musikkforsker, professor ved Musikkvitenskapelig institutt ved UiT 1966—84:

Hultgreen, Clara f. Mathisen (1879—1956), sanger (lyrisk sopran): 1904: 25/47/5, 13—14/5. 1906: 14/58/6. 1910: 17/819/9, 12—30/12. 1911: 1/123/8,

Humperdinck, Engelbert (1854—1921), tysk komponist:

Hurum, Alf T. (1882—1972), komponist og maler, bosatt på Hawai fra 1920-tallet:

Hurum, Hans Jørgen (1906—2001), kulturjournalist i Afp : 

Husebye, Clarita (###), sanger: 1915: 20/527/8.

Hutschenreuter, Otto August Ferdinand (—), tysk cellist og pedagog, solocellist i Helsingfors Orkesterförening 1885—86, 1887—91 og 1899, lærer ved HMI 1889—91, seinere direktør for to konservatorier i Berlin: 1889: 30/9, 21/10, 4/11, 22/11, 2/12, 9/12. 1890: 27/1, 17/2, 3/3, 24/3, 28/4, 5/5, 30/5, 29/9, 13/10, 3/11, 17/11, 1/12, 8/12. 1891: 2/2, 16/2, 2/3, 23/3, 20/4, 29/4, 15/5.

Hviid, Mimi (1874—1962), sanger (sopran) og pedagog: 1906: 14/58/6.

Hvoslef, Agnes Hanson (1883—1970), sanger (dramatisk sopran) og pedagog, opprinnelig fra Drammen, medvirket flere ganger ved festspillene i Bayreuth: 1909: 9—30/12. 1910: 12/122/2. 1911: 21/1. 1912: 26/93/10, 26/93/10. 1919: 16/11, 17/11.

Hymander, Ingeborg (1865—QQQ) finsk pianist og pedagog, ansatt ved HMI 1889—1936: 1889: 21/10. 1890: 13/10, 17/11. 1892: 14/3.

Høeberg, Georg (1872—1950), dansk dirigent og komponist: 1917: Ca. 5/4. 1918: 14/9, 15/9. 1919: 13/6, 18/6, 21/6. 1929: 31/5.

Høgh-Nielsen, Sigvart (—), pianist: 1905: 26/2.

Høvding, Einar f. Olausen (—), telegrafbestyrer, ordfører, amatørarkeolog etc. i Brønnøysund:

Haakon VII, f. prins Carl (1872—1957), Norges konge 1905—1957: 1905: 28/11. 1906: 22—25/6. 1907: 30/3. 1908: 29/4, 30/4.

Haakonsen, Martinus (—), cellist og hornist i Harmonien i Bergen fra 1867: 1886: 3/1.

Haaland, Ingebret f. Olsen (1878—1934), fiolinist, organist (ved garnisonskrk. 1914—34), komponist, dirigent og pedagog (fiolinlærer ved Kra. MK 1911—22), 2. konsertmester ved NTO 1900—14: 1900: 25/11. 1901: 28/9. 1902: 22/2, 9/3. 1903: 14/6, 21/6, 23/6. 1909: 3/4. 1912: 10/5. 1913: 8/11, 9/11.

Haarklou, Andreas Nicolai (1896—1979), pianist, organist og komponist, sønn av Johannes H.: 1917: 17/3.

Haarklou, Johannes (1847—1925), komponist, dirigent, organist og musikkritiker, lærer i Drammen 1869—73, studier ved MK i Leipzig 1873—75 og høsten 1876, organist i Tangen kirke i Drammen 1875—76: 1876: 17/5. 1885: 13/8. 1893: 29/1. 1909: 4/12. 1913: 8/11, 9/11. 1914: 1—7/6. 1917: 17/3. 1919: 18/1.

Ibsen, Bergliot f. Bjørnson [BI] (1869—1953), sanger, datter av Bjørnstjerne Bjørnson, gift med S.I.: 1900: 24/2. 1929: 24/1. 1932: 27/10.

Ibsen, Henrik (1828—1906), forfatter: 1928: 15—20/3.

Ibsen, Lars Møller (1786—1846), danskfødt norsk komponist, sangpedagog og forlegger:

Ibsen, Lillebil [Sofie Parelius] f. Krohn (1899—1989), skuespiller og ballettdanser, datter av Gyda Christensen, svigerdatter av B. og S.I.: 1911: 16—31/12 (?). 1912: 1—28/1 (?), 26/2 ff., 17—25/5. 1913: 17/5, 25/5. 1914: 8/6. 1915: 17/57/6. 1917: 25/11, 29/11, 2/12, 18/12. 1918: 22/1, 23/1, høsten, 18/12.

Ibsen, Sigurd (1859—1930), politiker og forfatter, sønn av H.I., gift med B.I.:

d’Indy, Vincent (1851—1931), fransk komponist, dirigent og pedagog:

Ingebrigtsen, Kari f. Koenig (f. 1925), Halvorsens datterdatter (datter av Aa.G. Halvorsen):

Ingemann, Bernhard Severin (1789—1862), dansk forfatter:

Irgens Hansen Hansen, Johan Daniel Irgens

Irving, Henry (1835—1905), engelsk skuespiller, som sammen med sin kone Ellen Terry ledet Lyceum Theatre i London fra 1879, særlig kjent som Shakespeare-tolker: 1898: 7/4.

Isachsen, Andreas (1829—1903), skuespiller, knyttet til CT 1865—94: 1876: 9/3.

Ivanov, Michail Michailovitsj (1849—1927), russisk komponist tidvis bosatt i Roma, elev av bl.a. Tsjaikovskij, musikkritiker i NVr fra 1876:

Ivanovici, Iosif (1848—1905), rumensk komponist og militærmusiker:

Jacobsen, Camilla (—), pianist, medstudent av Halvorsen ved MK i Leipzig 1886—87:

Jacobsen, Halvor (f. 1750, d. etter 1801), «Bonde og gaardbeboer» i Botne, Halvorsens oldefar:

Jacobsen, Jens Peter (1847—85), dansk forfatter:

Jadassohn, Salomo (1831—1902), tysk musikkforsker, pedagog og komponist, virksom i Leipzig:

Jakimowsky, Sonja de (—), pianist: 1898: 23/10.

Jehnigen, Christian (1830—1910), tyskfødt dirigent, fiolinist, kontrabassist, trombonist m.m., kom til Norge med Schwarzenbacherkapellet i 1850. Trombonist i 2. Brigades Musikkorps i 1850-åra, spilte i teaterork. ved Kristiania norske Theater fra 1856, fra 1863 i CTO. Virket i Drammen 1875—83, der han ledet «Borgervæbningens Musikchor», et strykeorkester og også var Halvorsens fiolin- og fløytelærer. Deretter igjen virksom i Kra., bl.a. som kontrabassist i CTO og seinere i NTO (1899—1906) med sin tidligere elev Halvorsen som dirigent: 1875: 19/9. 1876: 2/2, 9—15/2, 9/3, 17/5, 5/6, 18/6, 23/6, 25/6, 6/7, 9/7, 13/7, 23/7, 24/9, 8/12, 10/12. 1877: 24/1 (?), 1/2, 4/2, 8/2, 11/2, 14/2, 15/2, 16/2, 17/5, 3/6, 23/6, 1/7, 8/7, 9/7, 15/7, 22/7, 29/7, 2/8, 4/8, 5/8, 12/8, 19/8, 26/8, 2/9, 5/9, 6/9, 7/9, 9/9, 14/10, 17/10, 19/10, 21/10, 24/10, 26/10, 28/10, 30/10, 4/11, 5/11, 8/11, 6/12. 1878: 12—17/2, 17/5, 19/5, 30/5, 10/6, 16/6, 23/6, 26/6, 30/6, 7/7, 14/7, 21/7, 4/8, 8/8, 11/8, 18/8, 23/8, 25/8, 1/9, 22/9, 20/10. 1879: 11—14/2, 18/3, 2/4, 27/4, 4/5, 5/5, 11/5, 17/5, 18/5, 25/5.

Jensen, Caroline Schytte (1848—1935), komponist og forfatter:

Jensen, Louis (###), ### cellist: 1918: 16/10, 16/11.

Jensestuen [Jensestogun], Ulrik Olsen (1850—1919), bonde og spellemann fra Sør-Aurdal i Valdres:

Jeppesen, Carl (1858—1930), danskfødt journalist og politiker, bosatt i Kra. fra 1878, redaktør for Social-Demokraten 1887—92 og 1906—12, Kra.s ordfører 1917—19:

Jessen, Emil (1853—1934), kjøpmann i Bergen, medlem av styret for Harmonien 1880—86 og 1897—99:

Joachim, Amalie f. Schneeweiss (1839—99), østerriksk sanger (alt) og pedagog, i yngre år operasanger i Wien og Honnover, fra 1866 stort sett liedsanger, underviste seinere ved Klindworth-Scharwenka-konservatoriet i Berlin, gift med Joseph J. 1863—84: 1886: 25/11. 1888: 2/2.

Joachim, Joseph (1831—1907), ungarskfødt tysk fiolinist og pedagog, en av 1800-tallets største, fra 1868 leder av MH i Berlin, der han året etter organiserte sitt berømte strykekvartett-ensemble, gift med Amalie J. 1863—84: 1886: 4/11. 1888: 1/1.

Jobs, Anders (—), svensk folketonesamler:

Johannessen, Bernt (1859—1907), skuespiller, ansatt ved NT 1902—05: 1904: 22/12.

Johannessen Hjalmar (1871—1948), fiolinist, bror av Karl J., medstudent av Halvorsen ved MK i Sth.. Lenge virksom i Amerika, seinere knyttet til kapellene ved Konsertpaleet og Hotel Rosenkrantz i Bergen. Igjen virksom i Sth. de siste 20 av sine leveår:

Johannessen, Jim (###) fiolinist og bratsjist i Harmonien i Bergen, leder av Rikshirdstabens musikkavdeling under krigen: 1921: 6/2, 17/5. 1922: 12/1. 1931: 15/3. 1933: 29/5.

Johannessen Karl (1869—1904), fiolinist født i Sarpsborg, bror av Hjalmar J., fikk allerede som 11-åring spille i operaorkesteret i Stockholm, der han 1884—85 var medstudent av Halvorsen ved MK. Konsertmester for Harmonien i Bergen 1892—95, studerte deretter et år med Joseph Joachim i Berlin, før han ble fiolinprofessor ved MK i Leicester fra 1897: 1884: 22/3. 1885: 19/3. 1893: 28/10, 29/10, 9/12, 16/12, 26/12. 1894: 4/1, 9/1, 27/1, 30/1, 3/3, 14/4, 19/4, 17/5, 17/5, 17/5, 24/11, 15/12, 16/12. 1895: 10/1, 27/1, 9/2, 16/3, 29/3, 31/3, 25/4, 27/4, 17/5, 17/5, 17/5. 1897: 16/1, 15/2, 23/2, 7/3, 13/3.

Johannessen, Nancy (—), sanger: 1900: 7—28/5. 1903: 23/421/8.

Johannessen-Onarheim Onarheim

Johansen, Alfred (###), sanger: 1917: 2/12.

Johansen, David Monrad (1888—1974), komponist, musikkritiker i Afp 1925—45: 1929: 6/6.

Johnsen, Peter Rosenkrantz (1857—1929), forfatter og journalist:

Johnson, Frk. (—), svensk fiolinist, medstudent av Halvorsen ved MK i Sth.: 1884: 11/10, 15/12.

Johnsson, Agnes Christensen

Jones, Sidney (1869—1946), engelsk komponist, hovedsakelig av operaer i den lettere sjangeren:

Jong, J. de (—), nederlandsk musikkskribent, skrev bl.a. i tidsskriftet De Portefeuille og avisen Het Vaderland (Haag):

Jopp, Miss (—), sannsynligvis en bekjent av Halvorsen i Aberdeen:

Jordan, Lulli [Alvilde] Sperati (1873—1946), skuespiller og operettesanger ved DNS til 1905, sønnedatter av Paolo Sperati, datter av Octavia Sperati: 1896: 17/5.

Jordan, Sverre (1889—1972), komponist, dirigent, musikkritiker, pianist og pedagog, kapellmester ved DNS 1932—57: 1921: 25/5. 1925: 17/5.

Josephson, Jacob Axel (1818—80), svensk komponist og dirigent:

Joyce (—) komponist av populærmusikk på begynnelsen av 1900-tallet (muligens et pseudonym):

Juel, Emma f. Egeberg (1878—1973), sanger og skuespiller, mangeårig medlem av NTs kor, gift med Johannes J.: 1900: 7—28/5. 1903: 23/421/8, 2—29/12. 1904: 1/16/2, 4—31/5. 1911: 6/430/5.

Juel, Johannes (1877—1932), sanger og skuespiller, korformann ved NT fra 1907, gift med Emma J.: 1902: 7/510/11. 1903: 25—29/5. 1904: 25/47/5, 9—14/5. 1908: 8/103/11.

Juell, Johanne Regine (1847—82), skuespiller, ansatt ved CT fra 1866 til sin død, mor til Johanne Dybwad: 1876: 8/12, 10/12.

Jungman (—) komponist av Mandolinen-Ständchen (muligens et pseudonym):

Jungstedt (Linden), Mathilda (1864—1923), svensk sanger (mezzosopran), tilknyttet operaen i Sth. 1889—1910 med enkelte avbrudd (bl.a. som medlem av Lindbergs operaselskap på Kra. Tivoli 1891): 1907: 8—30/10. 1908: 10—18/12.

Jurva, Elis Waldemar (1873—?) finsk fiolinist og pedagog, elev av Halvorsen ved HMI, fiolinlærer ved Helsingfors Orkesterskola til 1914, deretter ved HMI 1914—19: 1891: 14/12.

Jæger, Henrik Bernhard (1854—95), litteraturhistoriker, kritiker og forfatter, sceneinstruktør ved DNS 1888—89:

Järnefelt, Armas (1869—1958), finsk dirigent og komponist. Elev ved HMI 1887—90, studerte hos A. Becker i Berlin 1890—93, kapellmester ved Kungl. Teatern i Sth. 1905—06 og 1907—32, direktør for HMI 1906—07: 1918: 14/9, 15/9.

Järnefelt-Palmgren, Maikki f. Juensuu [Pakarinen] (1871—1929), finsk sanger og pedagog, elev ved HMI 1888—90, gift med Armas Järnefelt 1893—1908 og Selim Palmgren 1910—29: 1890: 13/4.

«K.B.» (—), kritiker i Bp:

Kadelburg, Gustav (1851—?), tysk farseforfatter og skuespiller, samarbeidet bl.a. med Oscar Blumenthal:

Kajanus, Robert [RK] (1856—1933), finsk dirigent og komponist, studerte ved Leipzig MK 1877—79, elev av Johan Svendsen i Paris 1879—80, deretter studier i Leipzig og Dresden 1880—82. Grunnla i 1882 Helsingfors Orkesterförening, som han under orkesterets skiftende navn dirigerte helt til 1932: 1891: 19/2, 14/4, 28/4. 1913: 6/2. 1906: 1/12. 1919: 13/6, 20/6. 1921: 25/5. 1922: 16/3. 1925: 1/10 (?).

Kalinnikov, Vassilij (1866—1901), russisk komponist og dirigent:

Kálmán, Imre [Emmerich] (1882—1953), ungarsk komponist, mest kjent for sine operetter:

Kaufmann, Hr. (—), tysk sanger: 1886: 9/12.

Kaufmann, Henrik (1888—?), dansk jurist og diplomat, sendemann i Oslo 1932—39: 1934: 22/3.

Kavli, Aagot Nissen

Keith, Charlton (—), pianist: 1910: 1/10, 2/10. 1915: 2/10.

Kéler Béla [Adalbert Paul von Kéler] (1820—82), ungarsk fiolinist, dirigent og komponist:

Kemp, Mr. (###), ### pianist: 1878: 19/9.

Kessler, Martha (—), pianist, medstudent av Halvorsen ved MK i Leipzig: 1888: 17/2.

Key, Gustaf (###), svensk skuespiller: 1878: 26—31/12. 1879: 1—8/1.

Kiel, Friedrich (1821—85), tysk komponist, komposisjonslærer (bl.a. for Nordraak) ved MH i Berlin:

Kielland, Anna f. Christie (1869—?), pianist i Bergen, ble 1896 gift med arkitekt Jens Zetlitz Monrad Kielland (1866—1926), som satt i Harmoniens styre 1899—1902 og var arkitekten bak musikkhallen til musikkfesten 1898 (ikke å forveksle med nedenstående, som var hans fetter): 1895: 10/1, 15/1, 3/12. 1896: 9/1, 12/1. 1898: 6/12. 1899: 14/1, 18/11. 1900: 27/2. 1902: 13/11. 1903: 1/2, 15/2.

Kielland, Jens Zetlitz (1873—1927), forfatter, kritiker i VG 1903—04, sønn av forfatteren Alexander K.:

Kielland, Kitty (Christine) Lange (1843—1914), maler, søster av Alexander K.: 1904: April.

Kielland, Olav (1901—85), komponist og dirigent (bl.a. for FSO 1931—45): 1932: 14/1. 1933: 27/11. 1934: 15/3, 30/9.

Kindem, Ingeborg Eckhoff (1914—95), musikkforsker, pedagog og kordirigent:

Kinsarvik, Lars Trondson (1846—1925), en av flere hardingfele-spellemann som lærte Halvorsen slåtter under bryllupsreisen til Hardanger sommeren 1894, var ellers en kjent kunsthåndverker, som drev egen treskjærerskole og var pioner innen drakestilen på bygdene:

Kirkeby, Anker [AK] (1884—1957), dansk journalist, tilknyttet Politiken fra 1908:

Kiær, Frantz (—), pianist: 1907: 13/4. 1918: 15/10.

Kjellberg, Hr. (—), bratsjist, medstudent av Halvorsen ved MK i Sth.: 1885: 19/3.

Kjellström, Sven (1875—1950), svensk fiolinist og pedagog: 1905: 10/4.

Kjerulf, Charles (1858—1919), dansk komponist, musikkritiker i Pol fra 1886:

Kjerulf, Halfdan (1815—68), pianist og komponist:

Kjær (—), musiker fra Horten:

Klabund, pseudonym for Alfred Hensche (1890—1928), tysk forfatter:

Klausen, Henrik (1844—1907), skuespiller ved CT / NT 1863—1905: 1877: 7/9. 1901: 9/1025/11, 22/12. 1902: 2—29/12. 1903: 1/128/8. 1904: 24/81/12. 1905: 22/1. 1907: 28/11.

Klausen, Thorleif (###), ###: 1918: 26/5.

Klaveness, Anton Fredrik (1874—1958), skipsreder som høsten 1918 donerte 500 000 kr. til å starte opp FSO, ordfører i FSOs representantskap 1919—29:

Klengel, Julius (1859—1933), tysk cellist, dirigent, komponist og pedagog, solocellist i Leipzigs Gewandhausorkester 1881—1924, cellolærer ved MK i Leipzig 1881—1933, cellist i Brodsky-kvartetten fra 1885: April 1886—mars 1888: Passim.

Klesse, Heinrich (1840—?), tysk fiolin-, orgel-, piano- og sangpedagog, ansatt ved MK i Leipzig: 1886: 19/5.

Klughardt, August (1847—1902), tysk komponist og dirigent: 1887: 20/1.

Knudsen (—), advokat i Bergen, medlem av styret for DNS 1893:

Knudsen (—), kaptein, spanderte utenlandsreise til Paris og London på H. i 1898

Knudsen, Antonius H. (###), cellist i NTO, deretter FSO 1919—43: 1914: 6/6.

Knudsen, David (1875—1952), skuespiller, ansatt ved NT 1911—40: 1918: 17/5, 26/5, høsten. 1925: 13/9, 20/9.

Knudsen, Lennart Nordløf (f. 1913), fagottist, dirigent, organist og musikkskribent, 1945—59 tilknyttet NTO (derav to sesonger som kapellmester), 1963—70 ansatt i NRK som leder av notebiblioteket, fra 1970 Tonmeister samme sted:

Knudssøn, Rolf (###), sanger: 1918: 10/1.

Knussen [Knudsen/Knutsen/Knutzen?] (—), hjulmaker i Drammen under Halvorsens oppvekst:

Knutsen, Dagny (1890—1964), pianist og pedagog: 1915: 25/9, 26/9, 13/11. 1916: 11/11. 1917: 10/11. 1918: 2/2, 16/11. 1919: 11/4.

Knutsen, O. (ca. 1864—?) fylkeskasserer i Buskerud:

Knutzen, Harald (—), konsertmester i orkesteret ved DNS 1897—99, Halvorsens etterfølger som dirigent samme sted fra høsten 1899 fram til mars 1900.

Knutzen, Martin (1863—1909), pianist, ungdomsvenn av Halvorsen. Elev av bl.a. Christian Cappelen og Agathe Backer Grøndahl, studerte ved musikkhøgskolen i Berlin 1885—87, deretter (med flere avbrekk) i Wien fram til 1893: 1877: 9/12, 10/12, 27/12. 1879: 4/5, 5/5. 1882: 1—24/3. 1887: 6/9, 20/9. 1892: 12/11, 13/11. 1894: 27/10, 1/11. 1900: 17/2, 24/2, 4/8. 1901: 19/1, 2/2. 1902: 8/11, 13/12, 14/12. 1904: 20/2. 1905: 18/2, 18/3. 1906: 17/2.

Koch, Friedrich Ernst (1862—1927), tysk cellist, komponist og pedagog:

Kölling (—), komponist av orkesterstykkene «Løvejakt», «Gallopp infernal» og «Aus den Zieunerleben»

Koenig, Helge [HK] (—), forretningsmann, gift med Halvorsens datter Aase sommeren 1917 (ekteskapet seinere oppløst):

Koenig, Aase Grieg f. Halvorsen Halvorsen

Kogel, Gustav (1849—1921), tysk dirigent: 1903: 2/10.

Kolberg, Hugo (###), fiolinist, konsertmester i FSO 1920—24: 1923: 15/4. 1924: 29/5.

Kolderup, Signe (—), sanger: 1898: 27/3.

Kolessa, Lubka (1904—###), ukrainsk-amerikansk pianist: 1927: 9/10, 10/10.

Konow, Ingeborg von der Lippe (1860—1929), forfatter og oversetter ; i forbindelse med mannens rekreasjonsopphold i nærheten kjøpte hun den gamle røykstua «Leikvollen» ved Lofthus, som seinere ble flyttet til Nevlunghavn og fortsatt benyttes som feriested av familien (Preben von der Lippe til ØD):

Kopsland, Ilonka Bartók (1901—80), ungarskfødt bergensk pianist, pedagog og radiomedarbeider, kusine av Béla Bartók: 1933: 29/5.

Koren, Kristian Wilhelm (1816—86), prost i Bragernes kirke 1871—86:

Korndörfer, Hr. (—), fiolinist i Leipzig: 1888: 4/3.

Korngold, Erich Wolfgang (1897—1957), østerriksk komponist og dirigent, utvandret til USA i 1936:

Kortsen, Bjarne (f. 1930), musikkforsker (Valen-spesialist) og lærer i Bergen:

Krag, Hans Peter Schnitler (1794—1855), 1830—42 prest i Vågå, der han i 1835 også opprettet en høyere almueskole med sommerkurs for lærere, og i 1838 gav ut en samling med sagn om slaget ved Kringen:

Krag, Vilhelm [VK] (1871—1933), forfatter, teatersjef ved NT 1908—11, skrev teksten til Halvorsens Skjærgaardsviser: 1930: 28/10.

Krage, Adolph (###), sanger: 1900: 7—28/5.

Kramm, Hugo (1890—1958), tysk-norsk radiomedarbeider, bratsjist og dirigent, kapellmester i Stavanger 1919, 2. kapellmester i Harmonien i Bergen 1921—24, bratsjist i FSO 1924—27, dirigent/musikksjef i Det Norske Kringkastingsselskap/NRK 1927—41 og 1945—57: 1922: 12/1. 1927: 30/4, 17/5. 1934: 15/3.

Kranz, Naum (—), russisk fiolinist, medlem av Petersburgkvartetten: 1914: 20/3, 3/4.

Krause, Gustav (—), sanger, medstudent av Halvorsen ved MK i Leipzig: 1888: 1/2, 24/2.

Krefting, Valgerd (—), sanger: 1904: 23/1.

Kreisler, Fritz (1875—1962), østerriksk fiolinist og komponist:

Kretzschmar, Hermann (1848—1924), tysk musikkskribent, pedagog og dirigent: 1887: 3/11.

Kreutzer, Rodolphe (1766—1831), fransk fiolinist, dirigent og komponist:

Kribel-Vanzo, Anna (1861—1926), norsk sanger bosatt i Italia, gift med Vitorio V.: 1897: 7/9, 9/9, 11/9. 1902: 22/810/11. 1906: 22/6, 23/6, 25/6.

Kristian II (1481—1559), norsk visekonge fra 1506, dansk-norsk konge fra 1513, etter «Stockholms blodbad» i 1520 også konge av Sverige, der han fikk tilnavnet Kristian Tyrann ; ble styrtet og fordrevet til Nederlandene 1523 ; etter et mislykket forsøk på å gjenerobre makten 1531—32 satt han i dansk fangenskap helt til sin død:

Kristiansen, Anton (—), musiker:

Kroepelien, Conrad (1865—?), kjøpmann og vinhandler i Bergen, medlem av styret for Harmonien 1892—99:

Krogh, Erling (1888—1968), sanger (tenor): 1929: 17/5.

Krohn, Elisabeth Dybwad

Krohn, Lillebil Ibsen

Krohn, Love (###), danser: 1918: 10/1, 13/2, 15/2. 1921: 16/4, 10/5.

Krohn, Michael (1867—1918), skuespiller og operettesanger, ansatt ved DNS 1890—1900 og NT 1900—04, sekretær og inspektør ved NT 1907—18, dessuten oversetter og amatørkomponist: 1901: 9/1025/11. 1902: 2—29/12. 1903: 1/128/8. 1908: 20/426/8.

Kroll (—) komponist av en Aftenstemning (muligens et pseudonym):

Kronlund, Dag (—), svensk teaterhistoriker og -arkivar:

Krüger (—) komponist av Ungarische Weisen for xylofon og ork.:

Krum, Gerda (###—###), dansk sanger: 1907: 5—30/12. 1908: 1/119/12, 8/103/11. 1909: 2/123/3.

Kræmmer, Elias Nilsen, Anthon B.

Kuhlau, Frederik [Friedrich] (1786—1832), tyskfødt komponist, fløytist, pianist og pedagog, fra 1810 bosatt i Danmark:

Kullak, Ernst (1855—1914), tysk pedagog og komponist, nevø av T.K.:

Kullak, Franz (1844—1913), tysk pianist, pedagog og komponist, sønn av Th.K.:

Kullak, Theodor (1818—92), tysk pianist, pedagog og komponist:

Kaas, Reidar (###), sanger: 1925: 17/5. 1927: 17/5.

La Borde, Jean Benjamin de (1734—94), fransk komponist og musikkhistoriker, endte sine dager i giljotinen; var i 4. bok av sitt Essai sur la musique ancienne et moderne fra 1780 en av de første som trykte noter med norsk folkemusikk:

Lagerwall, Frk. (—), svensk cellist, medstudent av Halvorsen ved MK i Sth.: 1884: 22/3, 11/10, 22/11, 6/12, 15/12. 1885: 9/5.

Lajeunesse, Emma Albani

Lalo, Edouard (1823—92), fransk komponist:

Lammers, Mally [Marie Kathrine] f. Sars (1850—1929), sanger og pedagog, elev av og gift med Thorvald L.: 1898: 29/7.

Lammers, Thorvald [TL] (1841—1922), sanger, dirigent, komponist og pedagog: 1878: 19/9. 1892: 17/9. 1898: 29/6, 30/6, 1/7, 2/7, 29/7. 1899: 20/3, 3/9. 1902: 5/9. 1903: 22/2, 21/11. 1904: 8/10, 9/10, 30/10. 1906: 13/1, 11/2, 22/6, 23/6. 1907: 27/3, 30/3, 14/9, 15/9, 22/9, 29/9. 1909: 4/12. 1910: 30/10. 1914: 14/3, 7/6.

Lampe, Joachim (1857—1904), teaterkritiker i BAb, dernest Bp, før han i 1894 ble redaktør av uketidsskriftet Revyen i Bergen 1894—1900, flyttet deretter til Kra., gift med Julie L.:

Lampe, Julie f. Christensen (1870—1948), skuespiller tilknyttet DNS 1888—99, Centralteatret 1899—1900 og NT 1900—35, gift med Joachim L.: 1904: 24/81/12. 1905: 22/1. 1907: 8—31/5. 1913: 10/122/4. 1929: 31/1.

Lange, Gustav Fredrik [GL] (1861—1939), fiolinist, dirigent, komponist og musikkteoretiker, elev av bl.a. Oscar Borg i Halden og Johan Lindberg ved MK i Stockholm. Fiolin- og teorilærer ved MK i Kra./Oslo 1889—1937. Fiolinist i CTO til 1899, NTO 1899—1900, Konsertmester og visedirigent i NTO 1900—19, 2. konsertmester og dirigent for skolekonserter i FSO 1919—27: 1892: 21/10. 1900: 11/2, 25/2, 24/11. 1902: 24/9, 26/9, 30/9, 7/10. 1903: 1/6, 13/6, 14/6, 18/6, 19/6, 21/6, 23/6, 26/6, 13/9. 1905: 26/12. 1907: 7/2. 1908: 2/4 ff. 1909: 20/2. 1910: 5/3. 1912: 27/10 (?), 10/11 (?), 17/11 (?). 1913: 2/3 (?), 20/3 (?), 30/3 (?), 13/4 (?), 1/5 (?), 18/5 (?), 14/9 (?), 21/9 (?), 26/10 (?), 16/11 (?), 30/11 (?). 1914: 1/2 (?), 7/2, 15/2 (?), 8/3 (?), 22/3 (?), 9/4 (?), 13/4 (?), 3/5 (?), 18/5 (?), 1—7/6, 6/6, 29/11 (?), 6/12 (?). 1915: 24/1 (?), 21/2 (?), 7/3 (?), 28/3 (?), 30/4 (?), 19/9 (?), 10/10 (?), 12/12 (?), 19/12 (?). 1916: 12/3 (?), 20/4 (?), 24/4 (?), 10/9 (?), 15/10 (?), 5/11 (?). 1917: 1/4 (?), 5/4 (?), 9/4 (?), 15/4 (?), 29/4 (?), 9/9 (?), 16/9 (?), 23/9 (?), 30/9 (?), 7/10 (?), 28/10 (?), 18/11 (?), 2/12 (?), 9/12 (?), 26/12 (?). 1918: 13/1 (?), 17/2 (?), 28/3 (?), 14/4 (?). 1921: 4/9, 11/9, 12/12, 14/12. 1922: 25/1, 15/2, 22/2, 1/3. 1924: 5/12.

Lange, Kristian (1908—89), pianist og radiomedarbeider, musikksjef i NRK (radio) 1957—78:

Lange-Müller, Peter Erasmus (1850—1926), dansk komponist og dirigent:

Langaard, Borghild f. Bryhn (1883—1939), sanger (sopran): 1907: 8—31/5. 1909: 1/113/4, 14/8. 1910: 12/411/5, 29/527/8. 1911: 7—30/12. 1912: 2/1 ff., 31/58/6, 14/9. 1913: 6/9. 1914: 14/3, 1/6, 12/6, 3/10, 14—29/12. 1915: 1—21/1, 6—29/12. 1916: 1—18/1, 13/2.

Langaard, Fredrik (—), styremedlem i Musikforeningen i Kra.:

Lanner, Joseph (1801—43), østerriksk komponist, fiolinist og orkesterleder, sammen med J. Strauß d.y. pionér i utviklingen av wienervalsen:

Larkcom, Agnes (—), sanger: 1889: 23/1.

Larsen, Bolette Christine Pavels (1847—1904), forfatter oppvokst i Sogn (skrev delvis på sognemål), ivrig medlem av Vestmannalaget i Bergen, gift med Ole J.L.:

Larsen, Johanne (###), sanger: 1916: 14—29/12. 1917: 1/124/4. 1918: 30/12. 1919: 1/126/4.

Larsen, Nils (1888—1937), pedagog, pianist, komponist og tegner, elev av bl.a. Martin Knutzen: 1908: 22/12. 1909: 3/4. 1911: 17/9, 24/9. 1912: 27/4. 1914: 1/6, 26/9, 31/10. 1916: 12/1. 1918: 12/1, 26/5, 22/10. 1921: 17/5.

Larsen, Ole Johan [OJL] (1845—1928), bankfullmektig i Bergen, aktiv i Vestmannalaget, ivrig samler av ekslibris, gift med Bolette C.P.L.:

Larsen, Teresa Waskowska Waskowska

Larssen, Barbara f. Sommerfelt (1853—1926), sanger og pianist: 1887: 1/5. (1891: 5/9.) 1892: 12/11.

Lassen (—), på en eller annen måte ansvarlig for Drammen teater i 1880:

Lasson, Bokken [Caroline] (1871—1970), sanger: 1895: 31/3.

Lasson, Per (1859—83), komponist, bror av B.L.:

Latann, Carl (—), tysk komponist, mest kjent for sine marsjer

Laurila (Laurén), Johan Leopold (1878—?), finsk fiolinist og bratsjist: 1924: 1/1.

Laursen, Guldborg (###), dansk pianist: 1929: 24/1.

Lavik, Dore [Dorotheus] (1863—1908), skuespiller, tilknyttet DNS 1895—99, ledet 1899—1901 Secondteatret i Kra. med sin kone Ludovica Levy, bror av Johs. L.: 1898: 17/5, 29/7.

Lavik, Johannes (1856—1929), journalist, ansatt i BT på 1890-tallet, grunnla i 1904 Gula Tidend, som han var redaktør for til 1919, redaktør for Bondebladet 1921—25 ; aktiv i Vestmannalaget i Bergen, formann i Vestlandske Mållag 1904—20, bror av Dore L.:

Lavik, Ludovica Levy

Leclair, Jean-Marie (1697—1764), fransk komponist, fiolinist og ballettdanser:

Lecocq, Alexandre Charles (1832—1918), fransk komponist, særlig kjent for operetter
Fleur de thé («Theblomst», 1868):
{• La fille de Madame Angot (1872), musikk herfra brukt i det fransk-danske sangspillet «Fregatkapteinen», som ble oppført ved Chra. Folketheater 1879—80.}
Le petit duc («Den lille Hertug», 1878):

Lederer, Hr. (—), sanger i Leipzig: 1887: 15/12.

Lehár, Franz (1870—1948), ungarsk komponist, mest kjent for operetter:

Leichsenring, Emil (—), cellist, medstudent av Halvorsen ved MK i Leipzig: 1887: 15/3.

Leipnitz, Alfred (—), fiolinist, medstudent av Halvorsen i Leipzig: 1886: 11/12. 1887: 23/2.

Lejdström, Carl (###), svensk sanger: 1916: 18/3.

Lejdström, Elin (###), svensk sanger: 1916: 18/3.

Léonard, Hubert (1819—90), belgisk fiolinist, pedagog og komponist:

Leoncavallo, Ruggiero (1858—1919), italiensk komponist:

Lepsøe, Christoffer (1859—1914), bergensk kontorsjef, kordirigent og komponist, bratsjist i Harmonien: 1895: 21/11, 24/11.

Leroy, Auguste (—), fransk cellist, spilte i CTO/NTO i åra rundt 1900: 1894: 1/11. 1899: 1/10, 8/10.

Leskowjan (—), komponist av «Margaretha-Marsch»:

Levy, Ludovica f. Dysten (1856—1922), danskfødt skuespiller, instruktør og pedagog, virksom i Norge fra 1872, bl.a. i Olaus Olsens og sin første mann Bernhard L.s selskaper i CFT 1882—86 og ved DNS 1895—99, grunnla og ledet Secondteatret i Kra. 1899—1901 (med sin andre mann Dore Lavik) og Nationaltournéen 1907—10.

Lévy, Michel-Maurice (1883—?), fransk komponist og pianist, sangmester ved Opéra Comique i Paris: 1908: 11/4.

Levysohn, Salmon (1858—1926), dansk musikkskribent, dirigent og pianist, repetitør ved Det kongelige Teater i Kbh. fra 1891: 1911: 5/3.

Lewert, Eva (###), sanger: 1918: 30/12. 1919: 1/126/4.

Lhévinne, Josef (1874—1944), russisk-amerikansk pianist og pedagog: 1919: 18/1.

Lie, Bernt (1868—1916), forfatter (nevø av forfatteren Jonas L.), Halvorsen komponerte musikk til hans lystspill Midtsommer i 1894:

Lie, Sigurd (1871—1904), komponist, fiolinist, pianist og dirigent, konsertmester i Harmonien 1895—98, dirigent for Musikforeningen i Bergen 1896—98 og høsten 1900, kapellmester ved Centralteatret i Kra. 1898—99, studerte i Berlin med Houens legat 1899—1902: 1895: 3/12. 1896: 28/1, 9/2, 13/2, 18/2, 12/3, 11/4, 18/4, 21/4. 1897: 16/1, 15/2, 13/3, 14/3, 3/4, 10/4, 31/10, 13/11, 11/12. 1898: 10/2, 12/2, 19/2, 19/3. 1900: ?/10. 1904: 30/9, 5/10.

Lincke, Paul (1866—1946), tysk komponist, fiolinist og kapellmester:

Lindberg, August (1846—1916), svensk skuespiller og teatersjef: 1895: 14/11, 16/11, 17/11, 18/11.

Lindberg, Johan (1837—1914), finsk-svensk fiolinist, Halvorsens lærer ved MK i Sth., konsertmester i Kgl. hovkapellet:

Lindbo, Kristian (###), sanger: 1900: 7—28/5.

Lindeman, Just Riddervold 1822—94), domorganist i Trondhjem:

Lindeman, Kristian Th. Madsen (1870—34), domorganist i Trondhjem fra 1894, sønn av L.M.L.: 1906: 22/6, 23/6.

Lindeman, Ludvig Mathias (1812—87), organist, komponist og folketonesamler:

Lindeman, Peter Brynie (1858—1930), musikkpedagog, organist, cellist, komponist og kritiker, opprettet i 1883 sammen med faren L.M.L. en organistskole som i løpet av få år ble utvidet til MK i Kra. (1892), der han etter farens død i 1887 var direktør så lenge han levde ; utgav Musbl 1908—21

Lindemann, Max (1878—?), tyskfødt trombonist, virket i NTO 1899—1919, deretter i FSO:

Lindgren, Adolf (1846—1905), svensk musikkforsker, musikkritiker bl.a. i AblS:

Lindh, Hr. (—), musiker (pianist?) tilknyttet Askers operetteselskap: 1883: 1/2.

Lindholm, Karin (###), sanger: 1911: 4/2.

Lindvig, Borghild Langaard

Liszt, Franz [Ferenc] (1811—86), ungarsk komponist og pianist:

Litzinger, Franz (—), tysk sanger: 1887: 10/11.

Ljadov, Anatol (1855—1914), russisk komponist:

Lomberg, Hr. (###), impresario: 1898: 27/55/6.

Lortzing, Gustav Albert (1801—51), tysk komponist, først og fremst av operaer:

Lossner (—) komponist av en Lied ohne Worte:

Losting, Ernestine f. Rabe (1856—1915), pianist i Bergen, datter av Carl Rabe, datterdatter av Carl Schart: 1885: 26/11. 1886: 12/1, 17/1, 16/3. 1893: 14/9, 17/9, 23/11, 26/11. 1895: 27/1, 7/2, 29/3, 31/3, 25/4, 27/4, 27/8, 29/8, 1/9, 21/11, 23/11, 24/11, 24/11. 1896: 28/1, 9/2, 6/4, 21/4, 4/6. 1897: 23/2, 7/3, 13/3, 10/4, 2/9, 9/9, 11/9, 24/10, 11/12. 1898: 19/3, 27/3, 17/5, 26/6, 27/6, 30/6, 27/9.

Lotti, Antonio (1666—1740), italiensk komponist:

Lous, Astrid (###), sanger: 1901: 2/2. 1915: 31/820/9, 6—29/12. 1916: 1/114/9. 1917: 29—30/12. 1918: 1/11/6, 28/9.

Lous, Lully (###), pianist: 1901: 2/2.

Lowum, Magnhild (—), sanger: 1883: 2/12.

Lucca, Pauline (1841—1908), østerriksk sanger:

Lüders, Paul (—) tysk fiolinist og dirigent, ledet under utstillingen sommeren 1898 et tysk musikk-kapell i Bergen: 1898: 3/10.

Lully, Jean-Baptiste (1632—87), italienskfødt fransk komponist, kapellmester og koreograf:

Lumbye, Georg (1843—1922), dansk komponist og dirigent, sønn av H.C.L.:

Lumbye, Hans Christian (1810—74), dansk komponist og dirigent:

Lund, Alma f. Wikstrøm (1854—1932), sanger, ansatt i NTs kor 1900—20, i en periode som korformann: 1900: 30/5, 1/6.

Lund, Birgitte (Birgit) Charlotte f. Carlsen (—), pianist, gift med Henrik L. [1], mor til Henrik L. [2]:

Lund, Fredrikke (—), bergensk sanger: 1896: 9/1, 12/1, 21/4, 4/6.

Lund, Henrik Louis [1] (1838—91), bergensk kaptein / oberstløytnant, medlem av styret for Harmonien under Halvorsens engasjement som konsertmester 1885—86, far til Henrik L. [2]: 1885: 24/12.

Lund, Henrik Louis [2] (1879—1935), maler og grafiker, sønn av Birgitte og Henrik L. [1], hans kjente portrett av Halvorsen har siden 1914 hengt i NTs publikumsområder: 1914: 14/3.

Lund, Jacob (ca. 1810—86), dansk skuespiller og sanger, ansatt ved CT på 1840-tallet og 1856—65, fra ca. 1871 tilknyttet div. teaterselskaper i Chra. Tivoli og CFT, der han ledet sitt eget selskap 1881—82 (passim):

Lund, John Theodor (1842—1913), forretningsmann og politiker, ordfører i Bergen 1888—90, stortingsrepresentant (V) 1882—1900, medlem av Nobel-komiteen 1897—1913, fra 1901 tollskriver i Bergen ; var i 1876 blant initiativtakerne til DNS, satt i 1898 i komiteen for musikkfesten i Bergen, gav ut to bøker om Ole Bull:

Lund, Ragnhild (1873—?), bergensk fiolinist og sanger, datter av J.T.L.: 1894: 17/5.

Lund, Signe (1868—1950), komponist og pianist: 1916: 12/3.

Lundakvammen, Gunnar (ca. 1813—?), spellemann fra Sunnfjord:

Lunde, Gustav (—), sanger: 1903: 22/2.

Lunde, Herman (1841—1932), prest, bl.a. i Trefoldighetskirken i Kra. 1901—18 ; gift med Agathe Backer Grøndahls eldre søster Inga, far til Johan B.L.: 1911: 23/6.

Lunde, Johan Backer (1874—1958), pianist og komponist, sønn av Hermann og Inga L., nevø og pianoelev av Agathe B. Grøndahl, seinere elev av F. Busoni, studerte musikkteori med bl.a. Iver Holter: 1902: 15/3. 1903: 22/2, 21/11. 1904: 3/3. 1906: 17/2, 27/9, 29/9. 1907: 19/1, 19/10, 20/10. 1908: 19/9, 20/9. 1910: 30/10. 1916: 18/3. 1920: 17/8, 18/8.

Lunde Oscar (—), kaptein i Bergen: 1898: 16/5.

Lundén, P. (—), svensk musiker: 1892: 19/11.

Lykseth-Schjerven (-Skogman), Magna (1874—1949), svensk-norsk sanger (sopran), ansatt ved operaen i Stockholm 1901—17: 1909: 6—30/11.

Lyngaas, Chr. (—), cellist: 1901: 28/9.

Lys, Edith De De Lys

Löfgren, Albert (1872—1930), svensk klarinettist, militærmusiker, dirigent og komponist, soloklarinettist i Göteborgs orkesterförening 1909—25: 1900: 25/3.

Lönnblad, Augusta Emilia (1873—?) finsk fiolinist, elev av Halvorsen: 1890: 15/12.

Løvberg, E. (###), fiolinist i NTO og FSO: 1914: 6/6. 1915: 26/11. 1916: 19/10. 1918: 26/11.

Løvdal, Daniel (1890—1954), pianist: 1915: 14/11. 1930: 28/10. 1932: 27/10.

Løvenskiold, Hannah [HLøv] (1860—1930), «Kammerherrinde» og komponist, pianoelev av Erika Nissen og Edvard Grieg: 1916: Juni.

Løvland, Jørgen (1848—1922), politiker (V), stortingsrepresentant og statsråd i flere perioder, statsminister 1907—08: 1907: 30/3.

Løvaas, Johan (1870—1916), skuespiller ved CT/NT 1893—1916: 1902: 2—29/12. 1903: 1/128/8. 1905: 11/53/6. 1906: 26—30/12. 1907: 1/130/12, 8—31/5. 1908: 1/119/12, 8/103/11. 1909: 2/123/3. 1911: 6/430/5. 1913: 10/122/4.

Mackenzie, Hugh (—), britisk skribent:

Mackenzie, William (—), amatørfiolinist i Aberdeen: 1889: 6/3, 8/3, 15/3.

Mader, Raoul Maria (1856—1940), ungarsk pianist, dirigent og komponist, elev av Anton Bruckner: 1903: 4/10.

Madetoja, Leevi (1887—1947), finsk komponist og dirigent: 16.6.19

Madsen, Ina Madsen, Jacobine

Madsen, Jacobine [Ina] (—), sanger og komponist fra Bergen: 1895: 7/2. 1898: 27/6. 1900: 7—28/5, 30/5, 1/6.

Madsen, Theodor (—), bergensk forfatter:

Madssen, Magna Sartz Sartz

Maegaard, Jan (f. 1926), dansk komponist og musikkforsker, professor i musikkvitenskap ved universitetet i København:

Maeterlinck, Maurice (1862—1949), belgisk forfatter:

Magnus, George Washington (1863—1917), organist, dirigent og komponist, medstudent av Halvorsen i Leipzig, dirgent for Harmonien 1892—93, virksom i København 1893—1912, deretter organist og dirigent i Stavanger:

Magnussøn, Sigurd (1889—1961), skuespiller og instruktør, bl.a. ansatt ved ved NT 1908—20 og fra 1936, ledet Intimteatret 1921—22:

Mahler, Gustav (1860—1911), østerriksk komponist og dirigent, annenkapellmester ved operaen i Leipzig 1886—88, seinere kapellmester ved operaene i Budapest, Hamburg, Wien og New York: 1887: 30/11. 1920: 6—21/5.

Maillart, Louis [Aimé] (1817—71), fransk komponist:

Manén, Joan de (1883—?), katalansk fiolinist og komponist: 1910: 8/1.

Mann, Tor [TM] (1894—1974), svensk dirigent og cellist, dirigent for Göteborgs orkesterförening 1922—1939, Radioorkestern i Sth. 1939—61:

Mann, Hr. (—), sanger: 1888: 22/1.

Mannerheim, Aina f. Ehrnrooth (1869—1964), finsk sanger og grevinne, gift med greve og bankdirektør Carl Erik J.M. (1865—1915): 1910: 15/1.

Manns, August (1825—1907), tyskfødt dirigent, fra 1855 bosatt i London, der han til 1901 var dirigent for orkesteret i Chrystle Palace:

Margis (—), komponist av Valse bleue (muligens et pseudonym):

Marie, Gabriel (1852—1928), fransk pianist, dirigent og komponist:

Markling (—):

Marschalk, Max (1863—1940), tysk komponist, kritiker i Vossische Zeitung 1895—1934:

Marschner, Heinrich (1795—1861), tysk komponist:

Marteau, Henri (1874—1934), fransk fiolinist, dirigent og komponist, tidvis bosatt i Sveits, Tyskland og Sverige: 1886: 31/10. 1894: 25/9, 27/9, 29/9. 1895: 4/4, 6/4, 7/4, 9/4, 11/4. Okt. 21

Martens, Elli [Elisabeth Dorthea Fredrikke] f. Schrøter [EM] (1857—?), gift med H.M.:

Martens, Einar (1858—?), privatpraktiserende lege i Bergen, styremedlem i Harmonien 1892—97, dessuten amatørfiolinist i orkesteret:

Martens, Heinrich [HM] (1855—?), vingrosserer, konsul og komponist, født i Tyskland, bosatt i Kristiansand:

Martens, Johan J.B. (1843—?), papirhandler i Bergen, medlem av styret for Harmonien 1873—91:

Martin, Alfred (—), cellist, medstudent av Halvorsen ved Leipzig-konservatoriet: 1886: 11/12. 1887: 23/2.

Martini, Jean Paul (1741—1816), italienskfødt komponist virksom i Frankrike:

Mascagni, Pietro (1863—1945), italiensk komponist:

Massé, Victor (1812—84), fransk komponist:

Massenet, Jules (1842—1912), fransk komponist

Mattheson, Johann (1681—1764), tysk komponist og musikkteoretiker:

Matthison-Hansen, Gottfred [GMH] (1832—1909), dansk komponist og organist:

Maud (1869—1938), Norges dronning 1905—38: 1905: 28/11. 1906: 22—25/6. 1907: 30/3. 1908: 29/4, 30/4. 1918: 10/1.

Maurer, Ludwig Wilhelm (1789—1878), tysk fiolinist og komponist, hovedsakelig virksom i St. Petersburg:

Maurstad, Alfred (1896—1967), skuespiller, hardingfelespiller og forfatter: 1926/27: 26/12 ff. 1929: 15/3. 1934: 15/3.

McKenzie, William (—), skotsk [amatør]fiolinist, venn og elev av Halvorsen: 6.3.89, 8.3.89, 15.3.89

Méhul, Etienne Nicolas (1763—1817), fransk komponist:

Meidell, Hjalmar Sigvard [HjM] (1871-1957), forfatter og tannlege i Bergen:

Meissner, August (1833—1903), tyskfødt svensk dirigent og cellist, fra 1869 kapellmester ved Berns salong i Sth.: 30.9.99

Melan, Anna (—), innehaver av musikkhandel i Helsingfors, grunnlagt 1884, solgt til Konrad G. Fazer og Robert E. Westerlund 1897. Utgav Halvorsens «6 Stimmungsbilder»:

Melartin, Erkki [Erik Gustaf] (1875—1937), finsk komponist og dirigent, elev av Wegelius ved HMI 1892—99, direktør og komp.lærer ved HMI 1911—36: 1919: 16/6, 21/6.

Melba, Nellie (1861—1931), australsk sanger (sopran): 1920: 17/8, 18/8.

Melbye, Kiss Gulbranson

Melhuus, Franz Wilhelm (1836—?), grosserer og rittmester i Drammen, av Johs. Haarklou omtalt som byens «mektigste mann» under Halvorsens oppvekst:

Melling, Einar (1880—1949), pianist og organist: 1904: 13/3. 1914: 7/6.

Mendelssohn Bartholdy, Felix (1809—47), tysk komponist:

Mengelberg, Willem (1871—1951), nederlandsk dirigent: 1898: 3/7. 1920: 6—21/5.

Menter, Sophie (1846—1918), tysk pianist og komponist: 1888: 12/1.

Menzel, Elsa (—), tysk pianist:

Merck, Henri (—), belgisk cellist, kollega av Halvorsen ved HMI 1891—92: 1891: 19/10, 26/10, 2/11, 16/11, 23/11, 6/12. 1892: 1/2, 8/2, 22/2, 14/3, 28/3, 11/4, 2/5.

Merikanto, Oskar (1868—1924), finsk komponist, organist og kapellmester, musikkritiker i Pl, far til komponisten Aarre Merikanto:

Métra, Jules Louis Olivier (1830—89), fransk komponist, hovedsakelig av lettere dansemusikk, operetter o.l.:

Metzler-Löwy, Fru (—), sanger i Leipzig: 1887: 15/12. 1888: 9/2.

Meyder, Carl (—), tysk dirigent, ledet Berliner Concerthaus: 1896: Ca. 20/915/10.

Meyer, Anton (###), pianist: 1911: 21/1.

Meyer, Henrich (1679—?), stadsmusikant i Bergen:

Meyer, Petra Amalie (1869—?), sanger og pedagog i Tønsberg: 1895: 23/11. 1896: 28/1.

Meyerbeer, Giacomo [f. Jakob Beer] (1791—1864), tysk komponist, bosatt i Paris fra 1826:

Michaelis (—), komponist av Vaktparade (muligens et pseudonym):

Michelsen, Christian Hersleb Kjerschow (1857—1925), skipsreder og politiker, ordfører i Bergen 1892—93 og 1895—98, stortingsrepresentant 1892—94 og fra 1903, statsminister 1905—07 ; formann i styret for DNS 1889—90 og 1895—1903: 1898: 28/6. 1907: 30/3.

Mickelsen, Axel (—), svensk sanger tilknyttet Askers operetteselskap: 1883: 16/1, 17/5, 10/11, 18/11, 24/11.

Millöcker, Carl (1842—99), østerriksk komponist og kapellmester:

Minkus, Léon (1827—90), østerriksk-født russisk komponist av polsk avstamming, særlig kjent for sine balletter:

Mjøen, Reidar (1871—1953), overrettssakfører og musikkskribent, musikkritiker i Dbl 1907—25 og Afp 1925—46, redigerte dessuten Norsk Musikerblad 1913—17:

Moe, Moltke (1859—1913), professor i folkloristikk ved UiO, sønn av Jørgen M.:

Moe, Olav [OM] (1872—1968), Hardingfelespiller, redaktør, folketaler og politiker fra Vestre Slidre i Valdres: 1897: 16—17/5.

Möbus, Paul (1875—?), trompetist i NTO fra 1899, opprinnelig fra Schlesien: 1909: 20/2.

Möller-Bäch, Fru (—), tysk sanger: 1887: 20/1.

Mohaupt, Ernst (###), slagverker: 1926: 17/5.

Mohr, August Christian [ACM] (1847—1918), sekretær / byråsjef i Statistisk sentralbyrå 1882—1903, kammerherre fra 1886, formann i statens kroningskomite 1906:

Molique, Bernhard (1802—69), tysk fiolinist og komponist, bosatt i England 1849—66:

Moniuszko, Stanislaw (1819—72), polsk komponist:

Monrad, Cally [Ragnhild Caroline] (1879—1950), sanger (mezzosopran), forfatter og skuespiller, teatersjef ved Det Norske Teatret 1942—45: 1900: 21/4, 22/4. 1901: 19/1. 1903: 2—29/12. 1904: 1/16/2, 17/5, 23—31/5. 1905: 14/1, 17/1. 1907: 8—30/10. 1908: 30/4, 8/6, 11—17/6, 25/9, 22/12. 1909: 22/428/5. 1911: 28/823/9, 30/9.

Monsen, Joachim (1846—1931), overrettssakfører i Bergen, formann i styret for Harmonien under Halvorsens engasjement som konsertmester 1885—86, styremedlem også 1897—99:

Morales, Olallo Juan Magnus [OMor] (1874—1957), spanskfødt svensk komponist, dirigent, kritiker og pianist, professor ved Stockholm MK 1911: 1924: 27/11.

Moran-Olden, Fanny (1855—1905), tysk sanger: 1886: 25/11. 1887: 27/10, 6/11, 15/11, 30/11.

Moreno, Segundo Luis (1882—?), ecuadoriansk komponist:

Morgenstierne, Severine Petrine von Munthe af,
f. Tellefsen (1839—1915), sanger og «Kammerherinde»: 1885:
13/8.

Morgenstierne, Bredo von Munthe af (1850—1931), dr. jur., professorved UiO fra 1889, medlem av styret for NT 1891—1921 (formann fra 1911): 1899: 20/3.

Mortensson-Egnund, Ivar (1857—1934), prest og forfatter, Halvorsen skrev sin «Østerdølsmarsch» til tekst av M.:

Mosafinn, Ola Sjursson (1828—1912), spellemann fra Voss:

Moser, Gustav von (1825—1903), tysk forfatter, hovedsakelig av lystspill:

Moszkowski, Moritz (1854—1925), polsk komponist og pianist:

Mottl, Felix (1856—1911), østerriksk-tysk dirigent og komponist, kapellmester i Bayreuth fra 1886: 1896: 26—29/7. 1898: 28/4.

Mowinckel, Johan Ludwig jr. [JLM] (1895—1940), dirigent, komponist, bratsjist og musikkskribent, elev av Halvorsen da han dirigerte «det akademiske orkester» i Kra. under 1. verdenskrig ; studerte deretter dirigering og komposisjon i London og Berlin før han ble kapellmester ved DNS 1922—25 og bratsjist i Harmonien 1926—31: 1922: 8/10. 1925: 23/4. 1928: 9/2, 12/2, 12/2, 11/11. 1929: 17/2. 1930: 19/1, 19/3.

Mozart, Wolfgang Amadeus (1756—91), østerriksk komponist:

Müller, Amalie Borgstrøm

Müller, Jacob Worm (1866—?), journalist, litteratur- og teaterkritiker i Dbl, bror av Ludvig Müller, sønn av forfatteren Amalie Skram:

Müller, Ludvig (1868—1922), sønn av forfatteren Amalie Skram, forretningsmann i Bergen fram til 1896, skuespiller ved CT/NT 1897—1912, teatersjef i Trondhjem 1913—16, også virksom som forfatter og formann i Norsk skuespillerforbund, bror av kritikeren Jacob Worm M., gift med Annie Halvorsens søster Signe Grieg 1895—1910: 1900: 30/1020/11. 1901: 28/218/5, 9/1025/11. 1904: 24/81/12. 1905: 22/1. 1922: 14/5.

Müller, Signe Grieg Grieg

Munch, Andreas (1811—84), forfatter og redaktør:

Munthe, Gerhard (1849—1929), maler, bror av M.M.: 1904: April.

Munthe, Sigrun (1869—1957), gift med Gerhard M. 1886—1919, seinere med Fridtjof Nansen: 1904: April.

Munthe, Margrethe Aabel (1860—1931), folkeskolelærer og forfatter, særlig kjent for sine barnesanger, søster av G.M.:

Munthe-Kaas, Elisabeth [g. Sandvik] (1883—1959), sanger: 1909: 23/1. 1916: 11/3. 1917: 14/3. 1920: 18/1, 19/1, 15/9. 1924: 3/2, 4/2.

Munthe-Kaas, Ruth (###), sanger: 1916: 11/11.

Murdoch, William (###), ### pianist: 1918: 5/10, 30/11.

Musset, Alfred de (1810—57), fransk forfatter, bl.a. av Mariannes Capricer, som Halvorsen skrev musikk til:

Mussorgskij, Modest (1839—81), russisk komponist

Muus, Rudolf Wilhelm (1862—1935), forfatter:

Myhre, Johan (—), mangeårig dirigent for Vålerenga skoles musikkorps:

Myhren, Dagne Groven (f. 1940), filolog og folketonesanger:

Myhren, Magne [MM] (f. 1937), språkforsker og hardingfelespellemann:

Myllarguten (Myllaren) Augundsson

Märtha (1901—54), svensk prinsesse, kronprinsesse av Norge 1929—54, ift med Olav V: 1929: 20/3.

Möller, Dagmar f. Bosse [1. ekteskap gift Sterky] (1866—1956), norskfødt sanger (koloratursopran) og pedagog bosatt i Stockholm, søster av Alma Fahlstrøm og Harriet Bosse: 1887: 1/10.

Møller, Lalla (###), sanger: 1917: 10/11.

Möller, Peder (###), svensk fiolinist: 1918: 28/4.

Møller (—), komponist av en Rigaudon (muligens et pseudonym, kanskje for Halvorsen):

Mørk, Ulrik (1865—1940), musikkritiker i Ørebl 1900—24 og Nat 1927—40 m.m. ; virket ellers som stenografrevisor i Stortinget og overlærer ved Sjømannsskolen i Oslo:

—n—, musikkritiker i Fl:

N.F. (—), signatur for musikkritiker i BAT:

N.S. (—), signatur for musikkritiker i FrN:

Nachez, Tividar (1859—1930), ungarsk fiolinist og komponist:

Nansen, Eva f. Sars (1858—1907), sanger, gift med Fridtjof N., søster av Mally Lammers: 1904: April.

Nansen, Fridtjof (1861—1930), polarforsker og diplomat, gift med Eva N.: 1896: 3/9. 1904: April. 1930: 17/5.

Nardini, Pietro (1722—93), italiensk fiolinist og komponist:

Nedberg, Christian [CN] (f. 1851, død ca. 1929), Maskinist ved Statsbanernes Dampskib i Ådalen, tok seinere (en gang etter 1900) over som bonde på farsgården Nedberg i Nedre Eiker, gift med Johan Halvorsens søster Marie:

Nedberg, Marie Vilhelmine f. Halvorsen [MN] (f. 1854, død etter 1934), Johan Halvorsens søster:

Neergaard, John (1901—64), sanger: 7.5.28

Neovius (Neovi), Saima (1882—?), finsk sanger, elev av bl.a. Nina Grieg: 1912: 24/4.

Nepomuceno, Alberto (1864—1920), brasiliansk komponist og pianist:

Neruda, Franz Xaver (1843—1915), tsjekkisk cellist og komponist, bror av Wilma Hallé:

Neruda, Wilma Hallé

Nessler, Victor E. (1841—90), tysk komponist:

Neuman, Gustava (###), ### sanger: 1878: 27/1.

Neumark, Ignaz [Ignace] (1888—1959), polsk dirigent og pianist, elev av Max Reger og A. Nikisch. Etter å ha gjestedirigert en del i Musikforeningen i Kra. fra 1917 (fast fra 1918), var han 1919—21 dirigent for FSO: 1918: 28/9. 1919: 13/6, 4/10, 5/10. 1920: 25/1, 26/1.

Neupert, Edmund (1842—88), pianist, pedagog og komponist:

Ney, Elli (1882—1968), tysk pianist og pedagog: 1920: 25/1, 26/1.

Nicolai, Otto (1810—49), tysk komponist, mest kjent for sine operaer, framfor alle De lystige koner i Windsor:

Nielsen, Adolf Kristoffer (1890—1960), dirigent og komponist, kapellmester ved Det norske Teatret 1922—56: 1926/27: 26/12 ff.

Nielsen, Carl August (1865—1931), dansk komponist, dirigent og fiolinist: 1918: 28/4. 1919: 20/6, 21/6. 1920: 6—21/5. 1926: 11/10.

Nielsen [Nilsen/Nilssen], Carl Ludvig (f. 1847, d. etter 1906), militærmusiker («Musikfanejunker»), bratsjist i Harmonien fra 1865: 1885: 17/11, 19/11, 6/12. 1886: 3/1, 25/2. 1897: 16/1, 13/3.

Nielsen, Emil (1877—1942), sanger (baryton), pedagog og kordirigent (bl.a. for Den norske Studentersangforening 1919—29), elev av bl.a. Ellen Gulbranson: 1904: 18/9, 24/9. 1905: 13/8, 26/8. 1906: 14/58/6. 1911: 7—30/12. 1912: 2/16/2, 19—23/5, 28/9, 5—14/12. 1916: 12/3.

Nielsen, Gustav Adolf (—), pianist: 1896: 15/12.

Nielsen, Henriette (###), sanger: 1918: 30/12. 1919: 1/126/4.

Nielsen, Oda f. Larssen (1851—1936), dansk visesanger og skuespiller: 1904: 15/5.

Nielsen, Randi (—), bergensk sanger, seinere gift med sorenskriver Olsen: 1886: 12/1.

Nielsen, Thorvald (—), klarinettist: 1898: 19/2.

Nielsen, William (—), dansk (?) komponist:

Nikisch, Arthur (1855—1922), ungarsk-tysk dirigent, kapellmester ved operaen i Leipzig 1878—89, deretter virksom i Boston og Budapest før han fra 1895 til sin død var dirigent for både Gewandhausorkesteret i Leipzig og Berlin filharmoniske orkester: 1886: 22/10, 23/10, 24/10. 1887: 15/11, 30/11. 1921: 2—12/5.

Nilsen, Anthon Bernhard Elias (1855—1936), forretningsmann og politiker (H), forfattet under pseudonymet Elias Kræmmer bl.a. lystspillet Onkel Nabob, med musikk av Halvorsen (1905):
Bedstemors Gut
 :  24/2 1900
Onkel Nabob
 : 

Nilssen, Carl Ludvig Nielsen

Nissen, Erika f. Lie (1845—1903), pianist: 1877: 11/10. 1898: 26/6, 27/6. 1899: 18/3, 20/3, 25/11, 9/12. 1900: 21/4, 22/4. 1901: 19/1, 23/3. 1902: 8/3.

Nissen, Karl (1879—1920), pianist og dirigent, sønn av Erika N., dirigerte Musikforeningens konserter 1913—18: 1900: 20/10. 1901: 23/11. 1902: 26/10. 1903: 4/11. 1904: 22/10. 1906: 2/6. 1908: 30/4, 25/9. 1909: 16/1. 1911: 23/3. 1912: 10/2, 19/10. 1914: 13/1, 1—7/6, 7/6, 31/10. 1916: 29/2, 11/3, 16/11. 1917: 27/3, 28/4. 1918: 30/11. 1919: 8/3, 16/6.

Nissen, Aagot f. Kavli (1882—1978), skuespiller ved NT 1899—1950, gift med Karl Nissen 1907: 1901: 9/1025/11. 1902: 2—29/12. 1903: 1/128/8. 1904: 24/81/12. 1905: 22/1.

Nordahl-Olsen, Johan (1876—1939), journalist og forfatter, redaktør av BAT 1897—1920 og BAb 1925—32:

Nordqvist, Conrad (1840—1920), svensk musiker, Halvorsens lærer i harmonilære ved MK i Sth., organist i Storkyrkan, kapellmester/direktør ved Kgl. Teatern: 1900: 19/12.

Nordraak, Rikard (1840—66), komponist

Norena, Kaja [Andrea Karoline] Eide f. Hansen (1884—1968), sanger (koloratursopran), elev av bl.a. Ellen Gulbranson, tilknyttet NT 1907—19, fikk deretter en stor karriere som operasanger i utlandet, framfor alt ved Den store Opera i Paris fra 1928: 1905: 18/3. 1907: 19/1, 8—30/10, 3/11. 1908: 20/426/8, 29/5, 31/5, 2/6, 3/6, 11—17/6, 17/6, 8/103/11. 1909: 22/416/10. 1910: 12—30/12. 1911: 1/123/8, 6/430/5, 3/58/6 (?). 1913: 3/57/9, 3—6/6. 1914: 1/511/6, 19/83/9, 31/10. 1915: 20/527/8, 31/820/9. 1916: 10/214/9, 13/2, 14—29/12. 1917: 1/124/4, 29—30/12. 1918: 1/11/6, 30/12. 1919: 1/126/4.

Norlind, Tobias [TN] (1879—1947), svensk musikkforsker:

Norman, Ludvig (1831—85), svensk komponist, dirigent og pedagog, gift med Wilma Neruda 1864—69:

Norman, Wilma f. Neruda Hallé

Normann, Axel Otto (1884—1961), journalist og teaterkritiker (bl.a. i Arb 1929—35), sjefsredaktør i VG 1915—22, teatersjef ved NT 1935—41 og 1945—46, Det Nye Teater 1947—62:

Norrie, Anna Pettersson (1860—1957), svensk operette- og visesanger: 1905: 11/53/6.

Novácek, Ottokar Eugen [ON] (1866—1900), ungarsk fiolinist, bratsjist og komponist, elev av Adolf Brodsky, annenfiolinist i Brodsky-kvartetten 1884—85, bratsjist i samme ensemble fra 1888 ; emigrerte til USA 1891, men tilbrakte en del tid sammen med Halvorsen under et besøk i Berlin sommeren 1896.

Nyberg, Hr. (—), svensk fiolinist, medstudent av Halvorsen ved MK i Sth.: 1884: 6/12. 1885: 19/3, 9/5.

Nygaard, William Martin (1865—1952), forlegger (Aschehoug), satt i styret for NT (formann 1922—33):

Nyhus, Sven (f. 1932), musikkforsker, flatfele- og hardingfelespellemann, fiiolinist/bratsjist (bl.a. i FSO 1961—69) og pedagog, statsstipendiat og professor ved NMH:

Nyiregyhazi, Ervin (1903—87), ungarsk-amerikansk pianist og komponist: 1920: 4/1, 5/1.

Nyström, Pia [PN] (—), ###

Oeser, Paul (—), organist, medstudent av Halvorsen ved MK i Leipzig: 1888: 1/2.

Offenbach, Jacques [Jacob] (1819—80), tyskfødt fransk komponist
La belle Hélène («Den skjønne Helene», 1866):
La vie parisienne («Pariserliv», 1866):
La grande-duchesse de Gérolstein («Storhertuginden af Geroldstein»,   1867):
La princesse de Trébizonde («Prinsessen af Trebizonde», 1869):
Les Brigands («Røverne», 1869):
La Fille du tambour-major («Stella», 1879):

Ohlsen, Castora (—), sanger: 1906: 14/58/6. 1908: 29/5, 31/5, 2/6, 3/6.

Ohlson, Märtha (1876—1966), svensk pianist og pedagog: 1904: 19/2.

Ohnet, Georges (1848—1918), fransk forfatter:

Ojanperä, Abraham (1857—1916), finsk sanger og pedagog, ansatt ved HMI 1885—1915: 1890: 13/4. 1891: 19/2, 19/10, 23/11.

Olav V, f. Alexander (1903—91), sønn av Haakon VII og Maud, Norges kronprins 1905—57, konge 1957—91: 1929: 20/3.

Olén, Solveig (—), sanger: 1913: 10/122/4.

Olsdatter, Anne (f. 1767, d. etter 1801), Halvorsens grandtante:

Olsen, Ingebret Haaland

Olsen, Olaus (###), skuespiller, ledet div. omreisende teaterselskaper som bl.a. opptrådte i CFT september / oktober 1882 og 1883 (passim):

Olsen, Ole (1817—1905), musikkhandler, instrumentmaker og militærmusiker, dirigent for Artilleriets musikkorps til 1900:

Olsen, Ole [OO] (1850—1927), komponist, militærmusiker og dirigent: 1898: 29/6, 30/6. 1899: 20/3. 1900: 24/3, 25/3. 1908: 22/12. 1909: 4/12. 1914: 1—7/6, 5/6.

Olsen, Thora Hals Hals-Olsen

Olson, Mary (—), engelsk pianist, elev av Clara Schumann: 1895: 31/3. 1909: 20/2.

Omayi (—), komponist av Nippon (muligens et pseudonym):

Onarheim, Astrid f. Johannessen (QQQ), pianist: 1899: 21/3. 1905: 18/2.

Onsager, Nils Orvar (1874—1953), advokat og forfatter av turistbøker, formann i styret for Filharmoniske selskap 1919—20:

Opsahl, Hilda (—), fra Østerdalen, medstudent av Halvorsen ved MK i Leipzig:

Orning, Dagny Skarseth Skarseth (QQQ)

Osa, Sigbjørn Bernhoft (1910—90), hardingfele-spellemann:

Oselio, Gina [eg. Aas, Ingeborg] [GO] (1858—1937), sanger (sopran), gift med Bjørn Bjørnson 1893—1907: 1899: 3/9. 1900: 7—28/5, 30/5, 1/6. 1901: 16/3, 24/3, 9—31/5, 24/9, 26/9. 1902: 2/1. 1903: 23/418/5, 25—29/5, 19/8, 21/8. 1904: 4—10/5, 9—14/5. 1905: 26/424/5. 1908: 2/12, 6/12. 1917: 30/8. 1927: 9/1.

Ottesen, Dagny (—), sanger: 1897: 14/10, 17/10, 31/10, 5/12. 1898: 10/2.

Packer, W. (—), skotsk fløytist: 1889: 26/3.

Paderewski, Ignacy (1860—1941), polsk pianist og komponist, periodevis også politiker (var Polens statsminister 1919):

Padilla, Lola Artôt de (1881—1933), spansk sanger: 1905: 12/3, 14/10.

Paganini, Niccolo (1782—1840), italiensk fiolinist og komponist:

Pakarinen, Maikki Järnefelt-Palmgren

Palestrina, Giovanni Pierluigi (ca. 1525—94), italiensk komponist:

Palmgren, Maikki Järnefelt-Palmgren

Palmgren, Selim (1878—1951), finsk komponist og pianist:

Papier, Rosa (1858—1932), østerriksk sanger (mezzosopran) og pedagog: 1886: 11/11.

Paradies [Paradisi], Pietro Domenico (1707—91), italiensk komponist:

Parker: Pseudonym for Halvorsen
(
 «Cello», Verk 157):

Parlow, Kathleen (1890—1963), kanadisk fiolinist og pedagog, elev av Leopold Auer i St. Petersburg, reiste på lange konsertturneer i Europa, Nord-Amerika og Det fjerne Østen 1907—29, deretter virksom i USA og Kanada. Uroppførte Halvorsens fiolinkonsert, som var dedisert henne: 1908: 19/1, 19/9, 20/9. 1909: 11/9, 12/9. 1910: 1/10, 2/10. 1915: 2/10.

Pártos, Stephan (1903—20), ungarsk fiolinist («vidunderbarn»): 1918: 21/9, 22/9. 1919: 5/10, 6/10.

Paul, Oscar (1836—98), tysk musikforsker, pianist og pedagog, virksom i Leipzig:

Pauli, Hr. (—), svensk fiolinist, medstudent av Halvorsen ved MK i Sth.: 1884: 22/3. 19.3.85

Paulli, Holger Simon (1810—91), dansk fiolinist, dirigent og komponist, Svendsens forgjenger som kapellmester ved Det Kongelige Theater i Kbh.:

Paulsen, John [JP] (1851—1924), forfatter:

Paulus, Olaf (1859—1912), komponist og organist. Medstudent av Halvorsen ved MK i Leipzig, organist i Stavanger domkirke 1890—1912:

Pellerin, Auguste (1853—1929), fransk forretningsmann m.m., drev margarinfabrikk i Kra. 1876—86, norsk generalkonsul i Paris 1906—26: 1908: 11/4.

Pergolesi, Giovanni Battista (1710—36), italiensk komponist:

Perron, Carl (1858—1928), tysk sanger (bariton), knyttet til Leipzig-operaen 1884—91: 1888: 5/1, 9/2.

Petersen, Johan Nicolaysen (1846—1934), infanterikaptein og forfatter:

Petersen, Margrethe (1869—?), dansk sanger: 1897: 16/10.

Peterson-Berger, Wilhelm (1867—1942), svensk komponist og musikkritiker, først og fremst i DN 1895—1930:

Peterssen, Eilif (1852—1928), maler, satt i styret for NT 1908—27:

Petrella, Enrico (1813—77), italiensk komponist, hovedsakelig av operaer, virksom i Napoli:

Petri, Henri Willem (1856—1914), nederlandsk fiolinist, elev av J. Joachim, konsertmester i Gewandhausorkesteret i Leipzig 1883—89, der han også ledet sin egen strykekvartett, fra 1889 virksom i Dresden: Sept. 1886—mars 1888: Passim.

Pettersen, Ingeborg (1851—1918), norsk sanger, tidvis bosatt i Dundee (Skottland) og California:

Petzold, Hanka  Schjelderup

Pierné, Henri Constant Gabriel (1863—1937), fransk komponist og dirigent:

Planquette, Jean Robert (1848—1903), fransk komponist, hovedsakelig av operetter:

Planté, François (1839—1934), fransk pianist: 1886: 16/12.

Pohlig, Karl (1864—1928), tysk (bøhmisk) pianist og dirigent: 1903: 2/10, 4/10.

Polychron-Hansen, Lilian (d. 1920), sanger (sopran), gift med den svenske sangeren John Finsman: 1917: 10/8 ff.

Pommerenck, Olga Brun

Ponchielli, Amilcare (1834—86), italiensk komponist:

Poppe, Hildegard (1872—?), bergensk musikklærer og pianist: 1899: 4/5, 17/5.

Popper, David (1843—1913), tsjekkisk cellist og komponist:

Poulsen, Olaf Rye (1849—1923), dansk skuespiller: 1917: Ca. 5/4.

Poulsen, Ulla (###), dansk danser: 1929: 1/1 ff.

Puccini, Giacomo (1858—1924), italiensk komponist, først og fremst av operaer:

Pugno, Raoul (1852—1914), fransk pianist

Pålson-Wettergren, Gertrud (1897—?), svensk sanger (mezzo-sopran): 1927: 6/5.

Quilter, Roger (1877—1953), engelsk komponist:

Quinnie, Eleonore (###), sanger, tilknyttet Opera Comique i Kra. 1918—21: 1915: 31/820/9.

Qvamme, Børre (f. 1911), musikkskribent:

Rab (—), komponist av Florentiner-galopp:

Rabaud, Henri Benjamin (1873—1949), fransk komponist, dirigent ved Paris-operaen 1908—18, direktør for Paris MK fra 1920:

Rabe, Carl [CR] (1829—97), tyskfødt musikkhandler/-forlegger, fiolinist, fagottist og pedagog. Kom til Bergen med Schwarzenbacher-kapellet i 1851, fiolinist i Harmonien, konsertmester ved teateret i Bergen 1852—97, etablerte Rabes musikkhandel 1858: 1885: 17/11, 19/11, 26/11, 6/12. 1886: 3/1, 25/2. 1896: 3/9. 1897: 16/1, 13/3.

Rabe, Hjalmar (—), fiolinist og fagottist, sønn av Carl R., spilte 2. fiolin i Harmoniens strykekvartett 1893—94, utvandret deretter til USA og ble konsertmester i Chicago Symphony Orchestra: 1893: 23/11, 26/11, 16/12, 26/12. 1894: 3/3.

Rachmaninov, Sergej (1873—1943), russisk komponist, pianist og dirigent: 1918: 20/4.

Raff, Joachim (1822—82), tysk komponist og pedagog:

Rameau, Jean Philippe (1683—1764), fransk komponist og musikkteoretiker:

Randel, Andreas (1806—64), svensk komponist og fiolinist:

Rappoldi, Laura f. Kahrer (1853—1925), østerriksk pianist, fra 1890 lærer ved MK i Dresden: 1886: 2/10.

Rasmussen, Magnhild (###), sanger: 1918: 5/10, 30/11.

Rasmussen, Rasmus (1862—1932), skuespiller og sanger, ansatt ved DNS 1887—1910, teatersjef ved Det Norske Teatret 1913—15 og Trondhjems nationale Scene 1916—24: 1896: 17/5. 1897: 10/4, 17/5. 1898: 9/5, 17/5. 1899: 17/5.

Rauscher, Lucie (1874—?), tyskfødt fiolinist og dirigent, fra 12-årsalderen konsertmester i sin fars barneorkester ; elev av Halvorsen i Bergen, der hun på 1890-tallet var kapellmester for Rauschers damekapell i S. Askers salong og spilte i Harmoniens orkester: 1895: 10/1, 25/4, 27/4.

Ravel, Maurice (1875—1937), fransk komponist:

Raventos, Juan [JRa] (—), spansk sanger (tenor), gift med Halvorsens datter Nina 1929:

Raventos, Nina Grieg f. Halvorsen [NGH] (1901—58), sanger (debut 1923), elev av Borghild Langaard og Nina Grieg ; Johan Halvorsens yngste datter, gift med den spanske tenorsangeren Juan Raventos i München 1929, seinere bosatt i Barcelona: 1923: 22/10. 1927: 6/3, 30/3, 3/4.

Reckendorf, Alois (1841—?), tysk pianist og komponist, Halvorsens lærer i pianospill ved MK i Leipzig:

Reger, Max (1873—1916), tysk komponist, pianist og dirigent:

Rehberg, Adolf (—), cellist, medstudent av Halvorsen ved Leipzig-konservatoriet: 1886: 11/12. 1887: 23/2.

Rehberg, Willy (1863—1937), sveitsisk pianist: 1886: 19/5. 1887: 29/1, 10/2. 1888: 26/1, 28/1.

Reidarson, Per [Peter] f. Reiersen (1879—1954), komponist, fiolinist i orkesteret ved DNS 1896—99 og NTO 1899—1906, musikkritiker i TT 1913—17, kapellmester for teaterork. i Stavanger 1917—19, deretter musikkritiker i Sd / Arb fram til 1940 og Fritt folk 1940—45: 1914: 5/6.

Reiersen Reidarson

Reimers, Arnaldus (1844—99), skuespiller ved CT 1867—97: 1876: 8/12, 10/12.

Reimers, Cally Monrad Monrad

Reimers, Sofie [SR] (1853—1932), skuespiller, ansatt ved DNS 1879—81 og CT/NT 1881—1931: 1905: 31/1.

Rein, Aslaug (—), Kirsten Flagstads autoriserte biograf:

Reinecke, Carl (1824—1910), tysk komponist, dirigent for Gewandhauskonsertene i Leipzig 1860—95, professor ved Leipzig MK 1860—1902, der han var Halvorsens lærer i «ensemblespill»: Okt. 1886—mars 1888: Passim.

Reisenauer, Alfred (1863—1907), tysk pianist og pedagog, elev av Liszt:

Reiss, Georg (1861—1914), musikkforsker, organist og komponist, musikkritiker i Dbl 1893—96, NMR 1903—06 og VG 1904—14, dessuten sekretær i KUD. Den første i Norge som fikk doktorgrad i musikk.

Reissiger, Friedrich August (1809—83), tysk-norsk komponist og kapellmester:

Reiter, August (—), tyskfødt dirigent, pianist og pedagog, virksom i Aberdeen: 1888: 4/4, 13/11. 1889: 23/1, 6/3, 26/3.

Reynolds, Edie (—), engelsk fiolinist: 1898: 8/7.

Reznicek, Ladislav (f. 1931), tsjekkisk-født historiker bosatt i Norge

Rheinberger, Joseph (1839—1901), tysk komponist og pedagog:
• Pianokvartett i Ess-dur, op. 38: 3.11.90, 19.10.91

Riach, Hr. (—), amatørbratsjist i Aberdeen: 1889: 6/3, 8/3, 15/3.

Ricci, Federico (1809—77), italiensk (napolitansk) komponist, bror av L. R.:

Ricci, Luigi (1805—59), italiensk (napolitansk) komponist, bror av F. R.:

Richter, Alfred (1846—1919), tysk musikkforsker og pedagog, hovedsakelig virksom i Leipzig og Berlin, sønn av E.F.R.:

Richter, Ernst Friedrich (1808—79), tysk musikkforsker, organist og pedagog, særlig kjent for sin harmonilærebok, far til A.R.:

Ricordi, Giulio (1840—1912), italiensk musikkforlegger, komponist under pseudonymet Burgmein:

Riedel, Carl (1827—88), tysk kordirigent og komponist, stiftet og ledet Riedel-Verein i Leipzig:

Riedel, Hermann (—), tysk dirigent: 1903: 2/10.

Riefling, Albert (1868—1946), tyskfødt fagottist, pianist og organist, medstudent av Halvorsen ved MK i Leipzig, fagottist i CTO 1890—99, repetitør og fagottist ved NT/NTO 1899—1935: 1892: 12/11. 1903: 26/9. 1904: 26/12. 1908: 17/6, 13/12, 22/12. 1912: 28/9, 17/11. 1913: 20/9. 1915: 10/10. 1917: 9/12. 1918: 18/2. 1919: 2/2, 12/2. 1922: 22/1.

Riemann, Hugo (1849—1919), tysk musikkteoretiker og pedagog:

Ries, Franz (1846—1932), tysk fiolinist, komponist og musikkforlegger.
Scherzo (fra Suite): 2.4.87

Rietz, Julius (1812—77), tysk cellist, dirigent og komponist:

Rimskij-Korsakov, Nikolai (1844—1908), russisk komponist og pedagog:

Ring, Barbra (1870—1955), forfatter, journalist og litteraturkritiker (i Øbl, Mbl og Nat):

Ring, Gerda (1891—1999), skuespiller og instruktør ved NT 1912—61, datter av Barbra R., gift med Halfdan Christensen 1922:

Ringbom, Nils-Eric (1907—88), finsk fiolinist, komponist, musikkforsker og -kritiker:

Ringdal, Nils Johan (f. 1952), historiker, forfatter av Nationaltheatrets historie 1899—1999:

Ringnes, Inge Rolf (1894—1971), pianist og pedagog: 1925: 13/9, 20/9.

Ripper, Alice (1889—?), østerriksk-ungarsk pianist, fra 1919 bosatt i München: 1913: 25/10.

Ristori, Adelaide (1822—1906), italiensk skuespiller, turnerte i Skandinavia 1879—80: 1880: 30/10, 1/11, 2/11, 4/11, 5/11, 8/11.

Robarth, Ragna (—), sanger: 1882: 27/3. 1883: 2/12.

Robinson, Edith (1867—1940), engelsk fiolinist, medstudent av Halvorsen ved Leipzig-konservatoriet: 1888: 10/2.

Roche (—), fransk ( ? ) komponist:

Rode, Halfdan (1871—1945), sanger (baryton) og skuespiller, fast tilknyttet NT 1908—17: 1901: 28/9. 1902: 7/510/11. 1903: 23/421/8. 1908: 8/103/11, 2—30/12. 1909: 1/113/4, 22/416/10, 6/1130/12. 1910: 12/111/5, 29/527/8, 17/819/9, 6/107/12, 12—30/12. 1911: 1/123/8, 29/1, 6/430/5, 3/523/9, 7—30/12. 1912: 2/114/12, 31/53/10, 20/810/9. 1913: 3/57/9, 3—6/6. 1914: 9/4, 13/4, 1/511/6, 19/83/9, 14—29/12. 1915: 1—21/1, 7/3, 20/527/8, 31/820/9, 6—29/12. 1916: 1/114/9, 20/4, 24/4, 14—29/12. 1917: 1/124/4, 5/4, 9/4, 10—30/8.

Rode, Jacques Pierre (1774—1830), fransk fiolinist og komponist:

Roede, Halfdan Nobel (QQQ), advokat, forretningsmann, pianist, komponist, kinodirektør, kunstsamler og mesen, styremedlem i Filharmoniske selskap 1919—27, fra 1920 formann:

Roede, Nils (QQQ), lege i Kra., en av initiativtakerne til opprettelsen av Filharmoniske selskap 1919:

Röntgen, Abrahamine (Mien) f. des Amorie van der Hoeven (1870—1940), nederlandsk pianist, gift med JR 1897: 1920: 6—28/5.

Röntgen, Engelbert (1886—1958), nederlandsk cellist, sønn av JR: 1912: 24/2.

Röntgen, Julius [JR] (1855—1932), tysk-nederlandsk komponist, pianist, pedagog og dirigent: 1907: 2/3, 6/3, 7/3. 1920: 6—28/5.

Rogeri, Pietro Giacomo (ca. 1675—1735), italiensk fiolinmaker, elev av sin far Giovanni Battista R. (ca. 1650—1730), som hadde vært Stradivaris medelev hos N. Amati i Cremona. P.G.R. var virksom i Cremona og Brescia. (Navnet staves også Rogerius, Ruggerius og Rugerius, men må ikke forveksles med Ruggieri, en annen kjent fiolinbyggerfamilie i Cremona.)

Roggen, Helene (—), sanger: 1894: 3/3.

Rogstad, Anna (1854—1938), lærer, kvinnesaksforkjemper og politiker (Frisindede Venstre), Norges første kvinnelige vararepresentant til Stortinget 1911—12:

Rolfsen, Engebreth Rolf (1768—1812), garver i Holmestrand, gift med Halvorsens farmor i hennes første ekteskap, Rolf R.s far:

Rolfsen, Rolf (—), Halvorsens onkel (eldre halvbror av Bernt H. Halvorsen):

Roloff (—), skotsk pianist: 1889: 8/3.

Roosevelt, Theodore (1858—1919), amerikansk politiker, president i USA 1901—09 ; ble tildelt Nobels fredspris 1906 og besøkte Norge fire år seinere for å holde sitt Nobel-foredrag: 1910: 5/5.

Rosenfeld, Leopold (1850—1909), dansk komponist:

Rosenthal, Moriz (1862—1946), polsk-amerikansk pianist og pedagog:

Rossini, Gioacchino (1792—1868), italiensk komponist:

Rostin, Valentine (###), russisk sanger: 1917: 11/11.

Roth, Alfred (—), pianist: 1904: 7/7. 1905: 10/4.

Roth, Coloman (—), fiolinist, medstudent av Halvorsen i Leipzig: 1886: 26/11. 1887: 4/2.

Rother, Max (—), fiolinist, medstudent av Halvorsen i Leipzig: 1886: 11/12. 1887: 23/2.

Rouget de Lisle, Claude (1760—1836), fransk komponist, tekstforfatter og offiser:

Rubenson, Albert (1826—1901), svensk komponist, Inspektør/direktør for MK i Sth. 1872—1901:

Rubinstein, Anton (1829—94), russisk pianist, komponist og pedagog, direktør for Russlands første MK i St. Petersburg 1862—67 og 1887—91: 1886: 28/10.

Rudolph, Arno (—), hornist, medstudent av Halvorsen ved MK i Leipzig: 1887: 15/3.

Ruffo, J.H.: Et av Halvorsens mange pseudonymer, visstnok brukt i en del tilfeller der musikken var blitt til i en «ruff»:

Ruggieri Rogeri

Rugstad, Gunnar (1921—2000), musikkforsker (Sinding-spesialist), trombonist i Kringkastingsorkesteret 1946—68, redaksjonssjef i musikkavdelingen NRK Fjernsynet 1974—88:

Rugaard, Christian Fredrik (f. 1815, d. før 1900), gift med Helene R., «Roerskarl» i Drammen:

Rugaard, Emilie Marie (1844—?), blomsterhandler på Strømsø i Drammen, Halvorsens kusine:

Rugaard, Fredrik Christian (1848—?), Halvorsens fetter

Rugaard, Hans Lauritz (1852—?), Halvorsens fetter

Rugaard, Helene f. Hansen (1817—1910), Halvorsens tante:

Rugaard, Johan Oscar (1855—?), Halvorsens fetter

Rugaard, Ovidia Wilhelmine (1846—?), Halvorsens kusine

Rummel, Frantz (1853—1901), engelsk pianist av tysk avstamming: 1897: 13/2.

Runeberg, Johan Ludvig (1804—77), finlandssvensk forfatter: [5.2.90]

Rung, Frederik (1854—1914), dansk komponist og dirigent, sønn av Henrik R., annenkapellmester (under J. Svendsen) ved Det kgl. Theater i Kbh. 1884—1911, deretter førstekapellmester til sin død:

Rung, Henrik (1807—71), dansk dirigent og komponist, først og fremst av korverk og scenemusikk (bl.a. 8 operaer):

Rusti, Frida f. Hoeck (1861-1963), tyskfødt maler, gift med O.R.: 1896: 16/5.

Rusti, Olav (1850—1920), maler og tegner, aktiv i Vestmannalaget i Bergen: 1896: 16/5.

Ruud, Edwin (1854—1932), norsk-amerikansk ingeniør og forretningsmann, stifter av Ruuds fond for stemmeundervisning og utdannelse av stemmebegavete norske og svenske kvinner i 1926:

Rängman-Björlin, Elli Alexandra (1882—?), finsk pianist og pedagog: 1913: 19/1.

Rød, Einar (1897—1931), skuespiller og sanger, ansatt ved NT 1918—20 og 1924—31: 1918: 30/12. 1919: 1/126/4.

Rømer, Hr. (###), fiolinist, tilknyttet Askers operetteselskap som konsertmester: 1883: 17/5, 26/5.

Rønneberg, Anton Johan (1902—89), teaterkritiker og dramaturg, tilknyttet NT 1931—76, 1933—34 som teatersjef, forfatter av NTs historikk 1923—49 og 1949—74:

Rørtvedt, Marta Sandal

Sachse, E. (—), komponist av en trombone-concertino:

Safonov, Vassilij Ilitsj (1852—1918), russisk dirigent, pianist og pedagog, virksom i New York 1906—09:

Saint-Saëns, Camille (1835—1921), fransk komponist og organist:

Saleski, Gdal (1888—?), ukrainskfødt musikkforfatter og cellist, virksom i Gewandhaus-orkesteret i Leipzig fram til 1. verdenskrig, i Skandinavia 1915—21 (bl.a. i A. Arvesens kvartett), drog deretter til USA: 1917: 6/5, 7/5, 8/5, 9/5, 11/5, ca. 13/5, 18/11.

Salicath, Theodora (ca. 1875—?) sanger: 1898: 27/9.

Saltzman, Fredrik (1839—1914), finsk professor i kirurgi, satt i styret for HMI 1882—1911, fra 1891 som «ordförande»:

Sand, Gerda Vilskov (1879—?), sanger (sopran): 1912: 2/1 ff., 31/58/6. 1913: 12—30/12. 1914: 1/119/6.

Sandal, Marta (1878—1930), sanger, i 1. ekteskap gift med Henry Bramsen, seinere Rørtvedt: 1901: 23/11.

Sandvig, Anders (1862—1950), tannlege og museumsmann bosatt på Lillehammer fra 1886, la grunnlaget for De Sandvigske Samlinger på Maihaugen:

Sandvig, Anna Georgine f. Uchermann (1869—?), gift med Anders S. 1889:

Sandvik, Elisabeth Munthe-Kaas Munthe-Kaas

Sandvik, Ole Mørk (1875—1976), musikkforsker, teolog og pedagog:

Sante, Wilhelm (—), tysk fiolinist, virksom i Helsingfors orkesterförening 1884—98: 1890: 17/2, 28/4, 13/10, 3/11, 1/12. 1891: 2/2, 16/2, 23/3, 20/4, 29/4, 2/11, 23/11, 6/12. 1892: 8/2, 14/3, 2/5.

Sapelnikov, Vassilij (1868—1941), russisk pianist, debuterte med Tsjaikovskijs b-mollkonsert i Hamburg 1888, professor ved Moskva MK fra 1897, seinere bosatt i Leipzig og München: 1888: 29/1.

Sarasate, Pablo de (1844—1908), spansk fiolinist og komponist: 1887: 1/1. 1888: 23/2.

Sartz, Magna f. Styrmo (1853—?), sanger (mezzosopran), pedagog og kordirigent i Drammen og Kra. (i 2. ekteskap g. Madssen]): 1876: 8/12, 10/12. 1893: 15/6.

Sauer, Emil (1862—1942), tysk pianist, pedagog og komponist:

Sauret, Émile (1852—1920), fransk fiolinist og komponist: 1886: 21/10.

Scalabrini, Paolo (1713—1806), italiensk komponist og kapellmester, virksom i København 1748—81:

Schacinski / Schacinsky Szacinski

Schärnack, Frk. (—), sanger: 1886: ?/5.

Schanche, Berent (1848—1918), skuespiller ved CT/NT 1879—1918: 1904: 24/81/12. 1905: 22/1. 1906: 26—30/12. 1907: 1/130/12. 1908: 1/119/12. 1909: 2/123/3. 1913: 10/122/4.

Schanche, Ingolf Findregaard [IS] (1877—1954), skuespiller og regissør, ansatt ved DNS 1897—99, NT 1905—28 og 1932—42: 1906: 26—30/12. 1907: 1/130/12. 1908: 1/119/12. 1909: 2/123/3.

Scharffenberg[-Ulsaker], Anna (—), sanger: 1897: 13/3, 14/3, 3/4. 1901: 23/3, 8/4.

Schart, Carl (ca. 1810—83), bøhmiskfødt cellist, bratsjist, kontrabassist, fiolinist, dirigent og organist virksom i Bergen fra 1844, bl.a. som dirigent for «Det Philharmoniske Selskab» 1847—48 og leder av «Harmoniens» cellogruppe 1865—74, gav i 1865 ut 8 hardingfeleslåtter som han hadde opptegnet etter Myllarguten 1854:

Scharwenka, Xaver (1850—1924), polsk-tysk pianist, komponist og pedagog:

Schazinskii / Schazinsky Szacinski

Schauseil, Wally (—), sanger: 1887: 24/2, 8/12. 1888: 23/2.

Scheidemantel, Karl (1859—1923), tysk sanger (bariton): 1887: 15/12.

Schelper, Hr. (—), tysk sanger: 1886: 25/11, 9/12, ?/12. 1888: 9/2.

Schenstrøm, Rodolfa Holmboe (1881—?), sanger, pianist og pedagog: 1901: 28/9.

Schibsted-Hansson, Agnethe Hansson

Schiel, August (—), organist, medstudent av Halvorsen ved MK i Leipzig: 1888: 17/2.

Schillings, Max (von) (1868—1933), tysk komponist og dirigent: 1923: 16—25/6.

Schimon-Regan, Anna (1841—1902), østerriksk sanger (sopran) og pedagog: 1886: 2/12.

Schirmer, Hildur (1856—1914), sanger og pedagog: 1887: 15/5. 1892: 4/10. 1893: 29/1.

Schjelderup, Dagny (###—###), sanger: 1919: 7/12, 8/12. 1921: 25/5.

Schjelderup, Elsa f. Schwarz (1874—?), tysk sanger, gift med Gerhard S.: 1901: 27/10. 1911: 18/3, 19/3.

Schjelderup, Gerhard Rosenkrone [GS] (1859—1933), komponist og musikkforfatter, for det meste bosatt i Tyskland, virket i Kra. 1917—21 som musikkritiker i NI, og var i samarbeid med O.M. Sandvik redaktør for Norges Musikhistorie (1921): 1898: 29/6, 30/6. 1901: 27/10. 1911: 18/3, 19/3. (1915: 31/820/9).

Schjelderup, Hanka [Henriette] g. Petzold (1865—1937), pianist og sanger, søster av Gerhard S., virksom bl.a. i Tyskland og Japan: 1885: 20/10. 1901: 27/10.

Schjelderup, Mon [Maria Gustava] (1870—1934), komponist, pianist og pedagog: 1901: 26/10.

Schjelderup-Ebbe, Dag (f. 1926), musikkforsker, professor ved Universitetet i Oslo:

Schjølberg, A. (—), komponist av «Gammel Jegermarsj»:

Schjøtt, Haakon (—), sanger, bror av Ingolf S.: 1897: 13/11.

Schjøtt, Ingolf (1851—1922), bergensk sanger (baryton), kordirigent og organist: 1885: 26/11, 6/12. 1886: 12/1, 11/2, 14/2, 18/3, 23/3. 1887: 11/10. 1893: 14/9, 17/9, 16/12. 1894: 4/1, 9/1, 14/4, 19/4, 16/10, 18/10, 20/10, 21/10. 1895: 10/1, 15/1, 25/4, 27/4. 1896: 18/1, 25/2, 12/3, 21/5, 25/5, 21/6, 6/12. 1898: 19/3, 1/7, 2/7, 6/12. 1899: 22/1, 19/2, 5/3. 1903: 15/6, 17/6. 1907: 9/9.

Schmidt, Edvard (—), klarinettist: 1883: 16/1, 1/2, 18/11.

Schmidt-Köhne (—), sanger: 1888: 9/2.

Schmitt, Henry (—), fiolinist, medstudent av Halvorsen ved MK i Leipzig: 1888: 24/2.

Schmitt-Csányi, Cornelia (—), sanger: 1887: 3/3.

Schou-Asmundsen, Bolly (—), sanger: 1901: 9—31/5, 24/9, 26/9.

Schuecker, Edmund (1860—1911), østerriksk harpist og pedagog virksom i Leipzig 1884—91: 1886: 9/9.

Schmuller, Alexander (1880—1933), russisk fiolinist, dirigent og musikkforfatter, virksom i Tyskland og Nederland: 1920: 7/3, 8/3, 9/5, ?/5.

Schnedler-Petersen, Frederik (1867—1938), dansk fiolinist og dirigent: 1911: 5/3. 1913: 2/11. 1915: 14/11. 1919: 13/6, 16/6, 21/6. 1920: 22/2, 14/11. 1922: 19/11. 1923: 4/2. 1924: 6/1. 1925: 11/1. 1926: 14/3, ?/4, 28/8. 1929: 30/5.

Schnéevoigt, Georg Lennart (1872—1947), finsk dirigent og cellist, var solocellist i Helsingfors filh. ork. 1895—98 og 1899—1903, kapellmester i Riga 1901—09 og 1912—13, dirigent for Kaim-Orchester i München 1904—08, Helsingfors Symfoni-/Stadsorkester 1912—16, Stockholms konsertförenings orkester 1916—24 og FSO 1919—1921 (deretter fast gjestedirigent til 1927), virket seinere i Düsseldorf 1924—26, Los Angeles 1927—28, Riga 1928—32 og deretter i Malmö til sin død: 1918: 28/4. 1919: 6/6, 27/9. 1923: 7/4, 10/11.

Schneider, Marie (—), tysk sanger: 1887: 1/12.

Schnelle, Mia (—), sanger: 1895: 3/12.

Schönthan, Franz von (1849—?), tysk forfatter, hovedsakelig av lystspill, farser o.l.:

Schrammel, brødrene Johann (1850—93) og
Joseph (1852—95), østerrikske fiolinister og komponister, kjent for sine underholdningsensembler i Wien:

Schreiner, A. (—), komponist av Der kleine Trompeter:

Schröder, Alwin (1855—1928), i 1880-årene cellist i Gewandhausorkesteret og Petri-kvartetten samt cellolærer ved MK i Leipzig, fra 1891 hovedsakelig virksom i USA: Sept. 1886—mars 1888: Passim.

Schröder, Carl (1848—1935), tysk cellist, dirigent og pedagog, bror av A.S.:

Schröder-Hanfstaengl, Fru (—), tysk sanger: 1887: 13/1.

Schrøder, Hans (1836—1902), teatersjef ved CT 1879—99:

Schröter, Oskar (—), kontrabassist, medstudent av Halvorsen ved MK i Leipzig: 1888: 17/2.

Schubert, Franz Peter (1797—1828), østerriksk komponist:

Schubert, Franz (1808—78), tysk fiolinist og komponist, virksom i Dresden [ofte kalt François for å unngå forveksling med hans store østerrikske navnebror]:

Schuler, E. (—), komponist av en Koncert-Ouverture:

Schultz, Leo (—), cellist: 1887: 27/10.

Schultzen von Asten, Anna (—), tysk sanger: 1887: 3/2.

Schumann, Clara f. Wieck (1819—96), tysk pianist, komponist og pedagog, gift med Robert S.: 1887: 17/2.

Schumann Heink, Ernestine f. Rössler (1861—1936), østerriksk-amerikansk sanger, en av sin tids mest kjente:

Schumann, Robert (1810—56), tysk komponist og musikkskribent, utgav NZ:

Schuster, Alexander (—), cellist i FSO 1919—24: 1919: 19/11. 1920: 17/1. 1923: 15/4. 1924: 29/5.

Schuster, Victor (1878—?), bøhmisk fiolinist og dirigent, konsertmester i Musikforeningen / Harmonien i Bergen fra 1899, kapellmester ved DNS 1919—20 og 1926—27: 1912: 21/1. 1927: 22/3 ff.

Schwabe, Oswald (—), kontrabassist i Leipzig: 1886: 17/10.

Schwan, Bernhard (—), bratsjist, medstudent av Halvorsen i Leipzig: 1886: 11/12. 1887: 4/2, 23/2.

Schwarz, Hr. (—), tysk sanger: 1886: 25/11.

Schwarz, Joseph (—), tysk fiolinist og bratsjist, virksom i Helsingfors orkesterförening 1884—93: 1889: 21/10, 4/11, 2/12, 9/12. 1890: 17/2, 3/3, 24/3, 28/4, 5/5, 13/10, 3/11, 17/11, 1/12. 1891: 2/2, 16/2, 23/3, 20/4, 29/4, 19/10, 2/11, 23/11, 6/12. 1892: 8/2, 14/3, 11/4, 2/5.

Schytte, Henrik Vissing (1827—1909), dansk cellist og musikkskribent/-kritiker, bror av LTS:

Schytte, Ludvig Theodor (1848—1909), dansk komponist og pianist, bror av HVS: : 1897: 16/10.

Schäffers legat, til beste for unge norske kunstnere og forfattere, opprettet i 1865 ved tollkasserer Henrik Ernst Schäffers (1794—1865) testament:

Schøller, Sigrid Wolf Wolf-Schøller

Schøning, Caroline f. Müller (1857—1949), fiolinist og pedagog, utdannet ved MK i Leipzig, bosatt i Bergen 1889—1900, aktiv som kammermusiker og førstefiolinist i Harmonien, gift med postmester og politiker Jakob M.S. (1856—1934): 1878: 27/1. 1894: 1/11, 24/11. 1895: 9/2, 3/12. 1896: 28/1, 18/2, 12/3. 1897: 16/1, 11/12. 1898: 19/2.

Schøning, Kaare (1884—1960), skipsreder og høyesterettsadvokat, sønn av Caroline S.:
1921:
?/2.

Scott, Cyril (1879—1970), engelsk komponist og musikkskribent:

Scott-Hansen, Lalla (Hansine) Wiborg (1869—1953), sanger, søster av Elisa W.: 1898: 23/10. 1900: 17/3, 30/10—20/11. 1901: 28/4, 18/5, 26/10. 1902: 7/5—10/11. 1904: 25/4—7/5.

Segelcke, Tore f. Løkkeberg (1901—79), skuespiller:

Seidel, Richard (—), bratsjist, medstudent av Halvorsen i Leipzig: 1886: 11/12. 1887: 23/2.

Seidel, Toscha (1899—1962), russisk-amerikansk fiolinist, elev av Leopold Auer, debuterte i Kristiania 1915 og og turnerte i Skandinavia fram til 1918, da han slo seg ned i USA: 1915: 25/9, 26/9. 1916: 7/10, 8/10, 3/11.

Seligmann, Hugo (QQQ), dansk musikkritiker, i Pol : 

Sellenich (—), komponist av Indisk Marsch (muligens et pseudonym):

Selmer, Johan [JSe] (1844—1910), komponist og dirigent: 30.10.10

Sem, Arne van Erpekum (1873—1951), sanger og pedagog, fra 1917 musikkritiker i Tidens Tegn og Afp: 1905: 24/5.

Sergiev, Ivan (—), komponist, formodentlig russisk:

Sgambati, Giovanni (1841—1914), italiensk pianist og komponist: 14.10.00, 21.10.00

Shakespeare, William (1564—1616), engelsk forfatter, Halvorsen skrev musikk til hans skuespill «As you like it», «Trold kan tæmmes», «Macbeth», «Hamlet» og «Kjøpmannen i Venedig»:

Shanks, Andrew (###), ### sanger: 1915: 20/527/8.

Sibelius, Christian [CSi] (1869—1922), finsk psykiater, bror av Jean S., cello-elev ved HMI 1888—90

Sibelius, Jean [Johan Julius Christian] [JSi] (1865—1957), finsk komponist og dirigent: 1919: 18/6, 21/6. 1921: 28/5.

Siewers, Valentin Huitfeldt (1855—1930), jurist (assessor i Kristiania byrett fra 1889) og musikkskribent, musikkritiker i Mbl (signaturen +) fra et godt stykke tilbake på 1800-tallet fram til 1924, musikkfaglig medarbeider i bl.a. Aschehougs Illustreret norsk Konversationsleksikon, som kom ut 1907—13 :

Sigbrit Willums (?—ca. 1531), nederlandsk høker, på begynnelsen av 1500-tallet ølselger på Bryggen i Bergen, mor til kong Kristian IIs elskerinne Dyveke ; var etter datterens død i 1517 kongens mest betrodde finansrådgiver i København før de begge måtte rømme til Nederlandene i 1523:

Siegesmund, Rudolf (1869-1938), tyskfødt oboist i CTO 1890—99, NTO 1899—1919 og FSO 1919—34, underviste ved musikkonservatoriet i Oslo 1922—38: 1909: 20/2.

Siloti, Aleksander (1863—1945), russisk pianist og dirigent, fra 1922 bosatt i USA, elev av Rubinstein, Tsjaikovskij og Liszt: 1886: 2/10, 9/10. 1888: 6/1.

Simon, Anton [Antoine] (1851—1916[?]), fransk-russisk dirigent og komponist:

Simonsen, Agnes Christensen

Simonsen, Melvin (1901—96), komponist, organist, pianist og kordirigent:

Simonsen, Niels Juel (1846—1906), dansk sanger (baryton): 1902: 26/1, 2/2.

Sinding, Augusta f. Smith-Petersen (1858—1936), gift med CS fra 1898, kusine av Harriet Backer og Agathe B. Grøndahl, i 1. ekteskap gift med legen og kammermusikkentusiasten Fredrik Georg Gade (1855—1933), som var sønn av ovennevnte forretningsmann med samme navn: 1904: April. 1906: 14/8.

Sinding, Christian [CS] (1856—1941), komponist: 1887: 24/12. 1888: 18/1, 29/1. 1898: 26/6, 27/6. 1899: 20/3. 1903: 21/11. 1904: April. 1906: 14/8. 1914: 5/6. 1918: 5/1.

Singer, Esther (—), svensk sanger tilknyttet Askers operetteselskap: 1883: 17/5, 26/5.

Singer, Ida Teresia [Embretsen] (1878—1968), svensk-norsk sanger (sopran) og pedagog, elev av G. Oselio: 1908: 20/426/8, 2—30/12. 1909: 1/113/4. 1916: 18/814/9. 1917: ?—30/8.

Sinigaglia, Leone (1868—1944), italiensk komponist:

Sitt, Hans (1850—1922), tysk fiolinist, dirigent, pedagog og komponist, bratsjist i Brodsky-kvartetten 1884—88: April 1886—mars 1888: Passim.

Sivle, Per (1857—1904), forfatter, sterk talsmann for norsk selvstendighet: 1898: 29/7, 30/7.

Sjapira, Vera (###), ### pianist: 1920: 8/2, 9/2.

Sjöberg, Hilda g. Castegreen (—), svensk sanger tilknyttet Askers operetteselskap, debuterte 9/11 1881 med tittelrollen i Lecocqs operabuffa Girofflé-Girofla ved Christiania Tivoli, seinere bl.a. tilknyttet Arenateatern i Stockholm, sang operetteroller på Eldorado i Kra. sesongen 1896—97: 1883: 26/5, 2/12.

Sjöberg, Hjalmar (—), svensk sanger og skuespiller tilknyttet Askers operetteselskap, far til Hilda S.: 1883: 2/12.

Sjögren, Emil (1853—1918), svensk komponist og organist:

Skadowsky, Antonnia (—), Adolf Brodskys niese: 1906: 14/8.

Skarseth [Orning], Dagny f. Ohlsen (1874—1928), sanger (sopran), fast ansatt ved NT 1901—04, deretter aktiv ved Centralteatret og Fahlstrøms Theater: 1901: 28/218/5, 23/3, 9/1025/11. 1902: 22/810/11, 2—29/12. 1903: 1/128/8, 23/421/8, 25—29/5, 13/9, 2—29/12. 1904: 1/16/2, 25/47/5, 4—31/5, 9/5, 11/5, 17/5. 1905: 26/424/5.

Skavlan, Einar Kielland (1882—1954), med visse avbrudd sjefsredakrør i Dbl 1915—54 (teaterkritiker fra 1907), teatersjef ved NT 1928—29, :

Skavlan, Sigvald (1839—1912), prest (ved Vor Frues Kirke i Trondhjem fra 1887) og religiøs dikter, skrev teksten til Halvorsens Kroningskantate:

Smetana, Bedrich (1824—84), tsjekkisk komponist:

Smit, Didrik (—), overrettssakfører i Bergen, medlem av styret for Harmonien 1891—96:

Smith, Christen (1864—1934), norsk konsul i Berlin, bror av Marie Beyer: 1929: 1/6.

Smith, Franck/Fr./G.: Pseudonym for Halvorsen ( Fatum, Prélude, Verk 141):

Soëtens, Robert (###), fransk fiolinist, konsertmester i FSO 1925—27: 1927: 30/4.

Sohlberg, Thorleif (1878—1958), sanger (tenor / baryton) og skuespiller, ansatt ved NT 1906—29: 1906: 26—30/12. 1907: 1/130/12, 26/4, 8—31/5. 1908: 1/119/12, 29/5, 31/5, 2/6, 3/6, 8/103/11, 2—30/12. 1909: 1/113/4, 2/123/3, 22/416/10, 6/1130/12. 1910: 12/111/5, 29/527/8, 17/819/9, 6/107/12, 12—30/12. 1911: 1/123/8, 29/1, 6/430/5, 3/523/9, 7—30/12. 1912: 2/114/12, 31/53/10, 20/810/9. 1913: 3/57/9, 3—6/6, 12—30/12. 1914: 1/119/6, 1/511/6, 3/5, 17/5, 5/6, 19/83/9, 3/10, 14—29/12. 1915: 1—21/1, 21/2, 20/527/8, 6—29/12. 1916: 1/114/9, 14—29/12. 1917: 1/124/4, 17/5, 10—30/8. 1918: 30/11, 30/12. 1919: 1/126/4, 23/55/6, 7/12, 8/12. 1921: 17/5. 1922: 17/5. 1923: 17/5.

Solari, Hr. (###), italiensk dirigent: 1898: 27/55/6.

Solberg, Ernst (1855—1929), komponist, skribent og fiolinist (ansatt i CTO/NTO til 1928): 1916: 19/10. 1918: 26/11.

Solheim, Karsten (1869—1953), organist i Bergen 1895—1936, musikkritiker i BAb 1900—42, dessuten virksom som pedagog og komponist: 1896: 6/4. 1897: 5/12. 1899: 22/1, 19/2, 5/3. 1912: 21/1.

Sommerfelt, Waldemar (1885—1919), komponist, pianist og pedagog, virksom i London fra 1909:

Sontum, Helene (—), pianist i Bergen: 1887: 11/10, 13/10, 16/10.

Soot, Eyolf (1858—1928), maler:

Soot, Sofie (###), pianist: 1878: 27/1.

Sousa, John Philip (1854—1932), amerikansk komponist, militærmusiker og dirigent:

Sperati, Angelo Paolo Johannes (1869—?), fiolinist, sønn av PS: 1885: 1/4.

Sperati, Carlo Alberto (1860—1945), pianist, organist, dirigent og prest, sønn av PS, fra 1884 virksom i USA, «musical director» ved Luther College i Decorah (Iowa) 1905—45:

Sperati, Lulli Jordan

Sperati, Octavia f. Svendsen (1847—1918), skuespiller ved DNS 1876—1918 (svigerdatter av Paolo S.): 1896: 17/5.

Sperati, Paolo [PS] (1821—84), italiensk-norsk dirigent, pianist, organist og komponist, kapellmester ved CT 1850—66, de forskjellige teaterselskapene i Møllergata 1852—82 og Chra. Tivoli 1882—84, dirigent for 2. brigades musikkorps 1854—82: 1879—82: Passim

Spies, Hermine (1857—93), tysk sanger (alt): 1886: 9/12. 1887: 24/2. 1888: 19/1, 26/1.

Spohr, Gustav (ca. 1860—?), 1. hornist i NTO: 1899: 1/10, 8/10. 1901: 22/9.

Spohr, Ludwig [Louis] (1784—1859), tysk fiolinist og komponist:

Stang, Erika [ES] (1861—98), komponist), pianist og pedagog

Stang, Therese (—), pianist: 1903: 7/2.

Stassevitsj, Paul (1894—###), russisk fiolinist, dirigent og pianist, elev av L. Auer, bosatt i USA fra 1921, gift med J.M. Sømme: 1917: 20/10.

Staub, Gottfried (—), pianist, medstudent av Halvorsen ved MK i Leipzig: 1888: 24/2.

Staudigl, Joseph d.y. (1850—1916), østerriksk sanger (bariton): 1887: 24/11.

Stavland, Hanna de Vries (f. 1943), nederlandsk-norsk musikkforsker, bibliotekar og pedagog:

Steen, Gunnar (###), sanger, elev av Ida Basilier-Magelssen: 1915: 6—29/12. 1916: 1/19/3.

Steen, Harald (1886—1941), sanger og skuespiller, tilknyttet NT 1902—31, til å begynne med som korist / statist, gift med Signe H.S. 1907—23: 1906: 14/58/6, 26—30/12. 1907: 1/130/12, 8—31/5. 1908: 1—5/1, 29/5, 31/5, 2/6, 3/6. 1918: 26/5, høsten.

Steen, Signe Heide (1881—1959), skuespiller og sanger (sopran), søster av Harald H., tilknyttet NT 1900—27, til å begynne med som korist / statist, gift med H.S. 1907—23: 1906: 26—30/12. 1907: 1/130/12, 8—31/5. 1908: 1—5/1. 1913: 10/122/4 og 3/57/9. 1914: 19/83/9. 1915: 6—29/12. 1916: 1/114/9, 14—29/12. 1917: 1/124/4.

Steenberg, Johannes (virksom rundt 1800), spellemann og komponist fra Romedal, mest kjent for sin «Menuetto», som første gang ble utgitt i et arr. for piano av J.R. Lindeman 1861:

Steinbach-Jahns, Fru (—), sanger i Leipzig: 1886: 9/9, 9/10. 1887: 24/11.

Stenfeldt, Fredrik (—), svensk sanger tilknyttet Askers operetteselskap: 1883: 16/1, 17/5, 26/5.

Stenhammar, Wilhelm (1871—1927), svensk komponist, dirigent og pianist: 1919: 16/6, 18/6, 20/6, 21/6. 1926: 6/2.

Sterky, Dagmar Möller

Stern, Margarete f. Herr (1857—99), tysk pianist: 1887: 10/11.

Stilloff, Anders f. Nystuen [AS] (1866—1941), forfatter, redaktør av Mav 1902—15, deretter teaterkritiker i Sd og Afp: 1.4.09 ff.

Stockmarr, Johanne (1869—1944), dansk pianist og pedagog: 1905: 8/11, 11/11. 1907: 6/4. 1914: 7/2. 1922: 19/11.

Stolz, Robert Elisabeth (1880—1975), østerriksk komponist og kapellmester, mest kjent for operetter, revy-/kabaretsanger og filmmusikk:

Storch, E. (—), komponist av en kontrabasskonsert:

Storm, Katinka (###), sanger, tilknyttet operaen i Stuttgart inntil 1917, deretter virksom i Norge, bl.a. ved Opéra Comique, før hun emigrerte til England: 1917: 10—28/8. 1918: 1/4, 7/4.

Storm, Nanne (1873—1953), pianist og pedagog, elev av bl.a. A.B. Grøndahl og F. Busoni: 1900: 17/3. 1905: 12/3. 1911: 4/2.

Storm, Theodor (1817—88), tysk forfatter:

Stormoen, Alfhild f. Larsen (1883—1974), skuespiller, ansatt ved NT 1908—50, gift med H.S.: 1913: 10/122/4.

Stormoen, Harald (1872—1937), skuespiller, ansatt ved NT 1899—18, 1921—28 og 1935—37, gift med A.S.: 1908: 20/426/8. 1918: 17/5. 1929: 6/6.

Strandberg, Frk. (—), pianist, medstudent av Halvorsen ved MK i Sth.: 1884: 22/11.

Strauß, Eduard (1835—1916), østerriksk komponist og kapellmester, sønn av nedenstående:

Strauß, Johann d.e. (1804—49), østerriksk komponist og kapellmester, far til nedenstående:

Strauß, Johann d.y. (1825—99), østerriksk komponist og kapellmester, sønn av ovenstående:

Strauss, Richard (1864—1949), tysk komponist og dirigent: 1903: 3/10. 1929: 3/6, 6/6, 9/6.

Strindberg, August (1849—1912), svensk forfatter:

Struve, Carl (1887—1974), sanger (tenor) og skuespiller, ansatt ved NT bl.a. 1908—19: 1908: 1/1019/12, 8/103/11, 22/12. 1909: 2/123/3, 21/3, 13/916/10, 6/1130/12. 1910: 12/111/5, 29/527/8, 17/819/9, 12—30/12. 1911: 1/123/8, 6/430/5, 3/523/9. 1912: 20/810/9, 26/93/10. 1913: 10/122/4 og 3/57/9, 3—6/6. 1914: 1/511/6, 19/83/9, 3/10, 14—29/12. 1915: 1—21/1, 20/527/8, 31/820/9, 19/9. 1916: 10/214/9, 14—29/12. 1917: 1/124/4, 5/4, 9/4, 29—30/12. 1918: 1/11/6, 30/12. 1919: 1/126/4, 23/55/6.

Styrmo, Magna Sartz

Ståhlberg, Fru (—), gift med Kaarlo S., som var Finlands president 1919—25: 1921: 26/5.

Suchow, Christian (1831—98), blind fiolinist, hardingfelespiller, komponist og folkemusikksamler, opprinnelig fra Luster i Sogn, elev av bl.a. Ole Bull og Haavard Gibøen, gav konserter i hele Skandinavia, reiste siden til Amerika:

Sudessi (—), komponist:

Sudraka [Cudraka] (levde antakelig på 300-tallet), indisk forfatter, etter legenden også konge, som skrev skuespillet Mricchakatika («Leketøysvognen») om brahmanen Charudattas kjærlighet til hetæren Vasantasena.

Sundell, August F. (1843—1924), professor i fysikk ved Universitetet i Helsingfors 1878—1904, satt i styret for HMI 1886—1912, i 1911 som «ordförande»:

Sundene, Alfhild (###), sanger: 1918: 17/2.

Sundt, Christian Gerhard Ameln (1816—1901), forretningsmann, skipsreder, legatstifter og lokalpolitiker i Bergen:

Suppé, Franz von (1819—95), italiensk-østerriksk komponist og kapellmester:

Svedbom, Vilhelm (1843—1904), svensk komponist, lærer ved MK i Stockholm, der han var direktør 1901—04:

Svendsen, Elise Henrikke g. Waegener (1856—?), sanger (mezzosopran), studerte i Paris på begynnelsen av 1890-tallet og debuterte i Kristiania 12/11 1892, datter av GSv, halvsøster av JSv, hemmelig forlovet med JH ca. 1883—86, fra 1894 gift med John Waegener og bosatt i Köln: 1892: 12/11.

Svendsen, Gulbrand [GSv] (1817—1900), militærmusiker, fiolinist og pedagog, bratsjist i Musikforeningen, far til Elise og Johan S.: [17.6.82]

Svendsen, Johan Severin [JSv] (1840—1911), komponist, fiolinist og dirigent: 1883: 17/3. 1898: 26/6, 27/6, 29/6, 30/6, 1/7, 2/7. 1899: 11/11, 12/11. 1900: 4/8, 30/9. 1902: 29/9. 1907: 23/11, 24/11. 1911: 14/6, 20/6, 23/6, 30/9, 1/10. 1930: 30/9, 5/10.

Svendsen, Juliette Vilhelmine f. Haase (1866—1952), dansk ballettdanser, gift med Johan Svendsen 1901: 1911: 20/6.

Svendsen, Oluf (###), ### fløytist: 1878: 19/9.

Svensen, Severin (1871—1950), fiolinist, dirigent, organist, pedagog og komponist. 1. bratsjist i NTO 1899—1907, deretter virksom i Fredrikstad: 1899: 24/11, 9/12. 1900: 24/11. 1905: 14/1, 17/1. 1906: 25/1. 1907: 7/3.

Svenssen, Harald (1880—?), slagverker og noteskriver for NTO, fra 1919 i FSO, der han også virket som notebibliotekar:

Sverénus, Magda (1884—1949), pianist og pedagog, gift med O.S.: 1917: 1/12.

Sverénus, Olaf (1883—1951), sanger og pedagog, gift med M.S.: 1917: 1/12.

Sverre, Anna Fossum

Swert, Jules de (1843—91), belgisk cellist og komponist:

Synnestvedt, Magnus (—), fransk-norsk forfatter

Szacinski, Ludwik (1844-1894), polskfødt fotograf, virksom i Kra. fra 1865:

Sæverud, Harald (1897—1992), komponist:

Söderblom, Ulf (f. 1930), finsk dirigent:

Söderman, August (1832—76), svensk komponist og dirigent/kapellmester:

Sømme, Johanne Margrethe (1892—1932), pianist og pedagog, fra 1921 bosatt i USA, gift med P. Stassevitsj: 1917: 20/10. 1918: 20/10. 1919: 21/1.

Sørby, Olaf (1867—1947), kritiker i NMR fram til 1906, direktør for Warmuth fra 1902, deretter i NMF til 1927):

Talén, Bjørn (1890—1945), sanger (tenor): 1914: 14—29/12. 1915: 1—21/1, 6—29/12. 1916: 1—18/1. 1918: Høsten. 1919: 30/3.

Tanejev, Aleksander (1850—1918), russisk komponist:

Tanglova, Lola [Alouisa Victoria] (1877—1961), tsjekkisk-født pianist, bosatt i Norge fra 1914: 1917: 14/3.

Tawaststjerna, Erik (1916—93), finsk musikkforsker og pianist:

Tänzler, Margarethe (—), tysk sanger, medstudent av Halvorsen ved MK i Leipzig: 1887: 15/12, 16/12.

Teilman, Christian (1845—1909), komponist, pianist, organist og pedagog:

Terry, Ellen (1848—1928), engelsk skuespiller, særlig kjent som Shakespeare-tolker, ledet sammen med sin mann Henry Irving Lyceum Theatre i London 1879—1902: 1898: 7/4.

Thaulow, Christian (1891—?), fiolinist og dirigent, spilte i FSO 1919—20, kapellmester ved DNS 1920—22: 1914: 15/8, 23/8. 1919: 1/11. 1921: 23/10. 1922: 28/1 ff., 17/5.

Thaulow, Frits (1847—1906), maler og amatør-cellist:

Thaulow, Heinrich Arnold (1808—94), lege og balneolog, grunnla Sandefjord bad 1837 og Modum bad 1857:

Thibaud, Jacques (1880—1953), fransk fiolinist og pedagog: 1915: Våren.

Thieriot, Ferdinand (1838—1919), tysk komponist og pedagog: 1888: 19/1.

Thingstad, Arne N. (1797—1877), organist i Åmot i Østerdalen, reddet mange gamle hallinger og springdanser fra glemselen gjennom nedtegnelser som L.M. Lindeman publiserte i sine «Fjeldmelodier»:

Thomas, Adolf (—), solocellist i NT og Gustav Langes kvartett 1900—02: 1900: 24/11. 1901: 13/10.

Thomas, Ambroise (1811—96), fransk komponist:
Mignon (opera):

Thomas, John (1826—1913), walisisk harpist, pedagog og komponist:

Thomassen, Gustav [GT] (1862—1929), skuespiller, sceneinstruktør og teatersjef, ansatt ved DNS 1881—1905 (sjef 1900—05), virket deretter ved NT til sin død: 1908: 20/426/8. 1913: 10/122/4. 1921: 7/2.

Thomé, Francis (1850—1909), fransk komponist:

Thommessen, Olav Anton [OAT] (1851—1942), redaktør av VG 1878—1910, deretter TT 1910—17: 1918: 26/5. 1925: 13/9, 20/9.

Thomsen, Borghild Gundersen

Thomsen, Henrich (1858—?), lege, aktivt medlem i Studentersangforeningen, der han var formann 1902—06, 1908—12 og 1919—20:

Thomsen, Mathilde (###—###), dansk sanger: 1896: 18/10.

Thomson, Césare (1856—1931) , belgisk fiolinist og pedagog, professor ved MK i Liège 1882—97, deretter virksom i Brussel, Paris, New York etc.:

Thrane, Waldemar (1790—1828), komponist og fiolinist

Thue, Hildur Fjord (1870—1936), norsk sanger, bosatt i Shanghai 1907—17: 1904: 11/12.

Thümer (—), komponist:

Tibbs, musikkritiker i B—A, Aberdeen:

Tidemand, Adolph (1814—76), maler:

Tischendorf, Gabriel (1842—1932), komponist, organist og pedagog, virksom i Bergen:

Tivander, Knut (—), svensk skuespiller, operettesanger og leder av div. teaterselskaper, etter en storstilt ombygging av det gamle Klingenberg åpnet han i 1877 Christiania Tivoli, som han ledet til 1880 og 1882—83: 1879: 26/5. 1881: 30/111/2, 13/29/3, 11/3, 13—15/3, 17—25/3, 27—29/3, 31/32/4.

Tjoflaat, Nils (1865—98), hardingfele-spellemann fra Utne i Hardanger:

Tofft, Alfred (1865—1931), dansk komponist og pedagog:

Toft, Østen (1874?—), militærmusiker (baryton-spiller), komponist og arrangør:

Toller (—), komponist av Gustav-Adolph-Marsch:

Tolnæs, Gunnar (1879—1940), skuespiller ved Fahlstrøms teater 1906—08 og NT 1908—16, deretter hovedsakelig virksom i filmer: 1910: 12—30/12. 1911: 1/123/8. 1913: 10/122/4.

Torjussen, Trygve (1885—1977), komponist og pedagog, musikkritiker i Musbl 1913—15, deretter i div. aviser:

Torsteinson, Sigmund f. Torstenssen (1905—87), skribent, intendant på Troldhaugen 1955—77:

Trautermann, Hr. (—), tysk sanger: 1886: 9/12. 1887: 15/12.

Trebelli, Zelia f. Gilbert (1838—92), fransk sanger og skuespiller: 1877: 10/9.

Tschernikow: Pseudonym for Halvorsen
(
 Prélude, Verk 148):

Tschernowsky: Pseudonym for Halvorsen
(
 Sorte Svaner, Verk 136):

Tschetschulin, Agnes (1859—?), finsk fiolinist og komponist, elev av J. Joachim i Berlin: 1891: 19/2.

Tsjaikovskij, Peter (1840—93), russisk komponist: 1888: 5/1, 29/1.

Tsjerepnin, Nikolai (1873—1945), russisk komponist og pedagog, bosatt i Paris fra 1921:

Tua, Teresina [Maria Felicità] (1866—1956), italiensk fiolinist:

Turlet (—), fransk ( ? ) komponist:

Tveitt, (Nils) Geirr (1908—81), komponist:

Törner (—), «Overfyrværker» i Sth.: 1879: 26—30/12. 1880: 1—12/1.

Ulfrstad, Marius Moaritz f. Ulvestad (1890—1968), komponist, organist og pedagog, repetitør m.m. ved Opéra Comique 1918, musikkritiker i Sd 1920—22, Mp 1922—40 og Afp 1945—47, Statens kunstnerlønn fra 1936:

Unkenstein, Hr. (—), bratsjist i Petri-kvartetten i Leipzig: Sept. 1886—mars 1888: Passim.

Urdahl, Hetty [Henriette Sofie] (1884?—), sanger: 1906: 14/58/6.

Urlus, Jacques (1867—1935), nederlandsk sanger (tenor): 1920: 17/5.

Ursin, Kristofer (1869—?), sanger, organist i Skien kirke: 1900: 7—28/5.

Ursin, Martin (1842—1916), pianist, dirigent og pedagog: 1892: 21/10.

Utne, Brita (1847—1941), hotellinnehaver i Lofthus i Hardanger:

— v — (kritikersignatur) Vetlesen

Valentin, Karl F. (1853—1918), svensk musikkforsker og komponist, kritiker i SvD :  1892: 19/11.

Vanzo, Vittorio (1862—1945), italiensk pianist, komponist, sangpedagog og kapellmester (ved La Scala-operaen i Milano), gift med Anna Kribel—V.: 1897: 7/9, 9/9, 11/9.

Varney, Louis (1844—1908), fransk komponist, særlig kjent for sine operetter:

Vedéne, Eyvind (1880—1953), sanger, regissør ved NT 1923—50: 1901: 14/4.

Vellesen, Velle (1871—1959), organist: 1901: 28/9.

Verdi, Giuseppe (1813—1901), italiensk komponist:

Vermehren, Frk. von (—), sanger: 1887: 10/2.

Vert, Narcisco (1845—1905): Impresario i London:

Verzjbilovitsj, Aleksander Valerianovitsj (1849—1911), russisk cellist, elev av Karl J. Davidov, professor ved MK i St. Petersburg 1882—85 og 1887—1911:

Vestby, Martha (1880—1958), sanger og pedagog: 1922: 26/2, 27/2.

Vetlesen, Emil August (1850—?), adjunkt i Bergen, i en årrekke musikk-kritiker i BAb, satt 1886—91 i styret for Harmonien:

Victoria (1819—1901), britisk dronning m.m. 1837—1901: 1898: 16/7.

Victorin, H. (QQQ), musikkritiker i NDA:

Vieuxtemps, Henri (1820—81), belgisk fiolinist og komponist:
• Fiolinkonsert i a-moll: 2.5.92, 17.9.92, 25.9.92, 4.10.92, 10.1.95

Vigna, Arturo (1863—?), italiensk dirigent: 1903: 4/10.

Vinogradskij, Aleksander (1854—1912), russisk dirigent: 1903: 4/10.

Viotti, Giovanni Battista (1755—1824), italiensk fiolinist og komponist:

Visdal, Jo (1861—1923), billedhogger:

Vislie, Vetle (1858—1933), forfatter, pedagog og journalist:

Vladimirov, Hr. (—), russisk dirigent: 1903: 4/10.

Vogt, David (1883—?) og Gina (—), vennepar av Halvorsen i Kristiansand: 1919: Sommeren. 1920: Sommeren. 1921: Sommeren. 1922: Sommeren. 1924: Sommeren.

Vogt, Nils [NV] (1859—1927), redaktør av Mbl 1894—1913, deretter teater- og litteraturanmelder:

Voldsdal, Julius (1869—?), militærmusiker i Bergen: 1913: 2/3.

Volkmann, Robert (1815—83), tysk komponist, pianist og pedagog, fra 1875 virksom i Budapest:

Vollstedt (—), komponist av valsen Under Capris blaa Himmel (muligens pseudonym):

Voss, Johanne f. Paulsen (1868—1946), skuespiller, bl.a. ansatt ved DNS 1886—95 og NT 1899—1937, gift med O.V.: 1911: 16—31/12. 1912: 1—28/1. 1919: 30/3.

Voss, Olav (1864—1912), skuespiller (og sanger), bl.a. ansatt ved DNS 1886—95 og NT 1899—1912: 1902: 7/510/11, 2—29/12. 1903: 1/128/8, 23/421/8. 1904: 25/47/5, 4—31/5, 24/81/12. 1905: 22/1, 11/53/6. 1907: 8—31/5. 1908: 8/103/11, 2—30/12. 1909: 1/113/4.

Voss, Thorolf [TV] (1877—1943), komponist og dirigent, kapellmester ved Centralteatret 1907—29: 1927: 6/5. 1929: 21/626/8.

Vaage, Ragna Foss Foss

Waegener, Elise Svendsen

Wagner, Cosima f. Liszt (1837—1930), i sitt andre ekteskap gift med Richard W., ledet Festspillene i Bayreuth 1886—1907:

Wagner, Elsa Soot (1879—1915), tysk fiolinist, delvis av norsk avstamming, elev av bl.a. E. Ysaÿe og J. Joachim, bosatt i Norge fra 1908: 1905: 15/3, 19/3. 1906: 27/9, 29/9. 1907: 19/10, 20/10. 1911: 18/3, 19/3, 23/3. 1914: 13/1.

Wagner, Joseph Franz (1856—1908), østerriksk komponist og militærmusiker:

Wagner, Richard (1813—83), tysk komponist, dirigent, forfatter og kunstfilosof:

Wagner, Siegfried (1869—1930), tysk komponist og dirigent, sønn av Richard og Cosima W., leder av Bayreuth-festspillene fra 1908 til sin død:

Wald, Hr. (—), organist, medstudent av Halvorsen ved MK i Leipzig: 1888: 24/2.

Waldteufel, Charles Emile (1837—1915), fransk komponist:

Wall, Annie [AnW] (—), svensk forfatter og journalist:

Wallace, William Vincent (1812—65), irsk komponist:

Walle-Hansen, Dagmar (1871—1954), pianist og pedagog, elev av bl.a. Agathe Backer Grøndahl: 1914: 12/6. 1917: 22/9. 1927: 9/1.

Wallendahl, August (1864—?), jernhandler i Bergen, JHs reisefølge hjem fra London 1898:

Wang, Jens Waldemar (1859—1926), maler, ansatt som teatermaler ved CT/NT 1890—1918: 1918: Høsten.

Warming, E.J. (—), dansk skuespiller:

Warmuth, Carl d.e. (1811—92), tyskfødt musiker og forretningsmann, kom til Norge som hornist i orkesteret Harzverein i 1840, grunnla 1843 Warmuths Musikhandel i Kra., som snart ble Norges fremste, etterhvert også med eget musikkforlag:

Warmuth, Carl d.y. (1844—95), sønn av Carl W. d.e., fra 1874 medeier og drivende kraft i farens musikkhandel og musikkforlag, som han også utvidet med leiebibliotek og konsertbyrå, utgiver av NMT 1880—92:

Warnot, Elly (—), sanger: 1887: 27/1.

Wasenius, Karl Fredrik (1850—1920), finsk musikk-kritiker i Hbl under signaturen «Bis», fiolinist i L. Borgströms strykekvartett i 1870-åra, fiolinist/bratsjist i HMIs strykekvartett 1882—90, musikkhandler/-forlegger 1888—1920: 1889: 21/10, 4/11, 2/12, 9/12. 1890: 3/3, 24/3, 5/5.

Waskowska, Teresa (f. 1945), polsk musikkforsker, fra 1970 bosatt i Danmark:

Weber, Carl Maria von (1786—1826), tysk komponist, pianist og kapellmester:

Webster (—), amerikansk ( ? ) komponist innen den lettere sjangeren:

Wedel-Jarlsberg, Fredrik (Fritz) (1855—1942), diplomat, norsk sendemann («minister») i Paris 1906-30: 1908: 10/4.

Wedel-Jarlsberg, Fru (—), gift med F.W.-J.: 1908: 10/4.

Wefing, Heinrich (—), tysk pianist, lærer ved HMI 1884—91: 1889: 21/10, 22/11, 2/12, 9/12. 1890: 27/1, 5/2, 24/3, 13/4, 12/11. 1891: 16/2, 16/11.

Wegelius, Martin [MW] (1846—1906), finsk pedagog, musikkforsker og komponist, direktør og teorilærer ved HMI 1882—1906:

Weidenbach, Hr. (—), pianist: 1888: 18/2.

Weingartner, Felix von (1863—1942), østerriksk dirigent og komponist: 1896: 2/10. 1902: 3/10.

Weisse, Kristine (?—1915), sanger: 1901: 23/2. 1904: 16/4. 1905: 18/2.

Welhaven, Joachim Heiberg (###—###), skuespiller: 1876: 2/2.

Welmer, August (###—###), sanger: 1916: 14—29/12. 1917: 1/124/4.

Wenckebach, Mathilde (—), sanger: 1899: 19/2, 5/3.

Wendel (—), dansk fiolinist og/eller bratsjist:

Wendel, Ernst (1876—1938), tysk fiolinist, dirigent og komponist, elev av J. Joachim, dirigent for Philharmonisches Gesellschaft i Bremen 1909—35:

Wendling, Karl (1857—1918), tysk pianist og pedagog virksom i Leipzig fra 1884: 1887: 1/12.

Werenskiold, Erik (1855—1938), maler: 1904: April.

Werenskiold, Sofie (1849—1926), maler, gift med Erik W.: 1904: April.

Wergeland, Henrik (1808—45), forfatter

Werligh, Adelina Hagerup

Wettergreen, Ragna f. Olsen [brukte først kunstnernavnet Rynning, ble seinere gift Schancke] (1866—1958), skuespiller ved CT 1886—99, NT 1899—1905 og 1909—34, Fahlstrøms Theater 1905—09:

Weyler (—), komponist av La Toulonaise:

Wiberg, Stub (1875—1929), skuespiller, ansatt ved NT fra 1903 til sin død: 1898: 17/5. 1904: 24/81/12. 1905: 22/1.

Wiborg, Elisa (1862—1938), sanger (sopran), virket hovedsakelig ved tyske operascener, søster av Lalla W. Scott-Hansen: 1900: 30/10—20/11, 18/11.

Wiborg, Lalla Scott-Hansen

Wichström, QQQ (—), svensk sanger tilknyttet Askers operetteselskap:

Widgren-Norrby, Jenny (—), svensk sanger tilknyttet Askers operetteselskap: 1883: 16/1, 17/5, 18/11, 24/11.

Wiehe, Wilhelm (1826—84) dansk skuespiller, ansatt ved CT 1851—60, deretter ved forskjellige danske scener til 1879: 17.6.82

Wieniawski, Henryk (1835—80), polsk fiolinist og komponist
• Mazurka (ikke angitt hvilken): 16.4.87

Wiers-Jenssen, Hans [HWJ] (1866—1925), skuespiller, sceneinstruktør, forfatter og teaterhistoriker, virket en periode også som operasanger ved DNS: 1899: 20/3.

Wiese, Camilla (1845—1938), norsk sanger (mezzosopran) av indonesisk avstamming: 1883: 17/3. 1895: 7/2.

Wiig, Fru (—), «sangamatrice»: 1899: 25/2.

Wiklund, Adolf (1879—1950), svensk komponist, dirigent og pianist: 26.12.24

Wildenvey, Herman f. Portaas (1886—1959), forfatter, Halvorsen har tonesatt hans dikt «Dobbeltportræt» for mannskor:

Wilhelmi, Emilius (###), ### skuespiller: 1877: 14/10, 17/10, 19/10, 21/10, 24/10, 26/10, 28/10, 30/10, 4/11, 5/11, 8/11.

Wilhelmj, August (1845—1908), tysk fiolinist og komponist, elev av F. David:

Wille, Georg (1869—1958), tysk cellist, medstudent av Halvorsen i Leipzig: 1887: 4/2.

Willums, Sigbrit Sigbrit

Winderen, Berit Cleve

Winderstein, Hans Wilhelm Gustav (1856—1925), tysk dirigent, grunnla i 1896 Leipziger filharm. Orkester, som han ledet til 1919, bl.a. på flere store skandinaviske turneer like etter århundreskiftet: 1900: 5/4, 11/4, 16/4, 22/4. 1902: ?/3, 10/3, 13/3, 23/3, 25/3, ?/4, 21/4. 1903: 31/3, 30/9.

Winding, August (1835—99), dansk komponist, pianist og pedagog:

Winge, Anna Jacobine (1860—1921), sangpedagog og forfatter, bl.a. av librettoen til Haarklous opera Marisagnet: (1891: 5/9.)

Winge, Frk. D. (—), pianist, medstudent av Halvorsen ved MK i Sth.: 1884: 11/10, 15/12.

Winge, Johan Alfred B. (1861—?): Basunist i Borgervæpningens musikkorps i Drammen fra 1875, i likhet med Halvorsen musikkelev under Sperati i 2. brigades musikkorps fra 1879:

Winge, Lizzie (1866—?), pianist, søster av Per W.: 1891: 7/9. 1892: 25/9.

Winge, Per [PW] (1858—1935), komponist, pianist, organist, dirigent og pedagog. Studerte i Leipzig og Berlin 1883—86, dirigent for Harmonien i Bergen 1886—88, organist i Bragernes kirke 1888—93, kapellmester ved CT 1894—99 og Centralteatret 1899—1902, sekretær ved NT 1901—07: 1883: 17/3. 1887: 16/10. 1888: 22/5. 1891: 7/9. 1893: 15/6. 1918: 30/11.

Winter-Hjelm, Claus (1866—1941), komponist, musikkskribent og overrettssakfører, sønn av O.W.-H., forretningsfører for FSO 1920—24:

Winterhjelm, Hedvig Charlotta (1838—1907), svensk skuespiller, gift med K.W.: 1878: 27/1.

Winterhjelm, Kristian Anastas (1843—1915), journalist og forfatter, redigerte NiT m. fl., fra 1882 bosatt i Sth., bl.a. som korrespondent for Afp., bror av O.W.-H.:

Winter-Hjelm, Otto (1837—1931), dirigent, komponist, pedagog, musikkritiker (bl.a. i Afp 1887—1913) og organist (i Trefoldighetskirken i Kra. 1874—1921):

Wolf, [Karen] Lucie f. Johannesen (1833—1902): Skuespiller ved CT/NT 1857—1902: 1901: 9/1025/11.

Wolf-Schøller, Sigrid (1863—1927), sanger, datter av L.W.: 1885: 13/8. 1888: 12/5. 1907: 5/1. 1908: 8/103/11.

Wolff, Johannes (1861—?), nederlandsk fiolinist, elev av Wieniawski : 1894: 5/4. 1897/98: ?/?. 1898: 28/4. 1903: Våren. 1907: 7/2. 1923: 15/4. 1927: 17/5.

Wollebæk, Agnes f. Eugène-Hansen (1879—1930), sanger (lyrisk sopran) og pedagog: 1910: 17/819/9. 1917: 9/12. 1920: 24/1.

Wood, Henry (1869—1944), engelsk dirigent: 1898: ?/1, 26—27/4.

Woolgar, Alan [AW] (—), pensjonert forlagsmedarbeider i Schott & Co Ltd i London:

Worm-Müller, Jacob (kritiker) Müller

Wuthmann, Ludwig (—), organist, medstudent av Halvorsen ved Leipzig-konservatoriet: 1888: 10/2.

Waaler, Westye (1860—1901), pianist og pedagog: 1887: 16/4.

Yradier, Sebastián (1809—65), spansk komponist

Ysaÿe, Eugène-Auguste (1858—1931), belgisk fiolinist, dirigent og komponist:

Zamara, Alfred (1863—1940), østerriksk komponist, hovedsakelig av operetter o.l.:

Zarzycki, Aleksander (1834—95), polsk pianist, dirigent og komponist:

Zehender, Marguerite (—), pianist, medstudent av Halvorsen ved MK i Leipzig: 1888: 1/2.

Zerbst, Thérèse (—), tysk sanger, gift med Karl Halir 1888: 1887: 8/1.

Zetterqvist, C. (—), svensk bratsjist, medstudent av Halvorsen ved MK i Sth.: 1884: 22/3.

Zetterqvist, Lars (1860—1946), svensk fiolinist og pedagog: 1903: 4/11.

Zimmermann, Agnes (1847—1925), tysk-engelsk pianist: 1886: 11/11.

Zimmermann, Eleonora (—), pianist, medstudent av Halvorsen ved MK i Leipzig: 1888: 17/2.

Zola, Émile (1840—1902), fransk forfatter:

Zwart, Frits W. (f. 1954), nederlandsk konservator

Øhrn, Gustav f. Henriksen (1872—1954), klarinettist i NTO, deretter i FSO 1919—25, også virksom som komponist og dirigent:

Østvig, Karl Aagaard (1889—1968), sanger (tenor), tilknyttet operaen i Stuttgart 1914—19, deretter Staatsoper i Wien, fra 1926 sangpedagog og regissør i Oslo: 1917: 10—30/8.

Övergaard, Einar (1871—1936), svensk gymnaslærer, folketonesamler og amatørfiolinist:

Aabel, Hauk (1869—1961), skuespiller, bl.a. ansatt ved NT 1900—04, 1911—18 og 1922—30: 1902: 2—29/12. 1903: 1/128/8. 1913: 10/122/4. 1917: 17/5. 1918: 26/5, høsten. 1919: 30/3.

Aabel, Per (1902—99), danser, regissør og skuespiller ved NT 1926—92, sønn av H.Aa.: 1924: 17/5. 1926: 23—31/12. 1927: 1/119/2.

Aamodt, Valter (1902—89), komponist, dirigent, kritiker og musikkforlegger i Bergen:

Aanrud, Hans (1863—1953), forfatter, teatersjef ved DNS1899—1900:

Aas, Ingeborg Oselio, Gina

Aasen, Ivar (1813—96), forfatter og språkforsker:

Aavatsmark, Ida Emilia Basilier Flodin (1871—?), finskfødt sanger: 1901: 28/27/3.

Algerie, algerisk

Arabia, arabisk, araber

Belgia, belgisk

Bosnia, bosnisk

Danmark, dansk, danske

Egypt, egyptisk

England, engelsk, britisk, brite

Finland, finsk, finne, finlender

Frankrike, fransk

Herzegovina

Holland Nederland

Irland, irsk, ire

Italia, italiensk, italiener

Kamerun

Kongo

Nederland / Holland, nederlandsk / hollandsk, nederlender / hollender

Norge, norsk, nordmann

Polen, polsk

Romania, rumensk

Russland, russisk, russer

Serbia, serbisk

Skottland, skotsk, skotte

Spania, spansk, spanjol

Sverige, svensk, svenske

Sør-Afrika

Tanzania

Togo

Tyrkia, tyrkisk, tyrker

Tyskland, tysk, tysker

Ungarn, ungarsk

USA, Amerika (når det siktes til USA), amerikansk, amerikaner

Østerrike, østerriksk

 

Møllergadens Theater Christiania Folketheater

Tivoli [i Kra.] Christiania Tivoli