Til index-siden !

  Næringsmiddeltilsynet

 Hvordan etablere et serveringssted ?
11

11

12

 13

 14

 15

 16

  Statens næringsmiddeltilsyn (SNT) oppgaver er å påse at lover og forskrifter blir fulgt i næringsmiddelindustrien, de gir også veiledning og informasjon. Det blir foretatt inspeksjoner på de enkelte serverings, overnatting og produksjonsbedriftene for å finne de eventuelle mangler og at bedriftene følger de hygieniske krav som er fastsatt. Om det skulle vise seg at mangler/krav ikke er tilfredsstillende kan SNT gå så langt at de stenger bedriften inntil tingene er rettet opp.

  Ved etablering av serveringssted

  Ved nyetablering må byggherren påse at bygningsplanen er godkjent. Innvilget søknad fra Plan- og bygningsetaten må vedlegges.

  Viktig ! - planene skal godkjennes av næringsmiddeltilsynet før byggingen starter.

  Når bygningen er gjennomført må du selv ta kontakt med SNT for at de kan foreta ferdig befaring. Endelig godkjenning av lokalene må altså gis av SNT før RBE gir servering og eventuelt skjenkebevilling.

  Viss søknadspapirene er i orden tar behandlingstiden ca.3 til 6 uker.

Statens Næringsmiddeltilsyn
 Søkemotorer !
 Liability Disclaimer
Copyright © 1997-2005. All rights reserved.
Magne Jakobsen, Harald Røch and Asgeir Røe
Oslo - Norway.

 Til toppen av siden